Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

5-26.12.2012 р.

Вернісаж педагогічних дисциплін

Доброю традицією кафедри педагогіки є проведення тижнів, декад, присвячених вирішенню проблем освіти і виховання підростаючого покоління, набуттю професійної майстерності майбутніми вчителями. Цього року цикл відкритих занять викладачів об’єднувала загальна назва «Галерея педагогічних наук», що, за задумом організатора - О. В. Волошиної - відповідальної за виховну роботу кафедри, мала відображати розмаїття напрямів діяльності, форм роботи, творчих індивідуальностей кафедралів.
У цікавому форматі лекції-конференції проф. О. В. Акімова і доц. В. А. Сапогов ознайомили аудиторію з актуальними проблемами сучасної педагогіки вищої школи. Були розглянуті важливі й складні питання щодо створення моделі педагогічного супроводу розвитку професійної спрямованості майбутніх учителів. Педагогічні мови, що забезпечують реалізацію такої моделі, мають комплексний характер і передбачають навчально-виховні заходи, які формують творчу атмосферу в навчальних групах, стимулюють розвиток професійних інтересів студентів, їх ціннісне ставлення до майбутньої професії, активізують науково-дослідну і навчально-професійну діяльність, забезпечують можливості для професійного саморозвитку і самореалізації майбутніх учителів.

В аудиторії, де проходило заняття «Педагогіка життя: миттєвості», навколо вирішення гострих питань сучасної школи об’єдналися студенти інституту математики, фізики і технологічної освіти, інституту фізичного виховання і спорту та доц. В. В. Каплінський. Які цінності у нашому житті є справжніми, непідробними, чи можемо ми поділитися цими надбаннями з нашими вихованцями? Завдяки яким професійним якостям, здібностям зуміємо донести до сучасних школярів світло культури, добра, знань?

Використовуючи вміло підібрані відео-фрагменти, доц. В. В. Каплінський на очах у студентів розгорнув полотно професійного життя вчителя з його радощами й невдачами, перемогами і сподіваннями. Високе звучання вічних проблем взаємовідносин дорослих і дітей, учителів і учнів змусило студентів ще раз замислитись і висловити власну думку щодо умов набуття справжнього педагогічного авторитету.

Про зовнішню і внутрішню техніку в роботі вчителя знають студенти, котрі вивчають курс «Основи педагогічної майстерності». Як цікаво, коли вправи-скоромовки, покликані зробити мовлення вчителя чітким, правильним, виразним, перетворюються з нудного повторення на інсценізацію твору. Творчий підхід ст. викл. Т. М. Кошолап надихнув студентів природничо-географічного факультету на створення казок на основі використання скоромовок.
Звітного, святкового характеру набув залік студентів інституту філології й журналістики з основ педагогічної майстерності, котрий провела ст. викл. О. В. Волошина. «Швидка педагогічна допомога» рятувала молоду вчительку від можливих неправильних кроків на професійному шляху. Інсценізація, рольова гра, вправи, міні-лекція, мікровикладання – все це покликано унаочнити способи набуття професійної майстерності, зробити методичні поради актуальними для тих, хто працює над власним індивідуальним стилем професійної діяльності.

З’ясуванню специфіки методів корекційного навчання дітей з обмеженими можливостями було присвячено заняття ст. викл. М. О. Давидюк. Вдале поєднання теорії й набутків соціально-педагогічної практики у центрах реабілітації дітей-інвалідів «Промінь», «Обрій» дозволило аргументовано, з використанням відео та інших видів наочності говорити про можливості лялькотерапії у корекційному вихованні.

Гасло зустрічі - «З вірою в дитину» - об’єднало класного керівника ЗОШ № 6 м. Вінниці В. О. Качура з небайдужими до проблем виховання студентами інституту математики, фізики і технологічної освіти та інституту фізичного виховання і спорту. Особливо приємно було в цій аудиторії бачити творчого вчителя доц. Н. Б. Хамській, яка сприяла його професійному ставленню в роки студентські. Багато запитань накопичилось у наших студентів, які готуються до виробничої практики, і класний керівник ділився досвідом організації взаємодії з важковиховуваними, батьками, методами згуртування колективу тощо. Відеоматеріали, пісня під гітару, вірші дозволили студентам ще раз побачити багатство граней душі справжнього вчителя.

Заходи, проведені у рамках вернісажу педагогіки, не тільки забезпечили формування знань, умінь і навичок педагогічної діяльності, а й сприяли розвитку професійної спрямованості та самосвідомості майбутніх учителів.

О. Волошина
старший викладач кафедри педагогіки