Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Регіональна студентська наукова конференція

"Подільська регіональна лeксикологія: стан та перспективи"


19.04.2012 р.«Вивчення подільського діалекту, представлення його структури в контексті інших українських діалектів та інших мов – це одне з невідкладних завдань українського мовознавства, насамперед – мешканців цього краю чи вихідців з Поділля, для кого подільське мовлення є симфонією рідного краю і символом рідних порогів».

П.Ю. Гриценко


У розрізі науково-дослідної теми кафедри української мови інституту філології й журналістики «Лексика Поділля» 19 квітня 2012 р. відбулася Регіональна студентська наукова конференція«Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи», присвячена сторічному ювілею Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

На запрошення взяти участь у конференції відгукнулись представники всіх подільських ВИШів, які займаються науковими дослідженнями регіональної лексики Поділля, а саме: Хмельницький національний університет, Кам’янець-Подільський державний університет імені І. Огієнка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Крім студентів-представників зазначених закладів, у роботі конференції взяв участь М.М.Торчинський,д.філол.н., проф., завідувач кафедри української філології Хмельницького національного університету.
Конференцію вітальним словом розпочала І. Є. Руснак,д.філол.н., проф., завідувач кафедри української літератури інституту філології й журналістики, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Учасників заходу привітав також В. В. Кононенко, к.і.н., доц., декан-директор інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

На пленарному засіданні власні наукові розвідки репрезентували д.філол.н., проф. Торчинський М. М. («Ойконімія Хмельниччини»), д.філол.н., проф.Павликівська Н. М. («Географічна термінологія в мікрогідронімії Вінниччини»), к.філол.н., доц.Павлушенко О. А. («Неофіційні антропоніми як спосіб концептуалізації об’єктивної дійсності»), к.філол.н., ст. викл.Краєвська Г. П. («Народна фразеологія говірок Центрального Поділля як елемент етнокультури подолян»), к.філол.н. асист. Гороф’янюк І. В.(«Язичницькі та християнські мотиви в подільських народних назвах рослин»).Студентська молодь демонструвала перші власні наукові здобутки у форматі секційних засідань: «Онімний ландшафт Поділля» (керівник –д.філол.н., проф. Павликівська Н. М.), «Лексичний склад подільських говірок» (керівник – к.філол.н., асист. Гороф’янюк І. В.), «Етнолінгвістичні студії духовної культури подолян»(керівник – к.філол.н., доц. Павлушенко О.А.).Керівники усіх секцій відзначили високий рівень підготовки наукових доповідей, майстерність виступів і належний рівень володіння студентами матеріалом досліджень.

Студентські розвідки опубліковано в 10-му випуску збірника наукових статей інституту філології й журналістики – «Філологічні студії», який був презентований кожному учасникові конференції.Завершився захід відвідуванням гостямиМузею-садиби Михайла Коцюбинського та покладанням квітів до пам’ятника митця, чиє ім’я носить наш столітній університет.

Здобутком конференції також стало підписання Угоди про співпрацю в освітній сфері, укладеної між кафедрою української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і кафедрою української філології Хмельницького національного університету.


Текст - Інна Гороф'янюк
Фоторепортаж - Ігор Дорохов