Студенту


ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ2 КУРС

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Біологічний експеримент в школі

Охорона природи

Профорієнтація та профвідбір

Психологія криз

Демонстраційний експеримент з хімії в школі

Техніка хімічного експерименту

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Астрономія і методика її навчання

Мікробіологія з основами вірусології

Астрофізика

Методика розв’язування задач з хімії

091 Біологія

Екосистемологія

Грунтознавство

Радіобіологія

Основи сільського господарства

Біоетика

Основи епідеміологічної грамотності


3 КУРС

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Еволюційне вчення

Аналітична хімія

Координаційна хімія

Фізіологія вищої нервової діяльності

Хімія природних органічних сполук

Кількісні розрахунки в хімії

Методика розв’язування задач з хімії

014.06 Середня освіта (Хімія)

Валеологія

Еволюційне вчення

Історія біології

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Фізико-хімічні методи аналізу

Генетика з основами селекції

Охорона довкілля

Теорія і методика розв’язування фізичних задач

Практикум розв’язування фізичних задач

091 Біологія

Екосистемологія

Етологія

Екологія тварин

Екологія рослин

Біогеоценологія

Біометрія

Мікроскопічна техніка


4 КУРС

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Молекулярна біологія

Молекулярна генетика

Фізико-хімічні методи дослідження

Мікробіологія з основами вірусології/ екологія

Екологія мікроорганізмів

014.06 Середня освіта (Хімія)

Молекулярна біологія

Молекулярна генетика

Мікробіологія з основами вірусології

Колоїдна хімія

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Фізіологія людини і тварин

Технології навчання фізики

Електронні освітні ресурси у навчанні фізики

Актуальні питання шкільної хімічної освіти

Сучасні засоби в навчанні хімії

091 Біологія

Молекулярна біологія

Молекулярна генетика

Екологія та теорія і практика екологічної освіти

Фізіологія вищої нервової діяльності

Загальна екологія

Екологія рослин


СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТА

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Ландшафтний дизайн

Антропологія

Методи польових досліджень екології тварин

091 Біологія

Історичний розвиток життя на Землі

Теорія і методика здоров’язбереження

Біосферологія