Дата створення: 1933 рік


Історична довідка

Становлення кафедри української літератури органічно пов’язане з процесами національно-визвольної боротьби 1917 року, коли, відповідно до програми реформування освіти урядом Української Центральної Ради, у Вінницькому вчительському інституті було відкрито курси української мови і літератури та історії України, на яких працював відомий український поет Петро Карманський.

У 1933 році створено кафедру української мови і літератури, яку в 1936 р. реорганізовано. З цього часу розпочинає своє функціонування кафедра української літератури, першим завідувачем якої став відомий перекладач і літературознавець Григорій Кочур. Перед Другою світовою війною кафедру очолив І. Г. Рябенький, котрий загинув на фронті.

З 1944 р. до 1946 р. керівництво кафедрою здійснював І. С. Ребельський, з 1946 р. до 1990 p. – професор Борщевський В. М. (з перервою в 1948–1949 рр., коли завідувачем кафедри був М. М. Хмелинський).

З 1990 р. до 2006 р. кафедру української літератури очолювала доцент Дерезюк Є. М.

З 2006 до 2015 року кафедрою керувала доктор філологічних наук, професор Руснак І. Є. (з перервою вересень 2012 – березень 2013 рр., коли завідувачем була кандидат філологічних наук Віннічук А. П.).

З 2015 до 2020 року кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Поляруш. Н. С.

З 1 вересня 2020 року керівництво кафедрою здійснює кандидат філологічних наук, доцент Віннічук Алла Петрівна.


Колектив кафедри

Віннічук Алла Петрівна

Віннічук Алла Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури.

Закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (1996) та Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2003).

З 2008 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини XX століття».

Виступає офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій, рецензує автореферати дисертацій, навчальні посібники, програми, збірники наукових праць.

Керівник кафедральної науково-дослідної теми «Літературні контексти ХХ століття».

Відповідальна за реалізацію проєкту «Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується у партнерстві з Міністерством Української преси за підтримки посольств Великої Британії та США.

Член Вченої ради та ректорату університету, член науково-методичної ради університету, член Вченої ради факультету, член навчально-методичної комісії факультету, член конференції трудового колективу університету.

Член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури (обласний етап), член журі Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської та учнівської молоді імені Тараса Шевченка (обласний етап).

Працює з обдарованою шкільною молоддю в Малій академії наук (секція «Українська література») при Вінницькій обласній станції юних натуралістів.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Усна народна творчість
 • Історія української літератури першої половини ХІХ століття
 • Теорія літератури
 • Методика навчання літератури
 • Теорія та історія сучасного літературного процесу: новітні теоретико-літературні школи
 • Інфомедійна грамотність дослідника

Стажування

У 2015 році пройшла стажування на кафедрі новітньої літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2019 році успішно закінчила академічну, науково-дослідну та освітню програму курсу підвищення кваліфікації на тему: «Інноваційні методи та технології вищої освіти в контексті глобалізації світу» у м(Варна, Болгарія, 2019). «Innovative methods and technologies of higher education in the context of globalization of the world» at the Varna University of Management, Bulgaria, 2019 year.

Професійні нагороди

Подяка Міністерства освіти і науки України (2019), Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Президії Вінницького територіального відділення Малої академії наук України (2019), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2016, 2011), Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013, 2012); двічі занесена на Дошку пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Сфера наукових інтересів: історія української літератури, теорія літератури, сучасна українська історична проза, усна народна творчість.


Публікації

Автор близько 70 наукових праць, серед яких монографія «Геройство мусить мати нагороду: Концепція героїчного минулого України в історичній прозі XX століття» та 14 навчально-методичних посібників, розробник програми з позашкільної освіти «Фольклористика», рекомендованої науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук», схваленої для використання (Лист ІМЗО від 17.01.2018 № 22.1 / 12-Г-30).

 • Віннічук А.П. «Геройство мусить мати нагороду». Концепція історичного минулого України в романістиці другої половини 20 століття : монографія. Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. 214 с.
 • Віннічук А.П. Історична проза XIX століття : навчально-методичний посібник. Вінниця : ТОВ «Планер», 2011. 92 с.
 • Віннічук А.П. Історія української літератури першої половини XIX століття : навчальний посібник. Вінниця, ФОП Корзун Д.Ю., 2012. 140 с.
 • Віннічук А.П. Історія української літератури другої половини XIX – початку XX століття : навчальний посібник. Вінниця, ФОП Корзун Д.Ю., 2012. 114 с.
 • Віннічук А.П. Актуальні проблеми сучасної фольклористики : навчальний посібник. Вінниця, ФОП Корзун Д.Ю., 2016. 47 с.
 • Vinnichuk A. National foretime in analytical discourse of Mykola Syrotyuk // Науковий журнал «Молодий вчений», №8 (35) серпень, 2016 р., С. 273–277. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus.
 • Vinnichuk A. Mykola hluhkenkyi’s historical prose: problems of contemporary reception // Науковий журнал «Молодий вчений», № 12 (39) грудень, 2016 р. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus.
 • Віннічук А.П. Науково-дослідна робота з української літератури : курсові, дипломні, магістерські (у співавторстві з Н. С. Поляруш) : навчально-методичний посібник. Вінниця. 2017. 63 с.
 • Vinnichuk A. Historical prose of Vitalii Kulakovskyi: problems of modern perception// Language and Education, Issue 6 (3). Volume 31. Taylor & Francis, 2017. Pages 853–858.Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus and Web of Science.
 • Віннічук А.П. (у співавторстві) Історія української літератури (від давнини до сучасності): навчально-методичний посібник для підготовки студентів ОКР бакалавр до державної атестації. Вінниця, 2017. 170 с.
 • Віннічук А.П. Програма з позашкільної освіти «Фольклористика» (дослідницько-експериментальний напрям), рекомендованої науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук», схваленої для використання (Лист ІМЗО від 17.01.2018 № 22.1. / 12-Г-30). Київ, 2017. 54 с.
 • Віннічук А. Український фольклор : навчальний посібник. Вінниця : ТОВ «Твори», 2018. 144 с.
 • Віннічук А.П. Теорія літератури : навчальний посібник. Вінниця : ТОВ «Твори», 2018. 236 с.
 • З перлин народної творчості : навчальний посібник : Хрестоматія з української народної поетичної творчості / Упорядкування А.П. Віннічук. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. 124 с.
Поляруш Ніна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури

