Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

17.12.2014 р.Екзаменаційна сесія – це визначальний етап навчального процесу, коли студент має можливість продемонструвати знання, набуті протягом семестрового навчання.

Особливістю цієї заліково-екзаменаційної сесії є те, що у зв’язку зі скороченням навчального семестру, через проблеми з енергозабезпеченням, розпочалася вона на місяць раніше традиційного. Втім, попри все, студенти демонструють ґрунтовні знання з різних навчальних дисциплін, зокрема: Цивільне право України (викладач – проф. Шестопалюк О.В.), Історія слов’янських народів (викладач – доц. Зінько Ю.А.), Історія світової культури (викладач – проф. Коляструк О.А.), Джерелознавство історії України (викладач – доц. Тучинський В.А.), Філософія (викладач – доц. Мельник Е.А.), Історія України (викладач – доц. Стадник О.О.), Історія стародавнього світу (викладач – доц. Ніколіна І.І.) та ін. Це підтверджує старанність та наполегливість студентів у навчанні.
Попереду у студентів інституту – зимові канікули, час відпочинку, дозвілля, наснаження новими силами для навчання у наступному семестрі.
Репортаж – доцент Степанчук Ю.С.

Фото - Ігор Дорохов

переглядів: 1