Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Переглядів: 1

Если Вы видите эту надпись, значит Ваш браузер не поддерживает Flash технологии.

Відеокліп - Володимир Канський


Природничо-географічний факультет було засновано у 1976 році, і підготовка вчителів велася лише за напрямом підготовки «Географія і біологія». Першим деканом факультету був доцент Степан Дем’янович Плахотнюк (1976-1980 рр.). Пізніше деканами були: доцент Сергій Михайлович Вдовиченко (1980-1983 pp.), доцент Павло Маркович Сливка (1983-1994 pp.), професор Борис Давидович Панасенко (1994-2004рр.). З 2004 року деканом працює випускник факультету, кандидат географічних наук, доцент Леонід Ілліч Стефанков. З 1995 року на факультеті розпочато підготовку вчителів за напрямами підготовки «Хімія» та «Біологія».

На факультеті створено належні умови для навчання, є відповідний лабораторно-аудиторний фонд: спеціалізовані лабораторії з сучасним навчально-методичним обладнанням, створено геологічний і зоологічний музеї, оранжерею, живий куточок, географічний майданчик. Факультет повністю забезпечений необхідним лабораторно-методичним обладнанням для проведення всіх видів навчально-польових практик.

Навчально-виховний процес забезпечують три кафедри: географії, біології та хімії. У їх штаті працюють 55 викладачів, в тому числі 4 доктори наук, професори, 40 кандидатів наук, доцентів.

На факультеті за денною і заочною формою навчання ведеться підготовка вчителів за двома ступенями: «бакалавр» і «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», напрями підготовки: «Географія», «Біологія» і «Хімія». На кафедрах діє аспірантура.

Створені і успішно працюють наукові школи: антропогенного ландшафтознавства (керівник – доктор географічних наук, професор Денисик Г.І.), фізіології рослин (керівник – доктор біологічних наук професор Кур’ята В.Г).

Однією із форм наукової роботи кафедр факультету є регулярне проведення наукових та науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Крім обов’язкової начальної програми студенти мають можливість поглиблювати свої знання у наукових гуртках та проблемних групах («Одіссея», «Озон», «Олімп», «Віч-на-віч», «Подоляни», «Агрохімік», «Аналітик» та ін.). Наукові доробки студентів знаходять своє відображення в публікаціях, виступах на міжнародних конференціях, у курсових та дипломних роботах. Студенти факультету щороку беруть участь у II етапі Всеукраїнських студентських предметних олімпіад та конкурсах студентських наукових робіт, на яких демонструють високий рівень знань, вмінь та стають переможцями.

Факультет підтримує тісні наукові зв’язки з провідними навчальними та науковими закладами України та Європи.

Значна роль у організації навчально-виховного процесу належить радам студентського самоврядування факультету та студраді гуртожитку, до складу яких входять студенти, які володіють організаторськими здібностями та креативним мисленням.

Студенти, які успішно навчаються та беруть активну участь у науковій, громадській, спортивно-масовій роботі факультету та університету, мають можливість отримувати державну та іменні стипендії, а також відзнаку ректора «Кращий студент університету».

В системі професійної підготовки вчителів географії, біології та хімії практики є важливою складовою навчально-виховного процесу, що забезпечують безперервність та послідовність формування вмінь і навичок, професійне становлення майбутніх вчителів. Студенти, що навчаються за напрямом підготовки «Географія» на першому курсі проходять навчально-польові практики у межах Вінницької області з геології, основ загальної екології, біології, гідрології, топографії, метеорології. На другому курсі – природничої географії Поділля, геоекології, ґрунтознавства, геоморфології, екології людини.

Студенти третього курсу та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» проходять комплексну навчально-польову практику з географічних дисциплін за такими маршрутами: «Причорноморсько-Кримський», «Східноукраїнський», «Придніпровсько-Кримський», «Подільсько-Карпатський», «Західноукраїнський».

Під час підготовки вчителів біології студенти проходять навчально-польові практики з таких дисциплін: ботаніка, зоологія, фізіологія рослин, основи сільського господарства, біологічна і соціальна екологія та хімічна і біологічна технологія.

Студенти напряму підготовки «Хімія» за період навчання проходять такі види практик: хіміко-екологічну, хіміко-технологічну.

Починаючи із третього курсу, студенти факультету проходять педагогічну практику: пропедевтичну, практику в літніх оздоровчих таборах та виробничу практику.

Роботою академічних груп керують досвідчені наставники, які проводять виховну роботу в гуртожитку, допомагають студентам організовувати цікаве дозвілля шляхом проведення виховних заходів, різноманітних конкурсів та вечорів.

Традиційними виховними заходами на факультеті є «День здоров’я», «Посвята першокурсників», «Я віддаю свій голос на захист природи», «Жінкам присвячується», «Зустріч з випускниками», конкурси стінних газет, «Брейн-ринг» тощо.

Студенти мають можливість реалізувати свої таланти у хорі, танцювальних колективах, літературно-драматичному гуртку, брати участь в огляді художньої самодіяльності, а також конкурсних програмах – красуня і красень факультету, кохання з першого погляду та інших заходах.

Велика увага на факультеті приділяється розвитку різнобічних талантів та здібностей студентів. Так, близько 100 студентів відвідують хор, який вже упродовж 15 останніх років на оглядах художньої самодіяльності номінується як кращий аматорський хор університету. Танцювальні колективи (народний ансамбль танцю «Роза вітрів», «Жіноча логіка», «Студентського самоврядування») завжди радують глядачів своїми яскравими, запальними номерами.

Під час оглядів художньої самодіяльності студенти демонструють свої здібності у різних жанрах: художнього читання, бальних і народних танцях, вокальних номерах, грі на музичних інструментах.

У гуртку «Умілі руки» студенти факультету виготовляють костюми та декорації для учасників художньої самодіяльності.

Клуб кімнатного квітникарства дає можливість студентам оволодіти основними навиками догляду за кімнатними рослинами та їх розмноженням.

Факультет має можливість поселити своїх студентів у гуртожитки, у яких створені належні умови для навчання та відпочинку. У гуртожитку кімнати двох та трьохмісні, підключені до Інтернету, є кімнати для самопідготовки. Гуртожиток має належні побутові умови: кімнати відпочинку, пральні машини на кожному поверсі, побутові кімнати, обладнані необхідним інвентарем, є фітнес-зала із повним набором тренажерів для розвитку всіх груп м’язів, де студенти проходять тренування та підготовку до змагань і конкурсів: «Козацькі розваги» та змагань з силових видів спорту (армреслінг та пауерліфтинг). Біля гуртожитку облаштований спортивний майданчик для ігрових видів спорту, на якому студенти проводять змагання. У гуртожитку також є танцювальна зала, де відбуваються репетиції та підготовка до концертних виступів.

Студенти факультету мають можливість покращувати свої спортивні досягнення у численних спортивних секціях з таких видів спорту, як волейбол, футбол, настільний теніс, плавання, аеробіка, легка та важка атлетика. У щорічних спартакіадах університету студенти нашого факультету показують високі результати.

Приходьте до нас на факультет, і Ви зможете отримати гідну освіту та реалізувати усі свої здібності, можливості і таланти!

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО НАШОГО ФАКУЛЬТЕТУ!Декан факультету кандидат географічних наук, доцент Стефанков Леонід Ілліч
Адреса факультету:

вул. Острозького, 32, корпус №3, 7 поверх, кімната 706

телефон деканату: (0432) 27-64-66

http://vspu.edu.ua/faculty/geogr/geogr.php


переглядів: 1