Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікаціїЗбірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», визнаний МОН України (Наказ №1328 від 21.12.15р.) виданням, де можуть публікуватися матеріали кандидатських і докторських дисертацій.

Головні наукові напрями:

  1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик у навчальний процес освітніх закладів.
  2. Сучасні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи.
  3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів.
  4. Діяльність коледжів і училищ в умовах інформатизації вищої освіти.
  5. Психолого-педагогічні засади впровадження сучасних інформаційних технологій і методик навчання студентів ВНЗ.

Робочі мови – українська, англійська, німецька, польська, російська.

Адреса: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21001

Телефон: +3(80432)279076

Факс: +3(80432)279076

E-mail: sit@vspu.edu.ua

ISSN: 2412-1142 (print)

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вимоги до оформлення статті (Requirements for article) ...

Індексація базами даних:

Серія: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми

Рік випуску Номер випуску
2018 рік
Випуск №52
Випуск №51
Випуск №50
2017 рік
Випуск №49
Випуск №48
2016 рік
Випуск №47
Випуск №46
Випуск №45
Випуск №44
2015 рік
Випуск №43
Випуск №42
Випуск №41
2014 рік
Випуск №40
Випуск №39
Випуск №38
Випуск №37
2013 рік
Випуск №36
Випуск №35
Випуск №34
2012 рік
Випуск №33
Випуск №32
Випуск №31
Випуск №30
Випуск №29
2011 рік
Випуск №28
Випуск №27
2010 рік
Випуск №26
Випуск №25
Випуск №24
Випуск №23
2009 рік
Випуск №21
2008 рік
Випуск №20
Випуск №19
Випуск №18
Випуск №17
Випуск №16
2007 рік
Випуск №15
Випуск №14
2006 рік
Випуск №12
Випуск №11
Випуск №10
Випуск №9
2005 рік
Випуск №8
Випуск №7
2004 рік
Випуск №6
Випуск №5
Випуск №4
2003 рік
Випуск №3
2002 рік
Випуск №2.2
Випуск №2.1
2000 рік
Випуск №1

Ukrainian Title:

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми

Official web-site journal:

http://vspu.edu.ua/faculty/imad/sc.php

Acronym English:

Suc?as. inf. tehnol. innov. metod. navc?anna? pidgotovci fahivciv: metodol. teor. dosvid probl.

English Title:

Modern informational technologies and innovative methods in professional training: methodology, theory, experience, problems

ISSN: 2412-1142 (print)

e-ISSN: 2415-8097

Periodicity:

Quarterly

It main text edition:

Ukrainian, English, Russian, German, Polish

Indexing other databases:

Subjects journal:

Education

Founded edition:

2003

Owner edition:

Vinnytsia State Pedagogical University after Mikhailo Kotsyubinsky

Roman Gurevych / Institute of magistracy, postgraduate, doctoral / Vinnytsia State Pedagogical University after Mikhailo Kotsyubinsky 21100, Vinnitsa, vul.Ostrozkoho 32

Suc?asni informacijni texnolohiji ta innovacijni metodyky navc?annja u pidhotovci faxivciv: metodolohija, teorija, dosvid, problem

Склад редакційної колегії збірника наукових праць

Гуревич Роман Семенович - доктор педагогічних наук, академік, дійсний член НАПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, директор, (головний редактор).

Коломієць Алла Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, проректор з наукової роботи, (заступник головного редактора).

Шевченко Людмила Станіславівна - кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті (відповідальний секретар).

Ничкало Нелля Григорівна - доктор педагогічних наук, академік, дійсний член НАПН України, відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, академік-секретар.

Биков Валерій Юхимович - доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, директор.

Лук'янова Лариса Борисівна - доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, директор.

Радкевич Валентина Олександрівна - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, директор.

Козяр Михайло Миколайович - доктор педагогічних наук, професор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ректор.

Лазаренко Наталія Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ректор.

Акімова Ольга Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра педагогіки, завідувач.

Бойчук Віталій Миколайович – доктор педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, заступник директора з наукової роботи.

Гомонюк Олена Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький національний університет, кафедра практичної психології та педагогіки.

Ковтонюк Мар'яна Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра математики та інформатики, завідувач.

Матяш Ольга Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра алгебри і методики навчання математики, професор.

Паламарчук Ольга Миколаївна - доктор психологічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра психології, завідувач.

Тарасенко Галина Сергіївна - доктор педагогічних наук, професор, Вінницька академія неперервної освіти.

Шахов Володимир Іванович - доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра психології, професор.

Кадемія Майя Юхимівна - кандидат педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті, завідувач.

Гуревич Ірина - професор, РhD, технічний університет м. Дармштадт, Інститут перероблення знань, директор (ФРН).

Беженар Юлія Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент, установа освіти «Вітебський державний університет імені М.П. Машерова», художньо-графічний факультет, декан.