Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

31.08.2015 р.31 серпня 2015 року відбулись збори трудового колективу Вінницького державного педагогічного університету, під час яких заслухано звіт виконувача обов’язків ректора, кандидата педагогічних наук, доцента Наталі Іванівни Лазаренко про роботу навчального закладу протягом минулого навчального року й намічено завдання на новий, 2015-2016 навчальний рік. Дбаючи про забезпечення якісної освіти для майбутніх учителів, керівництво вишу акцентує увагу на необхідності вдосконалення кадрової політики, детального вивчення контингенту студентів, розширення сфери інноваційних технологій, створення нових навчальних планів, удосконалення матеріальної системи, стимулювання викладачів і студентів, підняття ролі студентського самоврядування тощо.31 серпня 2015 року відбулись збори трудового колективу Вінницького державного педагогічного університету, під час яких заслухано звіт виконувача обов’язків ректора, кандидата педагогічних наук, доцента Наталі Іванівни Лазаренко про роботу навчального закладу протягом минулого навчального року й намічено завдання на новий, 2015-2016 навчальний рік. Дбаючи про забезпечення якісної освіти для майбутніх учителів, керівництво вишу акцентує увагу на необхідності вдосконалення кадрової політики, детального вивчення контингенту студентів, розширення сфери інноваційних технологій, створення нових навчальних планів, удосконалення матеріальної системи, стимулювання викладачів і студентів, підняття ролі студентського самоврядування тощо.

В обговоренні доповіді взяли участь доцент кафедри всесвітньої історії Павло Миколайович Кравченко, директор інституту математики, фізики і технологічної освіти, доцент Станіслав Вікторович Подолянчук, завідувач кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології, професор Ольга Анатоліївна Коляструк, начальник відділу виховної роботи Людмили Сидорівни Бровчак, голова Ради студентського самоврядування Олександр Забіяка.В обговоренні доповіді взяли участь доцент кафедри всесвітньої історії Павло Миколайович Кравченко, директор інституту математики, фізики і технологічної освіти, доцент Станіслав Вікторович Подолянчук, завідувач кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології, професор Ольга Анатоліївна Коляструк, начальник відділу виховної роботи Людмили Сидорівни Бровчак, голова Ради студентського самоврядування Олександр Забіяка.
За рішенням зборів трудових колективів інститутів, факультету, інших структурних підрозділів, засідань кафедр, рад студентського самоврядування, що тривали в травні-червні 2015 року, вченою радою педуніверситету були схвалені кандидатури працівників, котрі досягли визначних результатів у навчально-виховній та науковій роботі. 31 серпня 2015 року колектив навчального закладу, що зібрався в мистецькому центрі майже в повному складі, привітав колег із врученням державних відзнак.

Нагрудним знаком «Відмінник освіти» нагороджені: Змієвська Олена Олександрівна - заступник декана-директора з навчальної роботи інституту іноземних мов, старший викладач кафедри англійської філології; Кіт Галина Григорівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти; Левчук Наталія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології. Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України вручено Мозговому Олександру Васильовичу - заступнику з навчальної роботи декана-директора інституту математики, фізики і технологічної освіти – першому заступнику, кандидату технічних наук, доценту кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії; Коляструк Ользі Анатоліївні - завідувачу кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології, доктору історичних наук, професору; Коношевському Леоніду Леонідовичу - кандидату педагогічних наук, доценту кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті; Поляруш Ніні Степанівні - завідувачу кафедри української літератури, кандидату філологічних наук, доценту; Стефанкову Леоніду Іллічу - декану природничо-географічного факультету, кандидату географічних наук, доценту; Фурману Юрію Миколайовичу - завідувачу кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації, доктору біологічних наук, професору.

Почесними грамотами Вінницької обласної держаної адміністрації та обласної ради відзначено трудову діяльність Воловика Володимира Миколайовича - доктора географічних наук, професора кафедри географії; Мельничука Олега Анатолійовича - завідувача кафедри всесвітньої історії, доктора історичних наук, професора; Слободинської Тамари Степанівни - доктора філологічних наук, професора кафедри української мови; Цвілик Світлани Дмитрівни - заступника декана-директора з навчально-методичної роботи інституту математики, фізики і технологічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності; Вишиваної Наталії Володимирівни - кандидата філологічних наук, доцента кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури; Голюк Оксани Анатоліївни - кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної та початкової освіти; Романенка Віктора Васильовича - кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента кафедри теорії і методики спорту; Люльчак Світлани Юріївни - кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті; Гонтар Тетяни Филимонівни - начальника навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти.

Грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського вручено: Матяш Ользі Іванівні - доктору педагогічних наук, професору кафедри математики і методики навчання математики; Асаулюк Інні Олексіївні - заступнику декана-директора з навчальної роботи інституту фізичного виховання і спорту, кандидату наук із фізичного виховання та спорту, доценту кафедри теорії і методики фізичного виховання; Дєдову Олександру Володимировичу - заступнику декана з навчальної роботи природничо-географічного факультету, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри географії; Лісниченко Аллі Павлівні - виконувачу обов’язків завідувача кафедри англійської мови і методики викладання іноземних мов, кандидату педагогічних наук, доценту; Конотопенку Олександру Петровичу - кандидату філософських наук, доценту кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології; Крупці Віктору Петровичу - кандидату філологічних наук, доценту кафедри української літератури; Хамській Нелі Болеславівні - кандидату педагогічних наук, доценту кафедри педагогіки; Уманцю Володимиру Олександровичу - асистенту кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті; Войченко Валентині Андріївні - методисту І категорії навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти; Дорохову Ігорю Івановичу - провідному інженерові-програмістові аналітично-організаційного відділу; Суходольському Сергію Миколайовичу - провідному фахівцю навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти; Волошиній Наталі Борисівні - завідувачу сектору відділу обслуговування навчально-методичною літературою; Дудіній Аллі Іполитівні - провідному бібліотекарю відділу зберігання фондів; Рисинець Раїсі Миколаївні - провідному бухгалтеру бухгалтерії; Маланчук Аліні Михайлівні - провідному юристу; Темборській Олені Вікторівні - спеціалісту відділу кадрів;Дудник Олені Мирославівні - секретарю-друкарці канцелярії;Погорілій Тетяні Володимирівні - фахівцю першої категорії з ландшафтного дизайну;Будяк Світлані Олексіївні - прибиральниці навчального корпусу №2.

Оголошено Подяку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського працівникам:Васильєвій Світлані Олексіївні - кандидату медичних наук, доценту кафедри біології; Каленичу Володимиру Миколайовичу - кандидату філологічних наук, доценту кафедри стилістики української мови й журналістики; Петровій Анастасії Іванівні - кандидату педагогічних наук, доценту кафедри англійської мови і методики викладання іноземних мов; Пінаєвій Ользі Юріївні - кандидату педагогічних наук, доценту кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності; Сидоренко Жанні В’ячеславівні - кандидату психологічних наук, старшому викладачу кафедри психології; Мельничуку Миколі Петровичу - майстру спорту, старшому викладачу кафедри фізичного виховання; Мазурик Оксані Володимирівні - методисту І категорії навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти; Дурач Надії Михайлівні - методисту заочного навчання навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти; Борисюк Ларисі Олександрівні - провідному спеціалісту аналітично-організаційного відділу; Горбатковій Ользі Андріївні - старшому лаборанту кафедри всесвітньої історії; Поліщук Анні Сергіївні - інспектору відділу аспірантури і докторантури; Гаврилюк Тетяні Дмитрівні - юрисконсульту І категорії юридичного відділу; Крисько Наталії Миколаївні - завідувачу сектору відділу обслуговування науковою та художньою літературою; Тукало Олені Михайлівні - бібліотекарю І категорії відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотечних процесів; Московчук Ірині Олександрівні - провідному бухгалтеру бухгалтерії; Вдовиченко Марині Сергіївні - провідному спеціалісту відділу кадрів; Підопригорі Мирославі Петрівні - секретарю-друкарці ІІІ приймальної проректорів; Остапенку Володимиру Семеновичу - слюсарю-сантехніку гуртожитку №4а; Шабатурі Наталії Павлівні - двірнику гуртожитку №1.

Під час зборів виконувач обов’язків ректора Наталя Іванівна Лазаренко, відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти України, вручила доктору географічних наук, заступнику декана природничо-географічного факультету з наукової роботи, професору кафедри географії Анатолію Васильовичу Гудзевичу документ про присвоєння вченого звання професора, а кандидату психологічних наук, доценту кафедри психології Тетяні Олександрівні Комар - документ про присвоєння вченого звання доцента.

Щирими оплесками трудовий колектив педуніверситету привітав кандидата педагогічних наук, доцента кафедри технологічної освіти, економіки та безпеки життєдіяльності Ольгу Юріївну Пінаєву та її студентів, яким командир військової частини А2656, полковник Д.А. Задворнов передав подяку за допомогу у відновленні маскувальних сіток в зоні АТО на території Луганської та Донецької областей, високу громадську свідомість у захисті територіальної цілісності і незалежності нашої держави.

Величезній команді співробітників педуніверситету адресувались побажання, аби новий навчальний рік був надійним і фінансово-забезпеченим.
Репортаж - Ірина Федорчук

Фото - Ігор Дорохов

переглядів: 1