Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

08.10.2015 р.


8 жовтня 2015 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені М. Коцюбинського відбулася міжвузівська науково-практична конференція «Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів». У роботі конференції взяли участь викладачі кафедр педагогіки ВДПУ ім. М. Коцюбинського і Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини.

Конференцію відкрила ректор Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського Лазаренко Н.І. Зі вступним словом виступили завідувачі кафедр педагогіки проф. Акімова О.В. і Коберник О.М.

З науковою доповіддю на тему «Змістове наповнення навчальної дисципліни «Педагогіка»» виступив доц. Галузяк В.М. У своєму виступі він проаналізував сучасні підходи до трактування змісту основних понять педагогіки, а також розкрив сутність базових концепцій виховання і навчання.

Нові підходи до проведення різних видів педагогічної практики майбутніх учителів (пропедевтичної, інструктивно-методичної, позашкільної) представила у своїй доповіді доц. Хамська Н.Б.

Доц. Каплінський В.В. провів майстер-клас «Реалізація виховного потенціалу педагогічних ситуацій», під час якого продемонстрував можливості використання педагогічних ситуацій під час занять з педагогічних дисциплін. Учасники конференції взяли активну участь в обговоренні наукових доповідей і повідомлень.Репортаж - доцент І.Л.Холковська

переглядів: 1