Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

«Вивчення подільського діалекту, представлення його структури в контексті інших українських діалектів та інших мов – це одне з невідкладних завдань українського мовознавства, насамперед – мешканців цього краю чи вихідців з Поділля, для кого подільське мовлення є симфонією рідного краю і символом рідних порогів».

(П. Ю. Гриценко)


03.04.2015 р.IV Регіональна студентська наукова конференція
"Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи"

У розрізі науково-дослідної теми кафедри української мови інституту філології й журналістики «Лексика Поділля» 3 квітня 2015 р. відбулася IV Регіональна студентська наукова конференція «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи».

На запрошення взяти участь у конференції відгукнулись представники подільських ВИШів, які займаються науковими дослідженнями регіональної лексики Поділля, а саме: Хмельницький національний університет та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Учасників конференції привітала керівник Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини професор Тищенко Т. М.

Декан-директор Інституту філології й журналістики професор Завальнюк І. Я. нагородила почесними грамотами студентів інституту – призерів наукових конкурсів, які виконували наукові дослідження з проблем подільської регіональної лексикології (керівник – ст. викл. Гороф’янюк І. В.): Кобзар Д. В. – переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з української мови, літератури (у т. ч. методики їх навчання) та Шемету Д. Ю. – переможця Подільського регіонального краєзнавчого конкурсу.
На пленарному засіданні власні наукові розвідки репрезентували завідувач кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, д.філол.н., проф. Павликівська Н. М. («Нові джерела вивчення подільської регіональної ономастики»), завідувач навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Пірус Т. П. («Мова народної іграшки Поділля»), к.філол.н., доцент кафедри українознавства Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова Краєвська Г. П. («Архетип «камінь» у діалектному мовному континуумі Центрального Поділля»), к.філол.н. ст. викл. кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Гороф’янюк І. В. («Нове «старе» джерело вивчення подільської регіональної лексикології») та студенти-переможці конкурсів наукових робіт: студентка ОКР «магістр» Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Кобзар Д. В. («Фольклорні тексти різночасової фіксації як джерело вивчення динаміки подільського говору»), студентка ОКР «бакалавр» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Шемета Д. Ю. («Варіативність у номінаціях одягу та прикрас у говірках Вінницької області») та студент ОКР «магістр» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Яковенко О. В.

Студентська молодь демонструвала власні наукові здобутки у форматі секційних засідань: «Онімний ландшафт Поділля», «Лінгвістичне портретування говірок Поділля», «Лексико-семантичні особливості подільського говору», «Лінгвістика тексту письменників-подолян», «Етнолінгвістичні студії духовної культури подолян». Загалом було заслухано 42 студентських доповіді. Керівники усіх секцій відзначили високий рівень підготовки наукових доповідей, майстерність виступів і належний рівень володіння студентами матеріалом досліджень.

Студентські розвідки опубліковано окремим виданням – «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи»: Матеріали ІV Регіональної наукової студентської конференції (Відп. ред. – Гороф’янюк І. В.).

Завершився захід відвідуванням гостями Музею-садиби Михайла Коцюбинського та покладанням квітів до пам’ятника митця, чиє ім’я носить наш університет.

Робота конференції завершилася, проте пошуки мовних знахідок на діалектно-ономастичному подільському полі тривають. Подібна робота не може мати кінця, бо безконечна, як океан, наша мова.


Репортаж - Інна Гороф’янюк

Фото - Світлана Костюк

переглядів: 1