Поляруш Ніна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури.

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет. З 1981 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 1989 році закінчила аспірантуру Київського державного педагогічного університету імені М. Горького й захистила кандидатську дисертацію «Художня творчість Агатангела Кримського в контексті розвитку української літератури початку ХХ століття».

Постійно виступає офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій, рецензує навчальні програми, посібники, підручники.

Член Вченої ради університету, член Вченої ради факультету, член навчально-методичної комісії факультету, член конференції трудового колективу університету.

Неодноразово була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, а також членом журі ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів з української мови та літератури.

Організатор Всеукраїнських наукових конференцій «Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття» (Вінниця, жовтень 2016); «Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму» (Вінниця, жовтень 2018).

Голова обласного Всеукраїнського товариства імені Олени Теліги.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Історія української літератури першої половини ХХ століття
 • Історія української літератури другої половини ХХ століття
 • Художній світ малої прози українського зарубіжжя
 • Літературна компаративістика
 • Актуальні проблеми сучасного літературознавства
 • Теорія і методологія літературознавчих досліджень

Стажування У 2016 році пройшла стажування у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова.

Професійні нагороди

У 2015 році нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Має грамоти Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації; грамоту Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за багаторічну сумлінну навчальну та науково-дослідну діяльність.

Сфера наукових інтересів: українська література ХХ століття, літературна компаративістика, творчість Агатангела Кримського.

Публікації

Автор понад 120 публікацій, серед яких 25 навчальних посібників. Співавтор підручника для вищої школи «Історія української літератури ХІХ століття (70-90-ті роки)» (1999, 2002, 2003), співавтор монографії «Поетика малої прози Романа Іваничука» (2010).

 • Poliarush N. Interlingual transformations in the context of interpretation of translation. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Part IІ. P. 551–565.
 • Поляруш Н.С. Тарас Шевченко і літературно-критична думка 40-50 років ХІХ століття // Філологічний дискурс: Збірник наукових праць / Ін-т літ-ри ім. Тараса Шевченка Нац. Акад. наук України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія / Ред. кол. В. П. Мацько (голов. ред.). Хмельницький : ХГПА, 2015. С. 184-189
 • Поляруш Н.С. Традиції Михайла Коцюбинськогов новелістиці Романа Іваничука // Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : Збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. Випуск 4. С. 189–194.
 • Поляруш Н. С. Творчість Агатангела Кримського в інтерпретації Івана Франка // Філологічний дискурс: Збірник наукових праць. Хмельницький, 2016. Вип. 4. С. 140–147.
 • Поляруш Н. С. «Історія української літератури (І половини ХХ століття)» : Навчально-методичний посібник для студентів ОКР бакалавра. Вінниця. 2016. 152с.
 • Поляруш Н. С.«Історія української літератури (ІІ пол. ХХ століття)» : Навчально-методичний посібник для студентів ОКР бакалавра. Вінниця. 2016. 93 с.
 • Поляруш Н. С.«Літературна компаративістика» : Навчально-методичний посібник для студентів ОКР магістра. Вінниця. 2016. 68 с.
 • Поляруш Н. С. Історія української літератури (ІІ половина ХХ століття) : Навчально-методичний комплекс для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і література. Вінниця, 2017. 108 с.
 • Поляруш Н.С. Концепція людини і світу в малій прозі Романа Іваничука // Філологічний дискурс : Збірник наукових праць. Хмельницький, 2018. Випуск 7. С. 181–191. (Index Copernicus).
 • Поляруш Н. С. Наративні форми малої прози Р. Іваничука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. проф., д.ф.н. Ткачука М.П. Тернопіль: ТППУ, 2014. Випуск 4. С.384–392.
 • Поляруш Н. С. Творчість Агатангела Кримського в інтерпретації Івана Франка // Філологічний дискурс: Збірник наукових праць. Хмельницький, 2016. Вип. 4. С. 140–147.
Ткаченко Вікторія Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури

Крупка Віктор Петрович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури.

Закінчив Вінницьке педагогічне училище (1995), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2001). З 2003 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 2011 року захистив кандидатську дисертацію «Поезія Володимира Забаштанського (проблеми творчої еволюції)».

Член Вченої ради факультету, Творчої ради університету та Науково-методичної ради Вінницького літературно-меморіального музею ім. М. М. Коцюбинського.

З 2012 р. керує літературно-мистецькою студією «Вітрила».

Член журі Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. М. Коцюбинського та обласного літературно-краєзнавчого конкурсу «Золота спадщина Поділля», який щорічно проводить Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій.

