21100, Вінниця, вул.Острозького,32,

корпус 1, 3 поверх, кімната 335

телефон: внутрішній 3-12

переглядів: 13470

Склад кафедри

ВІННІЧУК АЛЛА ПЕТРІВНА – Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кредо

«Лиш боротись – значить жить» (І. Франко «Vivere memento!»)

Освіта

1996 р. – закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини.

2003 р. – закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

2009 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

Громадська та наукова діяльність

Виступає офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій, рецензує автореферати дисертацій, навчальні посібники, програми, збірники наукових праць. Керівник кафедральної науково-дослідної теми «Модернізація мовної та літературної освіти середньої і вищої школи».

Працює з обдарованою шкільною молоддю в Малій академії наук (секція «Українська література») при Вінницькій обласній станції юних натуралістів.

Член Вченої ради та ректорату університету, член науково-методичної ради університету, член Вченої ради факультету, член навчально-методичної комісії факультету, член конференції трудового колективу університету.

Член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури (обласний етап), член журі Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської та учнівської молоді імені Тараса Шевченка (обласний етап).

Сфера наукових інтересів

Український фольклор, історія української літератури, теорія літератури, проблеми методики навчання літератури у середній та вищій школі.

Професійні нагороди

Подяка Міністерства освіти і науки України (2019), Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Президії Вінницького територіального відділення Малої академії наук України (2019), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2016, 2011), Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013, 2012); двічі занесена на Дошку пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Публікації

 • Віннічук А.П. «Геройство мусить мати нагороду». Концепція історичного минулого України в романістиці другої половини 20 століття/ Монографія. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2010. – 214 с.
 • Віннічук А.П. Історична проза XIX століття : навчально-методичний посібник – Вінниця: ТОВ «Планер», 2011. – 92 с.
 • Віннічук А.П. Історія української літератури першої половини XIX століття : навчальний посібник – Вінниця, ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – 140 с.
 • Віннічук А.П. Історія української літератури другої половини XIX – початку XX століття : навчальний посібник. – Вінниця, ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – 114 с.
 • Віннічук А.П. Актуальні проблеми сучасної фольклористики : навчальний посібник. – Вінниця, ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – 47 с.
 • Віннічук А.П. Науково-дослідна робота з української літератури : курсові, дипломні, магістерські (у співавторстві з Н.С. Поляруш) : навчально-методичний посібник – Вінниця. – 2017. – 63 с.
 • Віннічук А.П. (у співавторстві) Історія української літератури (від давнини до сучасності): Навчально-методичний посібник для підготовки студентів ОКР бакалавр до державної атестації. – Вінниця, 2017. – 170 с.
 • Віннічук А.П. Програма з позашкільної освіти «Фольклористика» (дослідницько-експериментальний напрям), рекомендованої науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук», схваленої для використання (Лист ІМЗО від 17.01.2018 № 22.1. / 12-Г-30). – К., 2017 – 54 с.
 • Віннічук А. Український фольклор : Навчальний посібник. – Вінниця : ТОВ «Твори», 2018. – 144 с.
 • Віннічук А.П. Теорія літератури : Навчальний посібник. – Вінниця : ТОВ «Твори», 2018. – 236 с.
 • З перлин народної творчості : Навчальний посібник : Хрестоматія з української народної поетичної творчості / Упорядкування А.П. Віннічук. – Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. – 124 с.

Доцент Віннічук Алла Петрівна успішно закінчила академічну, науково-дослідну та освітню програму курсу підвищення кваліфікації під назвою «Інноваційні методи та технології вищої освіти в контексті глобалізації світу» у м. Варна, Болгарія, 2019 рік. “Innovative methods and technologies of higher education in the context of globalization of the world” at the Varna University of Management, Bulgaria, 2019 year.

ІВАНИЦЬКА НІНА ЛАВРЕНТІЇВНА - Доктор філологічних наук, професор

Кредо

Робота – творчий науковий пошук.

Трудова діяльність

1962-1965 рр. – учитель англійської мови Понорницької загальноосвітньої школи Чернігівської області.

1963-1966 рр. – асистент кафедри англійської мови Черкаського педагогічного інституту імені 300-річчя возз’єднання України з Росією.

1967-1969 рр. – аспірант кафедри української мови Київського інституту імені Максима Горького.

1970-1976 рр. – старший викладач, доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного інституту імені Михайла Коцюбинського.

1976-1981 рр. – декан філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту імені Михайла Коцюбинського.

1982-1984 рр. – старший науковий співробітник кафедри української мови Вінницького державного педагогічного інституту імені Михайла Коцюбинського.

1986-1995 рр. – проректор із наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

1995-2004 рр. – завідувач кафедри української мови інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2005-2015 рр. – завідувач кафедри германської й слов'янської філології, професор кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2015 р. – професор кафедри методики філологічних дисциплін та стилістики української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Освіта

1962 р. – закінчила Черкаський державний педагогічний інститут.

1967-1970 рр. – аспірант кафедри української мови Київського державного педагогічного інституту імені Максима Горького. 1970 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

1985 р. – захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Громадська та наукова активність

Входила до складу спеціалізованих учених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – Українська мова (Київ, Харків, Чернівці).

Член спеціалізованої ученої ради Д.05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Постійно виступає офіційним опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій. Проопонувала 19 докторських та 22 кандидатські дисертації зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Тривалий час очолювала обласне відділення Міжнародного дитячого фонду.

Член науково-методичної і Вченої рад ВДПУ та вченої ради й навчально-методичної комісії факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, член конференцій трудового колективу ВДПУ.

Сфера наукових інтересів

Заснувала Вінницьку наукову школу категорійної граматики української мови. Упродовж 1990-2014 рр. керувала фундаментальними держбюд науковими темами: «Розробка та впровадження нових (комп’ютерних) технологій у навчальний процес» (1990-1995), «Актуальні проблеми граматики української мови» (2000-2002), «Абсолютивно-релятивні параметри повнозначних слів української мови і структура речення» (2003-2005), «Абсолютивно-релятивні параметри повнозначних слів і структура речення» (2006-2008), «Повнозначні слова української мови: семантика, функції» (2009-2011), «Повнозначні слова української та англійської мов: семантика, функції» (2011-2014).

Підготувала 8 кандидатів філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (Іллініч С., Каленич В., Коваль Л., Кухар Н., Лебедь Ю., Прокопчук Л., Савчук Т., Тимкова В.).

У 1994-1995 рр. наукові проекти професора Іваницької Н.Л. «Українська мова. Фонетика. Графіка» та «Українська мова. Алгоритми і програмовані завдання» визнані кращими в конкурсі, проведеному МОН України та Міжнародним фондом «Відродження».

Публікації

Має понад 300 наукових публікацій, найголовніші з яких:

 • Іваницька Н.Л. Складений присудок в українській мові / Н.Л. Іваницька // Синтаксис словосполучення і простого речення. – К. : Наук. думка, 1975. – 221 с. (у співавторстві).
 • Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові / Н.Л. Іваницька. – К. : Вища шк., 1986. – 167 с.
 • Іваницька Н.Л. Синтагматика українського дієслова і синтаксичний аналітизм : монографія / Н.Л. Іваницька. – Вінниця, 2012. – 180 с.
 • Іваницька Н. Л. Повнозначне слово української мови в сучасних категорійних вимірах / Н. Л. Іваницька. – Вінниця: «Нілан-ЛТД», 2017. – 266 с.
 • Посібники:
 • Іваницька Н.Л. Вивчення членів речення в 4-8 класах / Н.Л. Іваницька. – К. : Рад. шк., 1982. – 144 с.
 • Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення: Складні випадки аналізу : навч.-метод. посіб. для студ. філол. ф-тів / Н.Л. Іваницька. – К. : Вища шк., 1989. – 63 с.
 • Іваницька Н.Л. Українська мова. Фонетика. Графіка : пакет ігрових програм «Україночка» / Н.Л. Іваницька, І.М. Лапшина, І.Я. Нестеренко. – Вінниця, 1993. – 98 с.
 • Іваницька Н.Л. Українська мова. Фонетика. Графіка : посіб. для 5 класу / Н.Л. Іваницька, І.М. Лапшина – К. : Веселка, 1995. – 110 с.
 • Іваницька Н.Л. Формально-граматична та семантико-синтаксична структура простого речення : посіб. зі спецкурсу / Н.Л. Іваницька. – Вінниця : ВДПУ, 2001. – 115 с.
 • Іваницька Н.Л. Теоретичний синтаксис української мови : посіб. для аспірантів, магістрантів, науковців-філологів, студ. / Н.Л. Іваницька. – Вінниця : ВДПУ, 2002. – 169 с.
 • Іваницька Н.Л. Наукові основи вивчення синтаксису простого речення : посіб. із спецкурсу (Тексти лекцій) / Н.Л. Іваницька. – Вінниця, 2003.
 • Іваницька Н.Л. Не ламай калину, не стріляй у птаха. Тематично згруповані тексти на екологічну тематику : посіб. з укр. мови для студ., учителів та учнів / Н.Л. Іваницька. – Вінниця, 2005. – 308 с.
 • Іваницька Н.Л. Повнозначне слово у його проекції на денотат : посіб. для аспірантів, магістрантів, науковців-філологів / Н.Л. Іваницька. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 82 с.
 • Іваницька Н.Л. Статистика в мові і для мови : посіб. для аспірантів, магістрантів, науковців-філологів, студ. / Н.Л. Іваницька. – Вінниця, 2008. – 51 с.
 • Іваницька Н.Л. Сучасні теорії категорійної граматики в лінгводидактиці / Н.Л. Іваницька . – Вінниця : ВДПУ, 2009. – 260 с.
 • Іваницька Н.Л. Алгоритми в практиці вивчення української мови : навч. посіб. / Н.Л. Іваницька. – Вінниця : ВДПУ, 2010. – 256 с.
 • Іваницька Н.Л. Номінація процесуального денотата в українській та англійській мовах : тексти лекцій / Н.Л. Іваницька. – Вінниця, 2010. – 135 с.
 • Іваницька Н.Л. Нариси із синтаксису української мови : посіб. для студ.-філологів / Н.Л. Іваницька. – Вінниця, 2011. – 183 с.
 • Іваницька Н.Л. Лінгводидактична зорієнтованість сучасних теорій категорійного синтаксису української мови / Н.Л. Іваницька. – Вінниця, 2012. – 194 с.
 • Іваницька Н. Л. Термінологічна система української граматикології в сучасній університетській освіті: проблеми, перспективи / Н. Л. Іваницька, О. В. Мельник // International research and practice conference «Modern philology: relevant issues and prospects of research» : Conference proceedings, October 20-21, Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017, pp. 19-23.

