головна
науково-дослідна робота
підготовка кадрів
видавнича діяльність
наукові заходи
студентська наука
наукове товариство
співробітництво з ВНЗ
співробітництво з містом
міжнародне співробітництво
науково-методична рада
наукові школи
наукові видання
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
головна ВДПУПрикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук,
які працюють над дисертацією поза аспірантурою
Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою, можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Зараховуються здобувачами з таких спеціальностей: 01.01.07 – обчислювальна математика; 01.04.07 – фізика твердого тіла; 03.00.12 – фізіологія рослин; 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія; 07.00.07 – історія науки і техники; 10.01.01 – українська література; 10.02.01 – українська мова; 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 13.00.07 – теорія та методика виховання; 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, з метою підготовки та захисту кандидатської дисертації терміном до 5 років (на комерційних засадах).

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення до вищих навчальних закладів як здобувачі не користуються.

    Для прикріплення до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає такі документи:
  1. Заяву на ім’я ректора університету.
  2. Список опублікованих наукових праць і винаходів. Здобувачі, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферат з обраної ними наукової спеціальності.
  3. Особовий листок з обліку кадрів.
  4. Копію диплома про повну вищу освіту державного зразка.
  5. Копію додатка до диплому із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра.
  6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
  7. Фотокартки 3х4 – 1 шт.
  8. Копію трудової книжки, паспорта, ідентифікаційного коду.

Прийом документів здійснюється з 27 серпня до 25 жовтня 2013 року, а також упродовж навчального року.


Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, корпус 3, 1 поверх, кімната 108.

Телефон: (0432) 26-33-45.

e-mail: aspirantura_anna@mail.ru"


2016 © ВДПУ