Член Національної спілки журналістів України (2016). Член Національної спілки письменників України (2018). Лавреат літературно-мистецьких премій: «Кришталева вишня» (2018), обласна літературно-літературно-мистецької премії імені В. Забаштанського (2019), літературна премія імені В. Юхимовича (2020).


Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Вступ до літературознавства
 • Літературне краєзнавство
 • Літературна творчість
 • Історія української літератури кінця XX - початку XXI століття
 • Літературна герменевтика
 • Методика викладання філологічних дисциплін у профільній школі

Стажування. У 2016 році пройшов стажування у відділі української літератури XX століття та сучасного літературного процесу Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

Сфера наукових інтересів: українська поезія другої половини ХХ століття, постмодерна українська література, літературне краєзнавство.

Професійні нагороди

Подяка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2009, 2016), Грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2012, 2015, 2016), Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2016), Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2014, 2015), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2020), Почесна грамота Національної спілки письменників України (2020).

Публікації

Автор близько 70 публікацій, серед яких 4 навчальних посібники і монографія «Художній світ Володимира Забаштанського» (2014), а також збірок поезій «Тиха над любов» (2016), «Прозорі» (2017), «Химерник» (2019), «Хліб для янгола» (2020).

 • Крупка В. Полісемантичність концептів «скеля» і «камінь» у поезії Володимира Забаштанського // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Філологічні науки : зб. наук. пр. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. Вип. 4.12 (96). С. 127–130.
 • Крупка В. Синестетичність кольоропису в поезії Володимира Забаштанського // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 жовт. 2012 р. Вінниця, 2013. С. 164-166.
 • Крупка В. Постать Тараса Шевченка у життєтворчості Володимира Забаштанського // Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 лютого 2014 р.). Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2014. С. 131-136.
 • Крупка В. Художній світ Володимира Забаштанського: монографія. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. 228 с.
 • Крупка В.П. Внутрішній світ дитини в поезії «Монолог з мого дитинства» Дмитра Іванова // Літератури світу: Поетика, ментальність і духовність: зб. наук. праць. 2015. Вип. 6 / Гол. ред. С.І. Ковпік. С. 323-328.
 • Крупка В. Поетика візуальності в нарисі «На крилах пісні. Картка із щоденника» Михайла Коцюбинського // Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття: збірник наукових праць. Вип. 4 / Ред.колегія: І. Руснак та ін. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. С.130-135.
 • Крупка В. Імперативи родового буття в ліриці Петра Перебийноса // Молодий вчений : науковий журнал. 2016. №6 (33). Ч. ІІІ. С. 362-365.
 • Крупка В. Сонячні пісні Володимира Забаштанського // Забаштанський В.О. Свічечкою слова. Вірші та балади. Видання друге / Упоряд. В.В. Забаштанського; передм. А.М. Подолинного; післям. В.П. Крупки. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С.343-351.
 • Крупка В. Історія української літератури (розділ «Історія української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття»): практикум (уточнений і доповнений) / Віктор Крупка. Вінниця, 2017. 102 с.
 • Крупка В. Художня реалізація трагічного в поемі «Село в безодні» Ігоря Качуровського // Філологічний дискурс : зб. наук. праць. Хмельницький, 2018. Вип. 8. С. 58-64.
 • Зелененька І., Крупка В. Василь Стус, Тарас Мельничук, Володимир Забаштанський та Шевченків космос // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вінниця: ДонНУ, 2018. Вип. 26. С.30-41.
 • Крупка В. Теоретичний аспект категорії «творча еволюція» в літературознавчій рецепції // Філологічний дискурс : зб. наук. праць. Хмельницький, 2019. Вип. 8. С. 120-129.
Ткаченко Вікторія Іванівна

Ткаченко Вікторія Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури.

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського з відзнакою (1999). 1999–2003 рр. – навчання в аспірантурі при Київському національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. З 1999 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Творчість Ганни Барвінок в українському літературному процесі ІІ половини ХІХ століття».

Головний редактор збірника студентських наукових праць «Літературознавчі студії».

Виступає офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій, рецензує автореферати дисертацій, навчальні посібники, програми, збірники наукових праць, хрестоматії.

Член Вченої ради факультету, член навчально-методичної комісії факультету, секретар навчально-методичної комісії факультету. Член Науково-методичної ради Вінницького літературно-меморіального ім. М. М. Коцюбинського. Член Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги.

Виступає на обласному радіо з циклами передач літературознавчого спрямування.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Дитяча література
 • Історія української літератури кінця XIX - початку XX століття
 • Історія української літературної критики
 • Літературне редагування
 • Літературна майстерність письменника
 • Методологія і методика наукових досліджень в галузі філології

Стажування. У 2016 році пройшла стажування у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова.

Професійні нагороди. Відзначена грамотами університету (2019, 2020 рр.)

Сфера наукових інтересів: українська дитяча література, українська класична література ІІ половини ХІХ століття, сучасна жіноча проза.

Публікації

 • Ткаченко В. Жанр нарису у творчості Ганни Барвінок // Наукові записки. Серія: Філологія. Збірник наукових праць /Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головн. ред. Н.Л. Іваницька. Вінниця, 2009. Вип. 11. С. 326–331.
 • Ткаченко В. Дитяча тема у творчості Ганни Барвінок // Літературознавчі студії: Збірник наукових статей. Вип. 4. Вінниця: ДОД ВДПУ, 2009. С.47–52.
 • Ткаченко В. Дитячий світ Леоніда Мосендза // ХХ століття: від модерності до традиції: зб. наук. праць. Випуск 1. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза /Ред. колегія І.Руснак (голов. ред.), О.Баган (заступ. голов. ред), А.Гуляк та ін.. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. С. 262–269.
 • Ткаченко В. «Забута тінь» Пантелеймона Куліша // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки № 12 (237). Серія: філологічні науки. Луцьк, 2012. С. 146–150.
 • Ткаченко В. До проблеми української ментальності (на матеріалі прози Ганни Барвінок) // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. Вип. 6. / Головний редактор – доктор філологічних наук С.І. Ковпік. Кривий ріг: «НВП Інтерсервіс», 2015. С. 262–270.
 • Ткаченко В. Характер моделювання жіночих образів у прозовій спадщині Ганни Барвінок // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. Вип. 7./ Головний редактор – доктор філологічних наук С.І. Ковпік. Кривий ріг: «НВП Інтерсервіс», 2016. С. 190–197.
 • Ткаченко В. Ліризм як елемент кордоцентризму в мемуаристиці Ганни Барвінок // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Збірник наукових праць. Випуск 8. /Головний редактор – доктор філологічних наук С.І. Ковпік. Кривий Ріг, 2017. С. 201–209.
 • Ткаченко В. Тенденції розвитку української літератури 70-90-х років ХІХ століття. Навчальний посібник. Вінниця, 2017. 132 с.
 • Ткаченко В. Кордоцентрична модель прози Ганни Барвінок // Філологічний дискурс. Збірник наукових праць. Випуск 6. / Гол. редактор В. Мацько. Хмельницький, 2017. С.173–181.
 • Ткаченко В. Роман Олександра Дюма «Дама з камеліями» як інтертекстуальне тло новели «Камелія» П. Богацького // Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття. Збірник наукових праць. Випуск 5. / Головний редактор – кандидат філологічних наук, доцент Поляруш Н.С. Вінниця, 2017. С. 68–73.
 • Ткаченко В. Українська література. Навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу спеціальності 061 «Журналістика». Вінниця, 2017. 153 с.
 • Ткаченко В. (у співавторстві). «Історія української літератури (від давнини до сучасності)» для студентів ОКР бакалавра денної та заочної форм навчання. Вінниця, 2017. 170 с.
 • Ткаченко В. Літературне редагування. Навчально-методичний посібник для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.020303 Філологія.* Українська мова і література. Вінниця, 2018. 60 с.
 • Ткаченко В. Інтимний дискурс епістолярію Пантелеймона Куліша та Ганни Барвінок // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 33. С. 396–400.
 • Ткаченко В. Романтична концепція жіночого характеру в оповіданні «Думаю над своє життє: пустоцівіт» Ганни Барвінок // Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті: Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 22-23 березня 2019 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. С.42–45.
 • Ткаченко В. Дитяча література: навчально-методичний посібник для студентів ступеня вищої освіти бакалавр. Вінниця: Видавець ТОВ «Твори», 2019. 156 с.
 • Ткаченко В. Епістолярний діалог Миколи Євшана та Ганни Барвінок // ХХ століття: від модерності до традиції: зб. наук. праць. Випуск 6. Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму / Гол. ред. Поляруш Н.С. Вінниця, 2019. С. 60–68.
 • Ткаченко В. Кордоцентричні образи в поезії Анастасії Ткаченко (на матеріалі збірки «Із запахом кави…» // Філологічний дискурс. Збірник наукових праць. Хмельницький, 2019. Вип. 9. С. 179–187.
 • Ткаченко В. Про автора // Зелененька І. Подільські Божичі : посібник-хрестоматія із вивчення подільської поезії останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. С. 331.
 • Zelenenka I., Krupka V., Poliarush N., Tkachenko V. Modern ukrainian literature of Vinnitsia region in the context of the problems of definition of the genes and the framework of the general experience // The scientific heritage : The journal is registered and published in Hungary. Budapest, 2020. P.5, № 43. S. 16–23.
 • Koliadych Y., Poliarush N., Tkachenko V., Khotsianivska I. Roman Ivanychuk’s short story genre: traditional and modern peculiarities of the artistic language // The scientific heritage : The journal is registered and published in Hungary. Budapest, 2020. P.5, № 43. S. 45–51.
 • Ткаченко В. Християнські мотиви у прозовій творчості Ганни Барвінок // Філологічний дискурс. Збірник наукових праць. Хмельницький, 2020. Вип. 10 С. 172–180.
Зелененька Ірина Алімівна

Зелененька Ірина Алімівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури. Член редакційної колегії літературно-мистецького журналу «Вінницький край».

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2001), 2003–2006 рр. – навчання в аспірантурі. У 2009 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка захистила дисертацію за творчістю дисидента Тараса Мельничука. Із 2001 року на викладацькій роботі.

З 1 вересня 2018 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського. Член редакційної колегії літературно-мистецького журналу «Вінницький край». Член Національної спілки письменників України (2011). член журі міжнародного конкурсу «Гранослов» та премії імені Михайла Коцюбинського.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Літературний стиль
 • Українська література
 • Історія української літератури X - XVIII століття
 • Українсько-польські літературні взаємини
 • Українська історична проза

Стажування. У 2020 році пройшла стажування у відділі української літератури XX століття та сучасного літературного процесу Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

Професійні нагороди

Грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2020), Літературна премія імені Андрія М’ястківського (2018), Всеукраїнська літературна премія імені Михайла Коцюбинського за наукові та художні доробки, що звеличують гуманістичні ідеали (2019).

Сфера наукових інтересів: сучасний літературний процес, літературне краєзнавство.

Публікації. Авторка понад 100 наукових публікацій, а також монографії «Чиї це ілюзії стенають плечима, якого народу?»: Тарас Мельничук і літературний процес 60-90-х рр. ХХ ст. в Україні» (2008), хрестоматії молодої подільської поезії «Інверсія серця: із покоління двотисячників» (2016). Авторка збірок лірики: «Я тим нічого не вигадую» (2000), «Уявіть собі музику» (2001), «Відкриття модрин» (2005), «Трохи поля на щастя» (2006).

 • Зелененька І. Функціонування кольору в поезії Т. Мельничука // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ, 2003. С. 97–105.
 • Зелененька І. Образ Карпат у повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського та у поезії Т. Мельничука // Наукові записки: До 140-річчя від Дня народження М. Коцюбинського. Вінниця, 2005. С.79-84. Зелененька І. Образи Батьківщини та чужини як константи художньої дійсності в поезії Тараса Мельничука // Наукові читання: Матеріали 7 Міжнародної конференції молодих учених, Київ, 2005. Т.5. С. 67 – 75.
 • Зелененька І. Україна як поліваріантний націотворчий образ у ліриці Тараса Мельничука // Слово і час, №12, 2005. С.57- 62.
 • Зелененька І. Модерністська концепція образу Олекси Довбуша в ліриці Тараса Мельничука // Актуальні проблеми слов’янської філології. Вип. ХІ. Ч.2. Київ, 2006. С.412-419.
 • Зелененька І. Образи-втілення моральних та естетичних абсолютів у поезії Тараса Мельничука // Наукові читання: матеріали 8 Міжнародної конференції молодих учених. К., 2006. С. 78 – 95.
 • Зелененька І. Метафора в ліриці Тараса Мельничука // «Наукові записки» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія Випуск 9. Вінниця, 2007. 257с. С.197-199.
 • Зелененька І.А. Ерос у ліриці Тараса Мельничука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 15. Київ : Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, 2009. 240с. С.167-172.
 • Зелененька І.А. Трансформація образу дерева як розгортання символу плодючості – саду в ліриці Тараса Мельничука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 18. Київ : Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, 2010. 238с. С.171-174.
 • Зелененька І.А. Образ хати як світоглядної картини в ліриці поета-дисидента Тараса Мельничука. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей / гол.ред. В.А. Зерва. Бердянськ: БДПУ, 2010. Вип. ХХІІІ. Ч.IV. 368c. C.73-79.
 • Зелененька І.А. Концепція образу сонця в ліриці Богдана Ігоря Антонича і Тараса Мельничука. // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації: збірник наукових праць. Львів, 2011. 512с. С.73-81.
 • Зелененька І.А. Метафоричні мариністичні образи як втілення людського страждання в романі Василя Барки «Жовтий князь» // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей / гол.ред. В.А.Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2011. Вип. ХХІV. Ч.3. 470с. С.286-294.
 • Зелененька І.А. Образ-символ батька, його мім етичні форми як моральний ідеал (на прикладі лірики Тараса Мельничука) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Збірник наукових праць. – Вип.37 / Редкол.: В.І.Шахов та ін. Вінниця, 2012. 400с. С.222-225.
 • Зелененька І.А. Образ-символ землі як психоісторичний код (на матеріалі творів Івана Карпенка-Карого й Тараса Мельничука) // Українська література в загальноосвітній школі, №10, жовтень 2012. С.33-34.
 • Zelenenka Iryna. Ukraine in Vasyl’ Stus and Taras Melnychuk’s Verses: Traditions of Taras Shevchenko / 25. Iryna Zelenenka // SPHERES OF CULTURE. Volume XІІІ - Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. 2016. 656c. C. 175 – 184.
 • Зелененька І. А. Образ мистця в поезії Ігоря Качуровського. // Філологічний дискурс: збірник наукових праць. Хмельницький, 2018. Вип. 8. 221с.
 • Зелененька І. А. Флористична метафора в поезії Василя Стуса й Тараса Мельничука // // Філологічний дискурс: збірник наукових праць. Хмельницький, 2019. Вип. 9. С. 83.

Монографії, підручники, посібники, хрестоматії:

 • Зелененька І. «Чиї це ілюзії стенають плечима, якого народу…»: Тарас Мельничук і літературний процес 60-90-х років в Україні / І. Зелененька . Вінниця: «Едельвейс і К», 2008. 152с.
 • «Інверсія серця» – із покоління двотисячників: Хрестоматія зі сучасної молодої української літератури. / Упорядкування, вступна стаття, біографічні та літературно-критичні статті Ірини Зелененької. – Вінниця: ТП «Едельвейс і К», 2016. – 226с.
 • Подільські Божичі: посібник-хрестоматія із вивчення подільської поезії останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. / Наукові статті, коментарі та укладання І. А. Зелененької. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 332с.
Пойда Оксана Андріївна

Пойда Оксана Андріївна – старший викладач кафедри української літератури.

У 1981 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут. У 1992 рр. закінчила аспірантуру Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

Голова Вінницької міської організації Союзу Українок, член Проводу Союзу Українок України, член конкурсної комісії Міжнародного конкурсу «Мій рідний край». Автор періодичних радіопередач «Видатні жінки України» (радіостудія «Місто над Бугом»). Член методичної комісії Вінницького меморіального музею Михайла Коцюбинського. Керівник факультетської драмстудії «Ольвія».

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Методика навчання літератури
 • Основи педагогічної майстерності
 • Методичний практикум учителя-словесника
 • Пропедевтична практика
 • Педагогічна практика у закладах середньої освіти

Стажування. У 2019 році пройшла стажування у Комунальному вищому навчальному закладі «Вінницька академія неперервної освіти».

Професійні нагороди

Неодноразово відзначалась дипломами та подяками Союзу українок України за розбудову громадянського суспільства та виховання еліти нації, Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2010, 2011), Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької державної адміністрації (2012), грамотами ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (2003, 2015), Грамота «За багаторічну плідну працю задля розбудови громадянського суспільства» Всеукраїнської громадської організації Союзу українок (2017).

Сфера наукових інтересів. Повернення в українську літературу забутих імен, інноваційні технології та їх упровадження в шкільну практику вчителя літератури.

Публікації.

Автор близько 80 наукових публікацій, серед них:

 • «Олекса Стороженко (нарис життя і творчості)» Вінниця : ДП «Держ. картограф. фабрика», 2008. 240 с. статті:
 • Шевченкові мотиви у творчості Олекси Стороженка / О. А.Пойда // Літературознавчі студії: до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: збірник наукових праць / редкол.: І. Руснак, А. Віннічук та ін. Вип. 9. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. С. 51-71;
 • Про Олексу Стороженка (на допомогу вчителям, учням, краєзнавцям) // Сузір’я бершадських талантів. Літературно-мистецький альманах. Автор-упорядник Маніленко П.В. Вінниця : Вінницька газета, 2013;
 • «Стою у центрі родоводу... прапрадід і праправнук водночас...» (методичні рекомендації до уроку літератури рідного краю за творчістю Петра Перебийноса. // Матеріали Першої Шаргородської наукової історико-краєзнавчої конференції (17-18 жовтня, м. Шаргород Вінницької області) Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014;
 • Формування моральних цінностей у школярів на уроках літератури рідного краю (на прикладі творчості Петра Перебийноса) // Україна–Цивілізація. Том 4. Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства / Карпатський університет імені Августина Волошина; Українська богословська академія ; редкол. : Бедь В.В. (гол. ред.), Гайданка Є.І. (відп. секр.), Урста С.В. та ін. / О.А.Пойда Ужгород : Видавничий відділ КаУ, 2015. 286 с. – С.267-275;
 • Пойда О.А. Особливості проведення віртуальних екскурсій на уроках української літератури (на прикладі вивчення життєпису Т. Шевченка) // Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання : матеріали всеукр. наук.- практ. конф. (Хмельницький, 20-21 лютого 2014 р.) / О.А.Пойда Хмельницький: ХГПА, 2014. 298 с. С.58-65;
 • Формування моральних цінностей у школярів при вивченні творів Михайла Коцюбинського / О. А. Пойда // ХХ століття від модерності до традиції: зб. наук. праць – Випуск 4. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття: до 150-річчя від дня народження письменника. Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2015. С.329-336:
 • Пізнання школярами малої батьківщини крізь дивосвіт природи на уроках вивчення лірики Михайла Стельмаха // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 105-річчю від дня народж. письменника / гол. ред.. О.М.Куцевол [та ін.]. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. С. 217-223;
 • Дослідницький проект «Проблема еміграції в українській та світовій літературі (на прикладі творів Василя Стефаника, Івана Франка, Олександра Олеся, Володимира Короленка та Джозефа Конрада) у старшій ланці загальноосвітньої школи» // Джозеф Конрад: час. простір, пам’ять : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю з дня народження письменника (Бердичів, 28-29 верес. 2017 р.). Житомир : Вид. О.О.Євенок, 2017. 332 с.
 • Від Агасфера до Марка Проклятого: трансформація образу вічного блукача в художній картині світу Олекси Стороженка / О. А. Пойда // International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalova Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018. - Stalova Wola: Izdevnieciba «Baltija Pablishing», 2018. С. 180-183.
 • Трансформація образів української народної демонології крізь призму малої прози Олекси Стороженка / О. А. Пойда // Четверті Арватівські читання:матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2018 р. Ніжин: Вид. «Лисенко М.М.», 2018. С. 41-48.
 • Категорія героїчного минулого України крізь призму прози Олекси Стороженка / О. А. Пойда // Modern philological resrarch: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings. Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. С. 113-116.
 • Вплив готичного роману на творчість Оноре де Бальзака / О. А. Пойда // Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 220-річчю з дня народження письменника (Бердичів, 15-16 трав. 2019 р.) Київ: "Видавництво Людмила", 2019. С. 174-184.
Петрович Ольга Борисівна

Петрович Ольга Борисівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри української літератури

У 2008 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. У 2010 р. закінчила з відзнакою магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2015 р. закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Член Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

Професійні нагороди

Подяки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2011, 2016).

Сфера наукових інтересів. Проблеми організації позакласної роботи старшокласників, специфіка роботи з літературно обдарованими учнями, упровадження інноваційних технологій в системі літературної освіти.

Публікації. Має 35 публікацій, серед них:

 • Організація позакласної роботи з обдарованими учнями (на матеріалі художніх творів української та зарубіжної літератур): навч.-метод. посіб. / О. М. Куцевол, О. Б. Петрович, С. Д. Петрович. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 204 с.
 • Дидактика початкової освіти : практикум / Г. Г. Кіт, О. Б. Петрович, І. В. Карук. Вінниця : ДокументПринт, 2017. 249 с.
Драпак Дар’я Володимирівна

Драпак Дар’я Володимирівна – старший лаборант кафедри української літератури.

У 2020 році закінчила бакалаврат Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і літратура) з додатковою спеціалізацією – англійська мова.

Сфера наукових інтересів. Вивчення засобів посесивності сучасної української літературної мови; українська література ХХІ століття.

Публікації.

 • Інтерактивні методи навчання на уроках української мови/української літератури з використнням інформаційно-комунікаційних технологій: Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень / Драпак Д. В., Кобися А. П. Вінниця: ТОВ «Планер», 2018. с. 33-36
 • Особливості використання засобів присвійності в прозі Володимира Лиса: Філологічні студії / Драпак Д. В. Вінниця: «Нілан-ЛТД», 2019. с. 39-44
 • Особливості хронотопу роману «Солодка Даруся» Марії Матіос: Літературознавчі студії / Драпак Д. В. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. с. 275- 280
 • Застосування інформаційних технологій на уроках української мови при вивченні теми «Лексикологія» у 6 класі: Методичний пошук учителя-словесника / Драпак Д. В. Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. с. 44-49
 • Педагогічні інновації в освіті: поняття та сутність: Педгогічний пошук (ч. 1) / Драпак Д. В. Вінниця: «Автори», 2020. с. 94-97

Кафедра української літератури є випусковою для студентів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальностями 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та 035.01 Філологія (Українська мова та література). Головна мета її діяльності полягає у підготовці висококваліфікованих учителів української літератури на основі національного, загальнолюдського й освітнього досвіду, у формуванні професіоналізму, духовної культури майбутнього словесника, розвиткові у студентів навичок самостійного аналізу художнього твору, новітніх інтерпретацій тексту, осмислення історико¬-літературних явищ у контексті розвитку світового письменства.

Серед здобутків кафедри української літератури переможці Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів:

Черкевич Ольга – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури (НПУ ім. М. П. Драгоманова (ІІ місце), Київ 2017. Науковий керівник – ст. викл. Крупка В. П.).

Марчук Тетяна – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури (НПУ ім. М. П. Драгоманова (ІІІ місце), Київ 2018. Науковий керівник – доц. Поляруш Н. С.).

Мельник Ганна – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури (НПУ ім. М. П. Драгоманова (ІІ місце), Київ 2019. Науковий керівник – доц. Поляруш Н. С.)

Марчук Тетяна – переможець VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді ім. Т. Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІVрівня акредитації, 2018 р. (ІІІ місце). Науковий керівник – доц. Ткаченко В. І.).

Петренко Руслана – переможець VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді ім. Т. Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІVрівня акредитації, 2018 р. (ІІІ місце). Науковий керівник – доц. Віннічук А. П.

Мельник Ганна – переможець VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації (гуманітарний профіль) (ІІІ місце), 2019 р. Науковий керівник – доц. Ткаченко В. І.

Гарник Діана – переможець VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації (гуманітарний профіль) (ІІ місце), 2019 р. Науковий керівник – ст. викл. Зелененька І. А.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Вступ до літературознавства
 • Дитяча література
 • Усна народна творчість
 • Історія української літератури
 • Літературне краєзнавство
 • Історія української літературної критики
 • Теорія літератури
 • Методика навчання літератури
 • Методичний практикум учителя-словесника
 • Основи педагогічної майстерності
 • Українсько-польські літературні взаємини
 • Літературний стиль
 • Українська література
 • Теорія тексту і твору
 • Теорія та історія сучасного літературного процесу: новітні теоретико-літературні школи
 • Художній світ малої прози українського зарубіжжя (перша половина ХХ століття)
 • Сучасний український історичний роман
 • Літературна майстерність письменника
 • Літературне редагування
 • Літературна компаративістика
 • Літературна герменевтика
 • Методологія і методика наукових досліджень в галузі філології
 • Методика викладання філологічних дисциплін у профільній школі
 • Актуальні проблеми сучасного літературознавства
 • Теорія і методологія сучасного літературознавства
 • Організація і методика підготовки та написання дисертаційного дослідження з української літератури
 • Інфомедійна грамотність дослідника

І. Обґрунтування концепції кафедри

Назва, статус і особливість роботи кафедри української літератури зумовлені сучасними суспільними вимогами до університетської освіти, врахування яких диктує відповідний розвиток кафедри як структурного підрозділу факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха.

Свою мету вбачаємо в забезпеченні надання якісної практикоорієнтованої освіти в галузі філології, формуванні загальних і фахових компетентностей для здобуття відповідної кваліфікації з урахуванням майбутніх професійних потреб, актуальних для сучасного суспільства, формуванні національно свідомого громадянина України.

ІІ. Пріоритетні напрями роботи кафедри

Основними напрямками роботи кафедри є:

 • навчально-методична робота;
 • науково-дослідницька робота;
 • підготовка професорсько-викладацького складу;
 • освітня, наукова та соціально-гуманітарна робота зі студентами;
 • формування контингенту студентів, профорієнтаційна робота, співпраця з роботодавцями;
 • міжвузівська та міжнародна співпраця.

ІІ.1 Пріоритетним напрямом навчально-методичної діяльності кафедри є викладання літературознавчих дисциплін на високому фаховому рівні, зокрема:

 • реалізація нової освітньої стратегії з метою формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для фахівція ХХІ ст.;
 • подальша інтеграція наукової і навчальної діяльності, організація освітнього процесу на дослідницькій основі;
 • удосконалення навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів (нові змістові модулі, дисципліни, спеціалізації, практики, які поглиблюють професійні навички, є актуальними для ринку праці і сприяють зростанню конкурентоздатності наших випускників).
 • розробка й вдосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки докторів філософії;
 • удосконаленнянавчально-методичних посібників, електронних навчальних курсів для забезпечення реалізації нової освітної стратегії; оптимізація форм колективної й індивідуальної роботи зі студентами, у т.ч. в електронному середовищі;
 • активне впровадження та аналіз якості розроблених електронних навчальних курсів.

ІІ.2 Головними завданнями діяльності викладацького складу щодо проведення науково-дослідної роботи є її відповідність перспективним спеціальностям сучасної науки, актуальним літературознавчим питанням:

 • реалізація наукової теми «Літературні контексти ХХ століття», пов’язаної з сучасною інтерпретацією класичних текстів;
 • підвищення публікаційної активності викладачів;
 • здійснення спільних наукових досліджень викладачів і студентів має стати запорукою спадковості та перспективності наукової діяльності кафедр, що обумовлює оновлення та реалізацію наукових тем кафедр та оптимізацію їх практикоорієнтованості;
 • публікації викладачів у наукометичних базах даних (Index Copernicus, Scopus, Web of Science);
 • систематичне проведення Всеукраїнських наукових конференцій із серії «Літературні контексти ХХ століття».

ІІ.3 Підготовка викладацького складу:

 • підвищення рівня якісного складу кадрів вищої кваліфікації;
 • формування системи цінностей, необхідних для успішної діяльності колективу;
 • створення сприятливої атмосфери для сприйняття і поширення корпоративної культури.

ІІ.4 Робота зі студентами:

 • реалізація науково-просвітницького проекту «Вінницький текст»;
 • науковий семінар «Із секретів літературної творчості»
 • літературно-мистецький конкурс для школярів і студентів коледжів «Шевченкова весна», для студентів університету «Щоб далі йти дорогою одною…»;
 • подальша інтеграція освітньої та наукової соціально-гуманітарної роботи студентів через участь у гуртках кафедри «Сучасний погляд на літературу», літературно-мистецьку студію «Вітрила», роботу проблемних груп кафедри, удосконалення форми профорієнтаційної роботи серед цільової аудиторії старшокласників; взаємодію із середніми спеціальними навчальними закладами, а також органами управління, системою загальної середньої освіти міста Вінниці та Вінницької області з метою формування якісного контингенту студентів;
 • реалізація плану соціально-гуманітарної роботи кафедри як структурно підрозділу факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха; активізація роботи кураторів в академічних групах.

ІІ.5 Співпраця з освітніми і культурно-мистецькими закладами Вінниці й України:

 • активізація співпраці з усіма підрозділами Університету (спільні міждисциплінарні наукові й освітні проекти зі структурними підрозділами Університету, профорієнтаційну робота у школах міста Вінниці й області;
 • активізація співпраці членів кафедри з Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Київським університетом ім. Б. Грінченка, Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Вінницьким літературно-меморіальним музеєм Михайла Коцюбинського;
 • виступи на радіо, телебаченні.

При кафедрі працює «Школа Коцюбинського», зорієнтована на співпрацю із школярами 10-11 класів загальноосвітніх шкіл з метою виявлення здібних, талановитих учнів, які здатні не лише критично оцінювати літературну спадщину Михайла Коцюбинського, а й пропонувати сучасне прочитання його творчості.

Викладацький склад кафедри працює над науковою проблемою «Літературні контексти ХХ століття», пов’язаною з сучасною інтерпретацією класичних текстів. За останні п’ять років кафедра організувала та провела більше 50 наукових конференцій різних рівнів, серед них Всеукраїнські наукові конференції:

І Всеукраїнська наукова конференція: «Творчість Леоніда Мосендза у контексті вісниківського неоромантизму: історико­літературні та поетикальні аспекти» (м. Вінниця, квітень 2009).

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі: історичні основи, естетичні контексти, культурні особливості» (Вінниця, квітень 2011).

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Проза Галини Журби в ідейно­естетичному контексті міжвоєнної доби: До 125­ї річниці від дня народження письменниці» (Вінниця, квітень 2013).

ІV Всеукраїнська наукова конференція «Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття: До 150­річчя від дня народження письменника» (Вінниця, жовтень 2014).

V Всеукраїнська наукова конференція «Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття» (Вінниця, жовтень 2016).

VI Всеукраїнська наукова конференція «Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму» (Вінниця, жовтень 2018).

VII Всеукраїнська наукова on-line конференція «Ігор Костецький і доба» (Вінниця, жовтень 2020).

Кафедра української літератури підтримує науково-творчі зв’язки з 38 закладами вищої освіти України та науково-просвітницькими центрами й установами.

Літературно-мистецька студія «Вітрила»

Починаючи з 30-х років ХХ століття при кафедрі функціонує літературно-мистецька студія «Вітрила», творчий вишкіл у якій пройшло чимало письменників і журналістів. Студією керували викладачі кафедри: М. Ф. Присяжнюк, М. І. Іщук, А. М. Подолинний, Т. В. Яковенко.

З 2012 року студію очолює канд. філол. наук, ст. викл. Крупка В. П.

Сторінка «Вітрил» у Фейсбуці


Контактна інформація:

E-mail: kafedra-lit@ukr.net

Тел. 043-227-55-89 (деканат)

2020 © ВДПУ