Вінницький державний педагогічний університет

21100, Вінниця, вул.Острозького,32

Факультет іноземних мов

корп.№3, 2 поверх, тел.: 8-(0432) - 27-63-75


Історична довідка

За свою багатолітню історію факультет іноземних мов став справжнім центром підготовки вчительських та науково-педагогічних кадрів з іноземних мов на теренах Вінницької області. В наші дні, коли держава дедалі впевненіше входить у світове співтовариство, роль факультету іноземних мов незмірно зростає, оскільки проблема підготовки фахівців з іноземних мов залишається гостро актуальною.

Сучасна історія факультету іноземних мов розпочалась у 1949 році. З часу його створення деканами факультету працювали Ю.О.Степаненко (І949-І950), Е.Р.Пенль (І950-І953), Л.В.Мурзіна (1953-1956), (1967-1969); С.В.Зверінін (1963-1967), доценти Г.І.Виноградова (1969-1972), М.М.Мількаманович (І972-І976), І.С.Хричикова (1976-1980), П.А.Ящук (1980-1986), В.М.Чорний (1986-1998), С.Д Чугу (1998-2003). У 2003 році деканом факультету іноземних мов призначено доцента Т.І. Ямчинську. З 2 квітня 2005 р. факультет перетворено в факультет іноземних мов. Деканом-директором факультету іноземних мов є доцент Ямчинська Т.І.

За минулі десятиліття в факультеті іноземних мов здобули вищу освіту тисячі висококваліфікованих фахівців з іноземних мов, які працюють у школах і вузах, в органах державного управління і в сфері приватного підприємництва, перебувають на дипломатичній службі. Серед випускників – відмінники народної освіти, керівники факультетів і кафедр, викладачі вузів і наукові працівники, директори і заслужені вчителі шкіл, керівники обласних і районних органів освіти, письменники, працівники засобів масової інформації, державні службовці, журналісти, підприємці.

Керівництво факультету

Декан-директор факультету доцент Ямчинська Тамара Іванівна заступник декана з навчальної роботи ст. викладач Змієвська Олена Олександрівна заступник декана з виховної роботи ст. викладач Петров Олександр Олександрович заступник декана з наукової роботи Дробаха Лариса Валеріївна
Декан факультету доцент Ямчинська Тамара Іванівна Заступник декана
з навчальної роботи ст. викладач
Змієвська Олена Олександрівна
Заступник декана
з виховної роботи ст. викладач
Петров Олександр Олександрович
Заступник декана
з наукової роботи кандидат філологічних наук, доцент
Дробаха Лариса Валеріївна

Структура факультету:

Науково-методична робота

Студенти факультету іноземних мов залучені до науково-дослідної роботи, здійснюваної в факультеті. До найбільш вагомих науково-методичних належить міжнародна студентська Інтернет-конференція “Мова, освіта, культура: Інтеграційні тенденції в сучасному світі” за участі студентів та викладачів вищих навчальних закладів України, Європи та США. Декілька років поспіль в ІІМ проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція ”Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти", яка дає можливість викладачам і студентам опублікувати результати своїх досліджень.

факультет іноземних мов ефективно реалізує наявний навчальний і науковий потенціал для здійснення гнучкої динамічної ступеневої підготовки фахівців, що дасть змогу задовольняти потреби особистості у здобутті належного освітнього та кваліфікаційного рівнів відповідно до їх здібностей. А фахівці іноземних мов, яких готує університет, в умовах наближення рівня освітньої підготовки до світових стандартів відповідають вимогам, що постають перед нашим суспільством у часи розбудови української державності, культурного та духовного відродження українського народу.

Щорічно наші студенти виборюють гранти на навчання за кордоном. Чимало випускників факультету продовжували навчання у магістратурі закордонних університетів.


Зв'язки з ВНЗ і науковими центрами України та зарубіжжя

Декілька років поспіль викладачі факультету іноземних мов підтримують плідні творчі зв’язки із:

Факультетом встановлена співпраця в галузі освіти з такими міжнародними організаціями, навчальними закладами, асоціаціями викладачів іноземних мов і науковців:

Співпраця з даними названими навчальними закладами передбачає підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, участь в постійно діючому науковому семінарі, спільне проведення студентських наукових Інтернет заходів, обмін досвідом, консультації. Одним з напрямів співробітництва є можливість для молодих викладачів кафедри відвідувати підготовчі курси для вступу до аспірантури, складати кандидатські іспити з перспективою подальшого написання кандидатських дисертацій під керівництвом провідних науковців України.

Колективне членство у Всеукраїнській Асоціації викладачів англійської мови в Україні TESOL – Україна, колективне членство у IATEFL, індивідуальне членство у USSE, індивідуальне членство у Центрі американознавства України, співпраця із методичним центром Держдепартаменту зв’язків із громадськістю при посольстві США (м. Київ), співпраця з методичним центром Британської ради (м. Київ) уможливлює обмін інформацією, проведення круглих столів, участь у всеукраїнських та міжнародних подіях, запрошення фахівців для проведення методичних семінарів тощо.67523


На головну університету