Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

16.10.2014 р.

16 жовтня 2014 р. відбулась IV звітно-виборна конференція первинної профспілкової організації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, яка представляє й захищає соціальні права та інтереси працівників, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів навчального закладу. Для її роботи було обрано 110 делегатів від усіх структурних ланок профорганізації із збереженням паритетних засад представництва як працівників, так і осіб, які навчаються.
В роботі форуму взяли участь ректор університету, професор О.В. Шестопалюк, голова Вінницької обласної організації Профспілки С.Г. Пугачов, керівники структурних підрозділів університету. Під час конференції заслухано звіт голови профкому М.В. Баюрка за період роботи 2009-2014 рр. та звіт голови ревізійної комісії профорганізації Л.В. Лавренюк. В обговоренні звітних доповідей виступили: старший лаборант кафедри математики та методики навчання математики Н.В. Сіваєва (про участь у попереджувальній акції протесту, організованій ФПУ з метою захисту соціальних прав членів Профспілки 15 жовтня, напередодні Всесвітнього дня боротьби із бідністю, у м. Києві біля Кабінету Міністрів України), доцент кафедри математики та методики навчання математики О.Л. Коношевський (щодо мотивації членства у Профспілці, використання інформаційних ресурсів у профспілковій роботі, інформування членів Профспілки), студентка інституту фізичного виховання і спорту М.О. Скочиляс (про спортивно-масову роботу профорганізації, участь членів Профспілки інституту в спортивно-масових заходах, профспілковій спартакіаді ВДПУ), методист відділу виховної роботи, Л.С. Бровчак (про співпрацю профкому університету та відділу виховної роботи з різних напрямків), студентка інституту математики, фізики і технологічної освіти О.С. Пугач (щодо інформування членів Профспілки про заходи, які проводяться профкомом університету, висвітлення подій у ЗМІ, використання інтернет-ресурсів), інженер з охорони праці О.І. Шуляк (інформація щодо охорони праці в університеті та роль профкому в цій роботі), студентка інституту педагогіки, психології й мистецтв Я.Р. Пилипенко (організація волонтерської роботи та проведення благодійних акцій). Голова Вінницької обласної організації Профспілки С.Г. Пугачов охарактеризував діяльність Профспілки працівників освіти і науки України, досягнення та проблеми Вінницької обласної організації Профспілки в захисті соціальних прав та гарантів членів Профспілки. Крім того, від імені Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України він вручив грамоти та грошові премії за вагомий внесок у розвиток профспілкового руху, багаторічну плідну роботу щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти заступнику голови профкому Первинної профспілкової організації університету О.П. Граматович, доценту, голові профбюро працівників інституту філології й журналістики Т.С. Слободинській, студентці 3 курсу, голові профбюро студентів природничо-географічного факультету А.В. Лебедич. Почесними грамотами Вінницька обласна організація профспілки та грошовими преміями нагородила: студентку 3 курсу, голову профбюро студентів інституту філології й журналістики. Т.В. Баранишину, старшого викладача, голову профбюро працівників природничо-географічного факультету О.М. Гусака, студентку 3 курсу, голову профбюро студентів інституту педагогіки, психології й мистецтв М.І. Гуменюк, доцента кафедри теорії і методики спорту інституту фізичного виховання і спорту, профгрупорга С.А. Гудиму, секретаря дирекції, голову профбюро працівників інституту іноземних мов Л.І. Линник, бухгалтера первинної профспілкової організації Т.А. Лібо, головного лікаря санаторію-профілакторію «Педагог» С.В. Мазура, студентку 4 курсу, голову профбюро студентів інституту математики, фізики, технологічної освіти О.С. Пугач, сестру-господарку санаторію-профілакторію «Педагог», профгрупорга Г.Г. Стороженко, студентку 3 курсу, голову профбюро студентів інституту фізичного виховання і спорту М.О. Скочиляс.

Подяками Вінницької обласної організації профспілки та грошовими преміями відзначені асистент кафедри психології інституту педагогіки, психології й мистецтв, профгрупорг І. М. Габа, студентка 2 курсу, голова профбюро студентів інституту іноземних мов І.О. Гаврилюк, старший лаборант, голова профбюро працівників інституту ту педагогіки, психології й мистецтв Л.І. Грицай, студентка, профгрупорг Л.В. Гречана, лаборант кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації інституту фізичного виховання і спорту, профгрупорг А.Л. Кізік, старший лаборант кафедри хімії природничо-географічного факультету, профгрупорг Т.В. Любова, доцент кафедри всесвітньої історії інституту історії, етнології і права, профгрупорг І.І. Ніколіна, доцент кафедри української мови інституту філології й журналістики, профгрупорг О.А. Павлушенко, студентка, профгрупорг О.С. Пахомова, студентка, профгрупорг О.А. Степчук. Грамоти первинної профспілкової організації та грошові премії вручено: методисту відділу виховної роботи, профгрупоргу Л.С. Бровчак, студентці 3 курсу інституту педагогіки, психології й мистецтв, профгрупоргу Г.В. Войтко, асистенту кафедри англійської мови та методики викладання іноземних мов інституту іноземних мов, заступнику голови профбюро Н.С. Клос, старшому викладачеві, голові профбюро працівників інституту історії, етнології права І.В. Мазур, студентові 1 курсу інституту фізичного виховання і спорту, профгрупоргу В.В. Пасічнику, студентці 2 курсу природничо-географічного факультету, профгрупоргу К.П. Паращук, старшому лаборантові кафедри фізики і методики навчання астрономії і фізики інституту математики, фізики, технологічної освіти, профгрупоргу Н.В. Сіваєвій, студентці 2 курсу, голові профбюро студентів інституту історії, етнології і права Т.А. Сташок, студентці 2 курсу, заступнику голови профбюро студентів інституту педагогіки, психології, мистецтв А.М. Ширман, інженерові з техніки безпеки О.І. Шуляку.

Детально інформував учасників конференції про діяльність і розвиток нашого навчального закладу, а також про новий «Закон про вищу освіту» ректор університету, професор О.В. Шестопалюк, наголосивши при цьому, що профспілковий комітет – це організація, яка повинна організовувати роботу щодо забезпечення самозбереження колективу, створення сприятливого мікроклімату та стосунків між працівниками і студентами в умовах сьогодення, важливості виховання у студентів патріотизму до своєї альма-матер.

Головою профспілкового комітету учасники конференції обрали М.В. Баюрка, його заступником – О.П. Граматович. Крім того, вони затвердили список делегованих до складу профкому університету: студентка інституту філології й журналістики, голова профбюро студентів Т.В. Баранишина, методист відділу виховної роботи, профгрупорг Л.С. Бровчак, студентка інституту іноземних мов, голова профбюро студентів І.О. Гаврилюк, доцент кафедри географії природничо-географічного факультету, голова профбюро працівників О.М. Гусак, старший лаборант кафедри дошкільної та початкової освіти інституту педагогіки, психології і мистецтв, голова профбюро працівників Л.І. Грицай, студентка інституту педагогіки, психології і мистецтв, голова профбюро студентів М.І. Гуменюк, старший викладач кафедри теорії і методики спорту інституту фізичного виховання і спорту, голова профбюро працівників Т.М. Дідик, бібліотекар, профгрупорг І.В. Зайченко, доцент кафедри математики та методики навчання математики інституту математики, фізики і технологічної освіти, голова профбюро працівників О.Л. Коношевський, проректор із науково-педагогічної роботи О.І. Криворучко (від ректорату для координації зв’язків профкому та адміністрації університету), секретар дирекції інституту іноземних мов, голова профбюро працівників Л.І. Линник, студентка природничо-географічного факультету, голова профбюро студентів А.В. Лебедич, студентка інституту математики, фізики і технологічної освіти, заступник голови профбюро студентів А.І. Лиса, викладач кафедри всесвітньої історії інституту історії, етнології і права, голова профбюро працівників І.В. Мазур, студентка інституту математики, фізики і технологічної освіти, голова профбюро студентів О.С. Пугач, професор кафедри української мови інституту філології й журналістики, голова профбюро працівників Т.С. Слободинська, сестра-господарка санаторію-профілакторію «Педагог», профгрупорг Г.Г. Стороженко, студентка інституту історії, етнології і права, голова профбюро студентів Т.А. Сташок, студентка інституту фізичного виховання і спорту, голова профбюро студентів М.О. Скочиляс, комендант навчального корпусу № 3, профгрупорг Л.І. Татко, асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті інституту магістратури, аспірантури і докторантури, профгрупорг В.О. Уманець, викладач кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання інституту педагогіки, психології і мистецтв, заступник голови профбюро працівників Ж.В. Штепа, студентка інституту педагогіки, психології і мистецтв, заступник голови профбюро студентів А.Л. Ширман. Обрана ревізійна комісія профспілкової організації університету, до якої увійшли: бухгалтер університету Л.В. Лавренюк, доцент кафедри музикознавства та інструментальної підготовки Б.І. Нестерович, студент природничо-географічного факультету Д.В. Корсун.

Конференція одноголосно підтримала кандидатуру С.Г. Пугачова на посаду голови Вінницької обласної організації Профспілки. Прийняття рішень, постанови, проведення виборів відбувалися відкрито й одноголосно, що є свідченням підтримки членами Профспілки діяльності виборних органів первинної профспілкової організації університету. Усі пропозиції та зауваження щодо роботи профорганізації було враховано і включено до постанови конференції.
Репортаж - Т. Баранишина,
студентка 3 курсу ІФЖ, член профкому університету

Фото - Ігор Дорохов

переглядів: 1