Професійні нагороди:

Відмінник народної освіти УРСР (1990), Заслужений працівник освіти України (1997), Почесний працівник Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2004), Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2017), грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2006), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007).

Матеріали про проф. Іваницьку Н.Л. вміщено у виданнях:

 1. Кимак Л. Неповторність творчого пошуку / Л. Кимак // Педагог. – 1996. – 12 квітня. – С. 2.
 2. Кимак Л. Сад дивослова // Л. Кимак // Панорама. – 1997. – № 58. – С. 1-2.
 3. Киш Н. Кожне заняття – неповторність / Н. Киш // Педагог. – 1997. – № 6. – С. 2.
 4. Бежнар Ф. Співпрацюємо навіть із Заходом / Ф. Бежнар // Педагог. – 1998. – травень. – С. 12.
 5. Кучер В. В промінні її очей / В. Кучер // Промінь. – 1998. – квітень. – С. 1.
 6. Іваницька Н.Л. Жінки України. Біографічний енциклопедичний словник. – Київ : Фенікс, 2001. – С. 164.
 7. Калібаба Д.П. Вдатні люди Менщини / Д.П. Калібаба, В.С. Солянив // Наша рідна Менщина. – Менщина, 2003. – С. 163.
 8. Іваницька Ніна Лаврентіївна // Українська мова: енциклопедія. – Київ : Вид-во «Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана», 2004. – С. 213.
 9. Вихованець І.Р. У промінні рідного слова (До ювілею професора Ніни Іваницької) / І.Р. Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 1. – С. 105-109.
 10. Ілініч С. Науковець, учитель, жінка / С. Ілініч // Педагог. – 2005. – Січень (№ 6). – С. 2.
 11. Вихованець І.Р. Іваницька Ніна Лаврентіївна / І.Р. Вихованець // Українська мова : енциклопедія. – Київ : Вид-во «Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана», 2007. – С. 221.
 12. Городенська К.Г. Зірка граматичної плеяди / К.Г. Городенська, І.Р. Вихованець // Українська мова. – 2010. – № 1. – С. 129-134.
 13. Коваль Л.М. У вирі праці: з нагоди ювілею Ніни Лаврентіївни Іваницької / Л.М. Коваль // Рідний край: альманах Полтавського державного педагогічного університету. – 2010. – № 1. – С. 81-85.
 14. Куцевол О.М. Наші ювіляри. Н.Л. Іваницька / О.М. Куцевол // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2010. – Вип. 12. – С. 229-230.
 15. Куцевол О.М. Ніна Лаврентіївна Іваницька / О.М. Куцевол // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2011 року : хронологічний довідник / уклад. Г.М. Авраменко ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за випуск Н.І. Морозова; Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2010. – С. 62-65.
 16. Подолинний А. Із рідним словом у серці / А. Подолинний // Педагог. – 2010. – № 4. – С. 4.
 17. Кочан І. Українська лінгводидактика в іменах / І. Кочан, Н.Захлюпана. – Львів, 2011. – С. 79-80.
 18. Подолинний А. Іваницька Ніна Лаврентіївна / А.М. Подолинний // Енциклопедія сучасної України. – Том 11. – К., 2011. – С. 69-70.
 19. Руснак І.Є. Наукова граматична школа професора Іваницької Ніни Лаврентіївни / І.Є. Руснак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2012. – Вип. 15. – С. 3-16.
 20. Загнітко А. Іваницька Ніна Лаврентіївна / А. Загнітко, М.Балко // Українська граматика в іменах : енциклопедичний словник-довідник: науково-дослідне видання. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – С. 148-151.
 21. Кононенко В. У промінні рідного слова / В. Кононенко / В.Кононенко, С. Гальчак // Вінницька газета. – 2015. – № 2/3. – С. 3.
 22. Іваницька Ніна Лаврентіївна // Видатні особистості з українського мовознавства. Хрестоматія / за заг. ред. Марини Навальної ; укл. : Тетяна Левченко, Тетяна Чубань. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2016. – С. 62-65.
 23. Савчук Т.В. Життєвий і наукових шлях професора Н.Л. Іваницької / Т.В. Савчук // Ніна Лаврентіївна Іваницька : бібліографічний покажчик / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Бібліотека ; уклад. Т.А. Кузнєцова, ред. Т.В. Мірохіна ; відп. за випуск В.С. Білоус. – Вінниця. – 2016. – 36 с. – (Педагоги Вінниччини).

