Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


Відвідування сторінок сайту від: 29.11.16 14:30

Головна сторінка університету:

Природничо-географічний факультет: 30337

Факультет філології і журналістики: 42555

Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв:

Факультет історії, етнології і права:

Факультет іноземних мов:

Факультет математики, фізики і технологій: 12802

Факультет фізичного виховання і спорту: 56103

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації: 9535

Сторінка абітурієнта: 69477

Студентська сторінка: