Cooperation agreements between Vinnytsia State Mykhaylo Kotsyubynskiy University and foreign educational institutions

Germany

•  DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst

•  Technical University Darmstadt

•  Goethe Institute

Kyrgyzstan

•  International Ataturk Alatoo University

Lithuania

•  Siauliai University

Moldova

•  Russo State University of Balti

•  Moldova State University

Poland

•  Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższaw Jeleniej Górze

•  Staropolska Szkoła Wyższa - Wydział w Kielcach

•  Studiuj Online - Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

•  Jan Kochanowski University in Kielce

•  Cardinal Wyszynski University in Warsaw

•  University of Warsaw

•  Pedagogical High School of Lodz

•  Rzeszow University

•  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza

•  Akademia Pomorska w Slupsku

•  Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy

Romania

•  Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Uzbekistan

•  Karakalpak State University

UK

•  British Council (03.11.1992)

USA

•  Southeast Missouri State University