ЗАВАЛЬНЮК ІННА ЯКІВНА - доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха

Кредо

«Життя – це можливість. Скористайся нею! Життя – це виклик. Прийми його! Життя таке чудове. Не змарнуй його! Це твоє життя. Виборюй його!»

Освіта

1989 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського.

1995-1997 рр. – аспірант кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету.

1997 р. достроково захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова

2006-2009 рр. – докторант кафедри стилістики й культури мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2010 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Громадська активність

Працювала членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 26.062.14 в Національному авіаційному університеті. Член редакційної колегії фахового видання «Наукові записки. Серія: Філологія». Підготувала двох кандидатів філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Виступає офіційним опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій, рецензує автореферати дисертацій, монографії, навчальні посібники, програми, збірники наукових праць. Керівник кафедральної науково-дослідної теми «Комунікативно-прагматичний потенціал мовних одиниць у різностильових текстах (теоретико-методичний аспект)». Працює з обдарованою шкільною молоддю в Малій академії наук (секція «Українська мова») при Вінницькій обласній станції юних натуралістів.

Сфера наукових інтересів

Проблеми стилістичного синтаксису, ономасіології, історії української літературної мови, лінгводидактики.

Видавництво ЛОГОС Україна

Сторінка декана-директора інституту філології й журналістики, доктора педагогічних наук, професора Завальнюк Інни Яківни

Видавництво ЛОГОС Україна опублікувало IV видання «Науковці України – еліта держави».

  Книга складається із чотирьох розділів:
 1. Міжнародна наукова співпраця.
 2. Наукові об’єкти, що становлять національне надбання України
 3. Наукові центри національної академії наук та Міністерства освіти України.
 4. Наукові установи України.
 5. Науковці України – еліта держави.

У цьому розділі представлені наукові здобутки науковців Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: декана-директора інституту філології й журналістики, доктора педагогічних наук, професора Завальнюк Інни Яківни.


Публікації

Автор понад 180 публікацій, серед яких найвагомішими є:

 • Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти: [монографія] / І.Я. Завальнюк. ? Вінниця : Нова Книга, 2009. ? 400 с.
 • Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / І.Я. Завальнюк, Т.В. Савчук. – Вінниця : Вид-во Вінницького державного педагогічного університету, 2010. ? 320 с.
 • Завальнюк І.Я. Історія української літературної мови. Тестові завдання: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки: 6.020303 Філологія (українська мова і література) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / І.Я. Завальнюк, Т.В. Савчук. – Вінниця: Вид-во ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2011. – 123 с.
 • Завальнюк І.Я. Історія української літературної мови: модульний курс: навчальний посібник / І.Я. Завальнюк, Т.В. Савчук. – [вид. 2-ге, доповн. і перероб.]. ? Вінниця : Нілан, 2014. – 397 с.
 • Завальнюк І.Я. Синтаксис мови сучасної української газетної періодики: навчальний посібник / І.Я. Завальнюк. ? Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. ? 290 с.
 • Завальнюк І.Я. Прагмастилістика синтаксичних одиниць у засобах масової інформації: Тестовий контроль: [зб. завдань] / І.Я. Завальнюк. ? Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016. ? 164 с.
 • Нестеренко І.Я. Українська мова. Фонетика: посібник для індивідуальної самостійної роботи / Н.Л. Іваницька, І.М. Лапшина, І.Я. Нестеренко. ? Вінниця : ВДПІ, 1992. – 98 с.
 • Нестеренко І.Я. Українська мова. Фонетика. Графіка. Дидактичні ігри з комп’ютерним забезпеченням «Україночка»: посібник для школи / Н.Л. Іваницька, І.М. Лапшина, І.Я. Нестеренко. ? Вінниця: ВДПІ, 1993. – 102 с.
 • Завальнюк І.Я. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Фонологія: методичні вказівки для студ. філол.. ф-ту // Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2000. – 45 с.
 • Завальнюк І.Я. Сучасна українська літературна мова. Фонетика (система голосних і приголосних фонем, модифікації голосних і приголосних фонем). Ч. 1: посіб. з комп’ютерним забезпеченням для тематичного оцінювання знань студентів / І.Я. Завальнюк. ? Вінниця : Вид-во ВДПУ, 2003. ? 63 с.
 • Завальнюк І.Я. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Ч. 2: посібник із комп’ютерним забезпеченням для тематичного оцінювання знань студентів / І.Я. Завальнюк. ? Вінниця : Вид-во ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2004. ? 73 с.
 • Завальнюк І.Я. Речення питальної модальності в сучасній українській пресі / І.Я. Завальнюк // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. праць / [відп. ред. М.Я. Плющ]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – Вип. 4. – С. 36–46.
 • Завальнюк І.Я. Нові явища у функціонуванні вставлених конструкцій у мові української преси початку ХХІ ст. / І.Я. Завальнюк // Мовознавчий вісник: зб. наук. праць / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького / [відп. ред. Г.І. Мартинова]. – Черкаси, 2008. – Вип. 7. – С. 228–247.
 • Завальнюк І.Я. Комунікативно-прагматичні функції та стилістичні вияви вставних одиниць у сучасному українському газетному мовленні / Інна Завальнюк // Українська мова. – 2009. – № 1. – С. 15?32.
 • Завальнюк І. Функціонально-стилістичні особливості вживання окличних речень у сучасному українському газетному мовленні / Інна Завальнюк // Мовознавчий вісник: зб. наук. праць на пошану професора Катерини Городенської з нагоди її 60-річчя / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького / [відп. ред. Г.І. Мартинова]. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2009. – Вип. 8. – С. 306–326.
 • Завальнюк І.Я. Нові семантико-стилістичні вияви складнопідрядних речень в українських газетних текстах початку ХХІ ст. / І.Я. Завальнюк // Мовознавство. ? 2009. ? № 6. – C. 42–50.
 • Завальнюк І. Стильова специфіка і соціальна маркованість синтаксичних одиниць української газетної мови / Інна Завальнюк // Українська мова. – 2011. – № 3. – С. 23?35.
 • Завальнюк І.Я. Функціонально-стилістична специфіка домінантних лінгвоструктур у творах Івана Багряного / Інна Завальнюк // Teka commission of polish-ukrainian cultural ties. – Volume VII. – Lublin, 2012. ? P. 203?209.
 • Завальнюк І.Я. Експресивний синтаксис у творах Михайла Стельмаха / Інна Завальнюк // Українська мова. – 2012. ? № 3. – С. 39?47.
 • Завальнюк І.Я. Найновіші явища і тенденції у синтаксисі мови української газетної періодики / І.Я. Завальнюк // Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – C. 108-115.

Професійні нагороди

Відзнака Міністерства освіти й науки України «Відмінник освіти України» (2003); знак Міністерства освіти й науки України «Василь Сухомлинський» (2007); Почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради за вагомий особистий внесок у підготовку переможців учнів-призерів ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (2009–2016); Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2014); тричі занесена на Дошку пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 • Матеріали про проф. Завальнюк І.Я. вміщені у виданнях:
 • Степаненко М. Мовні зміни в сучасних газетних жанрах (Рецензія на монографію Інни Завальнюк «Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти». – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 400 с.) // Рідний край: науковий, публіцистичний, художньо-літературний альманах Полтавського нац. ун-ту ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 236–240.
 • Бєляєва Т.В. Традиції й новації в синтаксисі сучасної газетної мови (Рецензія на монографію Інни Завальнюк «Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти». – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 400 с.) // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2012. – Вип. 32. – С. 280-282.
 • Завальнюк Інна Яківна // Українська граматика в іменах: енциклопедичний словник-довідник: науково-довідкове видання / упоряд. А. Загнітко, М. Балко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – С. 136-137.
 • Завальнюк Інна Яківна // Видатні особистості з українського мовознавства. Хрестоматія / за заг. ред. Марини Навальної ; укл. : Тетяна Левченко, Тетяна Чубань. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2016. – С. 57-60.

Професор Завальнюк Інна Яківна успішно пройшла 110-годинний курс академічного тренінгу для викладачів вищих навчальних закладів у м. Торонто, Канада, 2018 рік, у форматі якого брала участь у навчальних семінарах: Seminar on teaching at CLLC Toronto, English School of Canada Higher Education Workshop, The Global Leadership Program at Pickering College, College applied education – first step to successful career at George Brown College, Training Program “ILAC’s University Pathway Program”, Service Excellence Training.

Успішно закінчила академічну, науково-дослідну та освітню програму курсу підвищення кваліфікації під назвою «Інноваційні методи та технології вищої освіти в контексті глобалізації світу» у м. Варна, Болгарія, 2019 рік. “Innovative methods and technologies of higher education in the context of globalization of the world” at the Varna University of Management, Bulgaria, 2019 year.

КУЦЕВОЛ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА – Доктор педагогічних наук, професор

Кредо

«Semper tiro! – Вічний учень!»

Освіта

1981 р. – закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут.

У 1993 р. – аспірантура Київського державного педагогічного інституту імені Максима Горького й захистила кандидатську дисертацію зі спеціальностей 13.00.02 – теорія і методика навчання української літератури, 13.00.02 – теорія і методика навчання російської літератури.

2003–2006 рр. – докторант Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

2007 р. – захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання української літератури.

Громадська та наукова активність

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07 у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (2010–2014, з 2016). Член спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського (2010–2015, з 2016). Член спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 в Інституті педагогіки НАПН України (2014–2015).

Проф. Куцевол О. М. активно співпрацює з МОН України та Інститутом модернізації змісту освіти. Виконувала обов’язки заступника голови комісії з української літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (з листопада 2012).

Ольга Миколаївна виявила добрий рівень володіння освітнім менеджментом, організовуючи різноманітні наукові та педагогічні заходи, зокрема Всеукраїнські конференції «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» (25–26 травня 2017), «Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи» (22 березня 2011), регіональну конференцію «Формування толерантності школярів у процесі їхнього культурологічного розвитку» (12–14 травня 2010), була співголовою організаційного комітету Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», що проводився Інститутом педагогіки НАПН України (2010, 2011, 2012, 2014, м. Новоград-Волинський Житомирської обл., 2015, м. Рівне, 2016, м. Вінниця), узяла участь у проведенні шести форумів.

