Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Регіональна науково-практична конференція
«Підготовка фахівців соціономічних професій в сучасному соціокультурному просторі»
02.04.2015 р.
В інституті педагогіки, психології і мистецтв (директор доц. Лазаренко Н.І.) з ініціативи кафедри музикознавства та інструментальної підготовки (завідувач кафедри проф. Брилін Б.А.) у співпраці з інститутом філології й журналістики, інститутом історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Хмельницьким національним університетом відбулась регіональна науково-практична конференція «Підготовка фахівців соціономічних професій в сучасному соціокультурному просторі» (1-2 квітня 2015р).

До організаційного комітету увійшли: д.ф.н., проф. Руснак І.Є.; к.п.н., доц. Браніцька Т.Р.; д.п.н., проф. Мозгальова Н.Г.

Активну участь у підготовці студентів до конференції брали: д.п.н., проф. Штифурак В.Є.; д.п.н., проф. Щолокова О.П. (завідувач кафедри, професор НПУ ім. М. Драгоманова); д.п.н., проф. Гомонюк О.М. (ХНУ); к.п.н., доц. Сидоренко Т.Д. (КНУ); к.м.н., доц. Верещагіна-Білявська О.Є.; к.п.н., доц. Нестерович Б.І.; к.м.н., проф. Завальнюк А.Ф.; к.п.н., доц. Кравцова Н.Є.; к.п.н., доц. Теплова О.Ю.; к.п.н., доц. Шпортун О.М.; к.п.н., доц. Василевська-Скупа Л.П.; асист. Жаровська О.П.

Технічний редактор – Шабатура Н.В.
Власні наукові здобутки представляли магістранти, аспіранти та студенти ВДПУ, НПУ, ХНУ.

Доповідачі презентували наукові дослідження у галузі музикознавства, культурології, психології, педагогіки, мистецтва в підготовці фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору.

За матеріалами конференції видано збірник наукових праць.


Репортаж - доц. Тетяна Браніцька

переглядів: 1