Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Засідання спеціалізованої вченої ради

27.03.2015 р.


27 березня 2015р. о 14 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбувся публічний захист дисертаційного дослідження Уманця Володимира Олександровича на тему «Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці».
Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Шевченко Людмила Станіславівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України Биков Валерій Юхимович;

кандидат педагогічних наук, викладач спеціальних дисциплін Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій Петрович Сергій Драганович.Репортаж - Людмила Шевченко

Фото - Ігор Дорохов

переглядів: 1