Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

24-25.09.2015 р.
24-25 вересня 2015 року на кафедрі хімії та методики навчання хімії відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку». Форум проведено спільно з Інститутом вищої освіти НАПН України, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Національним університетом «Львівська політехніка», Ужгородським національним університетом, Кошицьким університетом імені Павла Йозефа Шафарика (м. Кошиці, Словацька республіка), Бєльцьким державним університетом імені А.Руссо (м. Бєльці, Молдова), Астраханським державним університетом (м. Астрахань, Росія), Жешувською політехнікою імені Ігнація Лукасевича (м. Жешув, Польща), Технічним університетом у Варні (м. Варна, Болгарія). Участь у ньому взяли понад 100 науковців із Словаччини, Молдови, Росії та України.
На пленарному засіданні конференції виступили: кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Н.І. Лазаренко, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського І.Є. Руснак. Про методику розв’язування реальних задач із хімії та екології розповів доктор хімічних наук, доцент, завідувач лабораторії фізичної та екологічної хімії Бельцького державного університету імені Алеку Руссо (Молдова) В.А. Шарагов. Формуванню науково-дослідницьких компетенцій майбутніх екологів у проектній діяльності була присвячена доповідь доктора педагогічних наук, доцента, головного наукового співробітника відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України Ю.А. Скиби. Про використання алгоритмів в курсі хімії як засобу та методу формування предметних компетентностей учнів детально розповіла кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти М.М. Савчин. Проблема «людина і природа» у природничо-науковому осмисленні сьогодення була розкрита у доповіді доктора географічних наук, професора, професора кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського А.В. Гудзевича.

Після пленарного засідання учасники конференції відвідали музейно-просвітницький центр Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму (ставка «Вервольф») та фонтан «ROSHEN».

25 вересня 2015 року відбулися секційні засідання, на яких йшлося про методику навчання хімії у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, фахову та методичну підготовку майбутніх учителів хімії, екологічну освіту учнів загальноосвітньої школи та студентів вищих навчальних закладів, підіймались актуальні питання хімії та хімічної технології.

Конференція присвячена трьом ювілейним датам: 20-річчю першого набору студентів на напрям підготовки «Хімія» у Вінницькому державному педагогічному університеті; 15-річчю першого випуску учителів хімії і біології; 15-річчю з часу створення кафедри хімії як окремого структурного підрозділу нашого університету.


Збірник наукових праць конференції ...Репортаж - доцент О. Блажко

переглядів: 1