21100, Вінниця, вул.Острозького,32,

корпус 1, 3 поверх, кімната 335

телефон: внутрішній 3-12

переглядів:

Kафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови

Kафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови.

Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови створена в лютому 2004 р. і діяла до березня 2012 р. Її першим завідувачем була кандидат педагогічних наук Теклюк Варвара Яківна.

З червня 2007 р. до березня 2012 р. кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Куцевол Ольга Миколаївна.

З 1 вересня 2015 р. кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови знову функціонувала під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Куцевол Ольги Миколаївни.

З 1 вересня 2018 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Віннічук Алла Петрівна.

На кафедрі працює 9 викладачів, із них:

3 професори: доктор філологічних наук Ніна Лаврентіївна Іваницька, доктор філологічних наук Інна Яківна Завальнюк, доктор педагогічних наук Ольга Миколаївна Куцевол;

2 доценти: кандидат філологічних наук Алла Петрівна Віннічук, кандидат філологічних наук Валентина Василівна Богатько;

3 кандидати наук, старші викладачі: Тетяна Василівна Савчук, Віта Василівна Ільчук, Ольга Борисівна Петрович;

1 старший викладач: Оксана Андріївна Пойда;

старший лаборант: Альона Сергівна Крилевська.

Викладачі кафедри забезпечують викладання 22 дисциплін та організацію різних видів практик здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра й магістра та здобувачів наукового ступеня доктор філософії:

 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Історія української літературної мови;
 • Основи наукових досліджень;
 • Практична стилістика;
 • Методика навчання української мови;
 • Методика навчання літератури;
 • Методичний практикум учителя-словесника;
 • Текстознавство;
 • Синтагматика українських повнозначних словоназв у проекції на шкільний курс української мови;
 • Сучасні теорії категорійної граматики;
 • Стилістика;
 • Редакторська майстерність;
 • Прагмастилістика синтаксичних одиниць у засобах масової інформації;
 • Лінгвістичне забезпечення інтернет-комунікацій
 • Основи педагогічної майстерності;
 • Методика викладання української літератури у вищій школі;
 • Методика викладання української мови у вищій школі;
 • Українська наукова мова;
 • Пропедевтична практика для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр»;
 • Педагогічна практика для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр»;
 • Асистентська практика для студентів ступеня вищої освіти «магістр»;
 • Науково-дослідна практика для студентів ступеня вищої освіти «магістр».

Викладачі кафедри керують написанням курсових, дипломних та магістерських робіт. У форматі аспірантури готують кандидатів наук за спеціальностями 10.00.02 – українська мова, 014 Середня освіта. Теорія та методика навчання (українська література).

На кафедрі видається збірник студентських наукових статей «Методичний пошук учителя-словесника» (випуски І–VІ, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2019).


ВДПУ, © 2021 Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови