Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

16.01.2012 р.


«Мистецтво – результат людської праці та майстерності, можливо, більш витонченої, але такої, що несуттєво відрізняється від вправності ремісника, для якого високі зразки завжди були приводом для наслідування». Саме ці слова Холлінгсворт Мері характеризують глибокий філософський зміст життєдіяльності людини, органічно пов’язаної з мистецтвом. Адже мистецтво – це універсальна категорія, яка належить усьому людству, впливова, визначальна, діюча спадщина духовного і практичного життя кожної окремої людини. Зрозуміло, що роль мистецтва у розвитку людства зростає, можна сказати, в геометричній прогресії, набуваючи нового змісту, форм, напрямів. Як відкрити молодим людям симфонію мистецтва, як передати їм традиції народної культури, як підготувати майбутніх майстрів? Саме це я побачила на одному екзамені.

Не секрет, що в цей час в університеті проходить екзаменаційна сесія. І мені, як старості групи 3б спеціальності «Технологічна освіта» хочеться поділитися враженнями від одного екзамену, який днями відбувся в Інституті математики, фізики і технологічної освіти. Такого екзамену за період свого навчання я не пам’ятаю. Студенти складали предмет «Основи композиції». Екзаменатор – доцент Бойчук В.М., асистент – старший викладач Сидоренко О.Д.
Враження справило те, що, крім традиційних теоретичних та практичних форм контролю, студенти захищали власні проекти з композиції. Це було щось неймовірне. Мої одногрупниці Базюк Аня, Безбах Таня, Білобабченко Оля, Браславець Іра, Дядюк Діана, Кучеренко Оля, Павленко Іра, Ситник Марина, Шастова Наталя представили оформлені згідно вимог творчі роботи. Кожна в процесі захисту розказувала про те, що вона хотіла зобразити, які емоції та настрої передати, які композиційні закони та кольорові рішення були використані для досягнення мети. Про творчий підхід до виконання проектів свідчать назви: «Щаслива сім’я», «Снігова королева», «Країна ельфів», «Натхнення» та ін. Потрібно відмітити, що викладачі ставили складні, як для мене, питання, а дівчата давали вичерпні відповіді. Це результат кропіткої роботи. Адже на час прийняття екзамену кожна виконала всі необхідні завдання та мала хороші бали. А завдань було чимало – 20 лабораторно-практичних робіт, індивідуальні та самостійні завдання, постійний контроль лекційного матеріалу. До речі, у дівчат не було жодних пропусків а ні лекційних, ані практичних занять. Вони також додатково займалися кожного вівторка та четверга в художній студії університету, котру веде Віталій Миколайович.

Без мистецтва і повсякденної уваги до проблем його використання у підготовці фахівців для різних галузей неможливе духовне відродження нації. Сучасний студент має не лише володіти значним обсягом спеціальних знань, умінь і навичок, а передусім мати широкий світогляд, розвинені естетичні якості та художні здібності, естетичне ставлення до навколишнього світу, потребу жити й творити у ньому за законами краси.

Зброжек Інна
cтароста групи "3Б"