Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Всеукраїнська науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ»

(ІІІ школа методичного досвіду)

23-24.04.2013 р.

Організатор: Інститут педагогіки, психології і мистецтв.

Третій рік поспіль, з 23 по 24 квітня 2013 року на базі кафедри мистецької підготовки ВДПУ імені М.Коцюбинського проходила Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (ІІІ школа методичного досвіду).

Членами організаційного комітету координаційного комітету є представники ректорату, дирекції інституту педагогіки, психології і мистецтв, кафедри мистецької підготовки ВДПУ, лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України (м. Київ), ІППО (м.Львів), ІППО (м.Ужгород).

У привітальному слові канд. пед. наук, доцент, завідуючий кафедрою мистецької підготовки Семко М. І. наголосила, що актуальність інтеграції змісту загальної мистецької освіти та відповідної комплексної підготовки вчителів зростає в сучасних умовах глобального поширення комп’ютерних технологій. Медіапрограми поєднують словесні тексти, візуальний ряд, музику, анімацію. Ця загальнокультурна закономірність переростає у загальнопедагогічну: інтегративні технології поширюються на викладання предметів, зокрема мистецтва.Про важливість проблеми свідчить те,що, згідно з наказом МОН України № 578 від 07.10.2005 р. (Інформ. Збірник МОНУ. - 2005. - № 31/32.- C.22-40.) у 12 областях України проводиться Всеукраїнський експеримент з художньо-естетичної освіти та виховання учнів у процесі впровадження інтегрованих курсів, в якому бере участь і кафедра мистецької підготовки. Кафедра забезпечує викладання мистецьких дисциплін, зокрема методики музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, трудового навчання, художньої праці; теорію музики та сольфеджіо, хорознавство, історію музичного мистецтва, основи сценічного та екранного мистецтва, хореографію, педагогіку художнього сприйняття; проводяться індивідуальні заняття з диригування, вокальної майстерності та спеціального музичного інструменту.

В роботі конференції безпосередньо взяли участь 70 викладачів та 20 студентів Росії, Сербії та України.

Доповіді та майстер-класи по тематичним напрямам мистецької підготовки майбутнього вчителя надали учасникам і гостям конференції унікальні можливості протягом двох днів обміняться актуальним досвідом, новими ідеями в галузі мистецьких технологій, оцінити вимоги до сучасних вчителів мистецьких дисциплін, а також можливість живого спілкування з вчителями-практиками.


Фоторепортаж - Олександр Кузьминський

переглядів: 1