Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Четверта міжнародна науково-практична конференція
молодих вчених та студентів


"Слов'янське музичне мистецтво у контексті европейської культури"

15.11.2011 р.

Організатор: Інститут педагогіки, психології і мистецтв.

З 15 по 17 листопада 2011р. в Інституті педагогіки, психології і мистецтв проходила IV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури».

Уже вчетверте, починаючи з 2005 року, міжнародна конференція гостинно приймає у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського талановиту молодь з вищих навчальних закладів різних регіонів України, ближнього зарубіжжя, країн Західної Європи.

Українське музичне мистецтво, як важлива складова мистецтва слов’янських народів, сьогодні як ніколи потребує підтримки, розвитку, нових ракурсів дослідження. Невичерпність наукової проблематики в царині музичного мистецтва, мистецької педагогіки підтверджується широким колом наукових інтересів, представлених в тематиці виступів та матеріалів конференції. Її наукові напрями повною мірою визначають проблемне коло, окреслене заявленою загальною темою. Молодим науковцям (студентам, аспірантам) запропоновано дослідження слов’янського музичного мистецтва з точки зору трьох провідних методологічних підходів: з кута зору музикознавства, культурології та мистецької педагогіки. В центрі уваги організаторів конференції - проблеми відродження історичної культурної спадщини України, розбудови вітчизняної музичної культури, визначення її місця та ролі в європейському мистецькому просторі як однієї зі складових культури слов’янських народів.

Особливістю конференції-2011 є те, що до обговорення сучасних проблем мистецької педагогіки у форматі круглого столу долучилися провідні науковці та митці не тільки України, але й Польщі, Австрії та Росії.


Пленарне засідання


Концертна програма
за участю учасників конференції


Фоторепортаж - Ігор Дорохов

Автор тексту - Вікторія Імбер