Підготувала 2 кандидатів педагогічних наук (Ю.А. Рибінську й О.Б. Петрович), 3 переможців Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт: А.О. Жарик (ІІІ місце, 2012) та А.І. Яковлєву (І місце, 2016), М.В. Кравчук (ІІІ місце, 2017).

Постійно виступає офіційним опонентом докторських і кандидатських дисертацій. Здійснила опонування 3 докторських та 14 кандидатських дисертацій.

Неодноразово була членом журі різноманітних конкурсів, організованих МОН України, а саме Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року–2015» в номінації «Українська мова і література» (Миколаїв, вересень–жовтень 2015), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Житомир, березень 2016, березень 2017; Умань, березень 2017), членом експертної предметної комісії з української літератури МОН України, здійснювала експертизу рукописів підручників для 11 кл. (2010) та 7 кл. (2015).

Була членом редколегії Всеукраїнського часопису «Зарубіжна література в навчальних закладах» (1995–2000) та 4 фахових видань «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія» (з 2007), «Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах» Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (з 2012), «Переяславські Сковородинівські студії. Серія: Філологія. філософія, педагогіка» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» (з 2015), «Вісник Вінницького політехнічного інституту. Серія: Педагогічні науки» (з 2015). З 2009 р. – незмінний редактор збірника студентських наукових статей «Методичний пошук учителя-словесника». Вийшло 6 збірників (2009–2017).

Працювала з обдарованою шкільною молоддю в Малій академії наук (секція «Українська та зарубіжна літератури»), у 2016 р. підготувала дипломанта ІІІ ступеня Д. Луняку (гуманітарна гімназія № 1 ім. М. І. Пирогова Вінницької міської ради), у 2017 р. цей учень здобув диплом І ступеня.

Член науково-методичної ради Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, член журі всеукраїнського літературного конкурсу ім. М. М. Коцюбинського.

БОГАТЬКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА - Кандидат філологічних наук, доцент

Кредо

У життя з оптимізмом.

Освіта

1991 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний інститут.

2005 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

2010 р. – присвоєно вчене звання «доцент».

Громадська активність

Заступник голови журі ІІІ етапу ІV Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2014).

Член журі конкурсу-огляду шкільної художньої самодіяльності «Вінницькі барви–2011». Член журі фестивалю шкільних театралізованих колективів «Казковий калейдоскоп–2011». Член журі конкурсу художньої самодіяльності дошкільних закладів міста «Зоряний дует – 2009-2014». Член журі конкурсу-огляду шкільної художньої самодіяльності «Перлини року–2009-2016».

Голова працівників профбюро факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, заступник декана з виховної роботи. Член вченої ради ФФЖ ім. Михайла Стельмаха.

Сфера наукових інтересів

Продовжує наукові розвідки в галузі стилістичного синтаксису, використовує інноваційні методи навчання при читанні навчальних дисциплін.

Автор навчальних посібників «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Культура мови», «Синтаксис і стилістика неповних речень у мові сучасної української періодики» (з грифом МОН України).

Публікації

Автор понад 100 публікацій. Серед яких найголовніші:

 • Богатько В.В. Стилістичні функції приєднувальних речень обставинної семантики в мові сучасної української публіцистики / В.В. Богатько // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія „Лінгвістика”: Зб. наукових праць. Випуск VIII. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – С. 335-340.
 • Богатько В.В. Стилістичні функції атрибутивних і об’єктних приєднувальних речень у публіцистичному мовленні / В.В. Богатько // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Вип. 17 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – С. 181-185.
 • Богатько В.В. Еліпсація в аспекті сучасних тенденцій розвитку виражальних засобів мови (на матеріалі газетних текстів) / В.В. Богатько // Наукові записки. – Вип. 80. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 9-16.
 • Богатько В.В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / В.В. Богатько, Л.В. Прокопчук – Вінниця : Вид-во ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – 219 с.
 • Богатько В.В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для студ. напрямку підготовки 0401 – природничі науки / В.В. Богатько, О.П. Кущ – Вінниця: вид-во ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – 100 с.
 • Богатько Валентина Василівна. Синтаксис і стилістика неповних речень у мові сучасної української періодики : навч. посіб. для спецкурсу / Валентина Василівна Богатько. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2010. – 176 с.
 • Богатько В.В. Культура мови : навч. –метод. посіб. для студентів ІФЖ спеціальності «Українська мова і література» / В.В. Богатько, Л.В. Прокопчук. – Вінниця : Планер, 2010. – 114 с.
 • Богатько В.В. Зошит для поточного і модульного тестування : метод. посіб. з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студ. нефілологічного напряму підготовки / В.В. Богатько. – Вінниця : ПП. Балюк І.Б., 2011. – 2 вид., доповн. – 52 с.
 • Богатько В.В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / В.В. Богатько, Л.В. Прокопчук. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2012. – 246 с.
 • Богатько В.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з методики навчання української мови / В.В. Богатько. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД », 2014. – 62 с.
 • Богатько В.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Модульний курс: навчальний посібник / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – 281 с.

Професійні нагороди

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2017); Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2012); Грамота Міністерства освіти і науки України інституту інноваційних технологій і змісту освіти (2014), подяка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2017), подяка Первинної профспілкової організації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2017).

Доцент Богатько Валентина Василівна успішно закінчила академічну, науково-дослідну та освітню програму курсу підвищення кваліфікації під назвою «Інноваційні методи та технології вищої освіти в контексті глобалізації світу» у м. Варна, Болгарія, 2019 рік. “Innovative methods and technologies of higher education in the context of globalization of the world” at the Varna University of Management, Bulgaria, 2019 year.

САВЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА - Кандидат філологічних наук, доцент

Кредо

Людина лише тоді чогось досягає, коли вірить у свої сили (Л. Фейєрбах).

Освіта

1997 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний інститут.

2002?2005 рр. – аспірант кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету.

2006 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Сфера наукових інтересів

Наукові розвідки присвячено вивченню семантико-функціональних особливостей українського дієслова в аспекті виявлення його автосемантичних/синсемантичних параметрів. Має понад 60 наукових публікацій.

Публікації

 1. Історія української літературної мови: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія.* Українська мова і література / Т.В. Савчук. – Вінниця, 2010. – 320 с. (у співавторстві з проф. Завальнюк І.Я.).
 2. Історія української літературної мови: тестові завдання: методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія.* Українська мова і література / Т.В. Савчук. – Вінниця, 2011. – 124 с. (у співавторстві з проф. Завальнюк І.Я.).
 3. Історія української літературної мови: модульний курс / Т.В. Савчук. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 387 с. ( у співавторстві з проф. І.Я.Завальнюк).
 4. Українська мова за професійним спрямуванням. Професійна комунікація / Т.В. Савчук. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 205 с. (у співавторстві з доц. Л. В. Прокопчук.).

Професійні нагороди

Подяка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2013).


ІЛЬЧУК ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА - Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Кредо

Не зупинятись на досягнутому

Освіта

2010 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний інститут. Факультет філології й журналістики.

2012-2016 р. – аспірантура Вінницького державного педагогічного університету.

2016 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Сфера наукових інтересів

Українська мова, методика викладання філологічних дисциплін.

Публікації


Автор 25 наукових публікацій, серед них:

 1. Ільчук В. В. Роль бібліотеки в професійному становленні сучасного студента / В. В. Ільчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб.наук.пр. – Випуск 33 / Редкол.: І. А. Зязюн та ін.-Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. - С 333-338
 2. Ільчук В. В. До проблеми розвитку професіоналізму викладачів аграрних ВНЗ / В. В. Ільчук //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб.наук.пр. – Випуск 32 / Редкол.: І.А.Зязюн та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма „Планер”, 2013. – С 171-174.
 3. Ільчук В. В.Особливості професійної діяльності сучасних викладачів вищої школи / В. В. Ільчук, А. М. Коломієць // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : зб.наук.пр. – Вінниця : ТОВ фірма „Планер”, 2013. – Вип.10. – С 334-337.
 4. Ільчук В. В. Особистісний аспект професійної діяльності викладача вищої школи / В. В. Ільчук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : Мат-ли Всеукраїнської наук.-практ.конф. – Хмельницький: ХНУ. – 2013. – С 125-127
 5. Ільчук В. В. Особливості професійної діяльності викладачів ВНЗ / В. В. Ільчук // // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб.наук.пр. – Випуск 35 / Редкол.: І. А. Зязюн та ін.-Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. - С 253-258
 6. Ільчук В.В Аналіз кризових ситуацій у системі освіти України та можливі шляхи їх подолання / В.В Ільчук, А.М Коломієць // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. Наук. Праць. – Випуск 38 / Редкол.: В. І Шахов та ін. – Вінниця: Нілан ЛТД, 2012. – С 18-22

ПОЙДА ОКСАНА АНДРІЇВНА - Старший викладач

Кредо

Хочеш змінити світ на краще – розпочни із себе.

Освіта

1981 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний інститут.

1987 – 1992 рр. – аспірантура Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

Громадська та наукова активність

Голова Вінницької міської організації Союзу Українок, член Проводу Союзу Українок України, член конкурсної комісії Міжнародного конкурсу «Мій рідний край». Автор періодичних радіопередач «Видатні жінки України» (радіостудія «Місто над Бугом»). Член методичної комісії Вінницького меморіального музею Михайла Коцюбинського. Керівник факультетської драмстудії «Ольвія».

Сфера наукових інтересів

Повернення в українську літературу забутих імен, інноваційні технології та їх впровадження в шкільну практику вчителя літератури.

Публікації

Автор майже 80 наукових публікацій, серед них:

 • науково-методичний посібник «Олекса Стороженко (нарис життя і творчості)» – Вінниця : ДП «Держ. картограф. фабрика», 2008. – 240 с.
 • Шевченкові мотиви у творчості Олекси Стороженка / О. А.Пойда // Літературознавчі студії: до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: збірник наукових праць / редкол.: І. Руснак, А. Віннічук та ін. – Вип. 9. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – С. 51-71;
 • Про Олексу Стороженка (на допомогу вчителям, учням, краєзнавцям) // Сузір’я бершадських талантів. Літературно-мистецький альманах. Автор-упорядник Маніленко П.В. – Вінниця : Вінницька газета, 2013;
 • «Стою у центрі родоводу... прапрадід і праправнук водночас...» (методичні рекомендації до уроку літератури рідного краю за творчістю Петра Перебийноса. // Матеріали Першої Шаргородської наукової історико-краєзнавчої конференції (17-18 жовтня, м. Шаргород Вінницької області) – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014;
 • Формування моральних цінностей у школярів на уроках літератури рідного краю (на прикладі творчості Петра Перебийноса) // Україна–Цивілізація. Том 4. Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства / Карпатський університет імені Августина Волошина; Українська богословська академія ; редкол. : Бедь В.В. (гол. ред.), Гайданка Є.І. (відп. секр.), Урста С.В. та ін. / О.А.Пойда – Ужгород : Видавничий відділ КаУ, 2015. – 286 с. – С.267-275;
 • Пойда О.А. Особливості проведення віртуальних екскурсій на уроках української літератури (на прикладі вивчення життєпису Т. Шевченка) // Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання : матеріали всеукр. наук.- практ. конф. (Хмельницький, 20-21 лютого 2014 р.) / О.А.Пойда – Хмельницький: ХГПА, 2014. – 298 с. – С.58-65;
 • Формування моральних цінностей у школярів при вивченні творів Михайла Коцюбинського / О. А. Пойда // ХХ століття від модерності до традиції: зб. наук. праць – Випуск 4. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття: до 150-річчя від дня народження письменника. – Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2015. – С.329-336:
 • Пізнання школярами малої батьківщини крізь дивосвіт природи на уроках вивчення лірики Михайла Стельмаха // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 105-річчю від дня народж. письменника / гол. ред.. О.М.Куцевол [та ін.]. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 217-223;
 • Дослідницький проект «Проблема еміграції в українській та світовій літературі (на прикладі творів Василя Стефаника, Івана Франка, Олександра Олеся, Володимира Короленка та Джозефа Конрада) у старшій ланці загальноосвітньої школи» // Джозеф Конрад: час. простір, пам’ять : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю з дня народження письменника (Бердичів, 28-29 верес. 2017 р.). – Житомир : Вид. О.О.Євенок, 2017. – 332 с.

Професійні нагороди

Неодноразово відзначалась дипломами та подяками Союзу українок України за розбудову громадянського суспільства та виховання еліти нації, Подяка Замостянської районної ради м. Вінниці (2005), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2010, 2011), Почесна грамота управління освіти і науки Вінницької державної адміністрації (2012), грамота ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (2003, 2015), Грамота «За багаторічну плідну працю задля розбудови громадянського суспільства» Всеукраїнської громадської організації Союзу українок (2017).


ПЕТРОВИЧ ОЛЬГА БОРИСІВНА - Кандидат педагогічних наук, асистент

Кредо

Дорогу здолає той, хто йде.

Освіта

2008 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

2010 р. – закінчила з відзнакою магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2012?2015 рр. – аспірантура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2015 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Громадська активність

Член Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

Сфера наукових інтересів

Проблеми організації позакласної роботи старшокласників, специфіка роботи з літературно обдарованими учнями, упровадження інноваційних технологій в системі літературної освіти.

Має 35 публікацій, серед них:

 • Організація позакласної роботи з обдарованими учнями (на матеріалі художніх творів української та зарубіжної літератур): навч.-метод. посіб. / О. М. Куцевол, О. Б. Петрович, С. Д. Петрович. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 204 с.
 • Дидактика початкової освіти : практикум / Г. Г. Кіт, О. Б. Петрович, І. В. Карук. – Вінниця : ДокументПринт, 2017. – 249 с.

Професійні нагороди

Подяки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2011, 2016).


ПОЛІЩУК ОЛЕНА ЮРІЇВНА - Старший лаборант

Кредо

«Треба любити те, що робиш і йти вперед крок за кроком»

Освіта

З 2015 р. – студентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха.

Сфера наукових інтересів

Українська література, українська мова, методика викладання філологічних дисциплін.


Публікації

 • Поліщук О. Ю. Особливості мистецьких шукань у сонеті «Сікстинська Мадонна» Івана Франка / О. Ю. Поліщук // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – Вип. 12 / за ред. В. І. Ткаченко. - Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 24-29.
 • Поліщук О. Ю. Запозичена лексика в системі говірки села Черче Рогатинського району Івано-Франківської області / О. Ю. Поліщук // Філологічні студії : збірник наукових праць студентів та молодих науковців факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / відп. за випуск І. В. Гороф’янюк. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – Вип. 16. – С. 139-145.
 • Поліщук О. Ю. Шляхи проникнення запозиченої лексики в систему говірки села Черче Рогатинського району Івано-Франківської області / О. Ю. Поліщук // Науковий часопис Східноподільського лінгвокразнавчого центру: зб. наук. праць студентів, магістрантів, викладачів / відп. ред. Т. М. Тищенко. – Вип. 17. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 3 – 5.
ВДПУ, © 2021 Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови