Протокол №10 (перший примірник) виборчої комісії з виборів ректора
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського12 серпня 2020 року Міністерством освіти і науки України оголошено конкурс на заміщення посади ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Вибори ректора відбудуться 5 листопада 2020 року.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, кім. 136 або 138, м. Київ-135, 01135.

Телефони для довідок: 481-32-35; 481-47-92


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИПОРЯДОК
акредитації представників засобів масової інформації
під час виборів ректора


1.1 Цей Порядок визначає умови організації роботи представників засобів масової організації (далі - ЗМІ) під час проведення виборів ректора з метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів ректора.

1.2.Рішення про акредитацію віднесено до компетенції Організаційного комітету, а про організацію роботи представників ЗМІ під час голосування до компетенції Виборчої комісії.

2. ЗМІ, які бажають направити своїх представників на вибори ректора, подають письмову заяву до Організаційного комітету через канцелярію Педуніверситету з копією документа про їх реєстрацію та із зазначенням кількості представників цього ЗМІ, які будуть направлені для висвітлення виборів, не пізніше ніж за 2 (два) дні до початку голосування виборів ректора. Заява повинна бути підписана головним редактором та скріплена печаткою ЗМІ (Додаток 1).

3. Організаційний комітет приймає рішення про надання дозволу ЗМІ мати свого представника на виборах ректора (акредитація) або про відмову у наданні такого дозволу, про що повідомляє ЗМІ впродовж однієї доби після отримання заяви. Організаційний комітет одразу після прийняття рішення про акредитацію видає особисто представникам ЗМІ акредитаційну картку (додаток 2) та вносить до Реєстру видачі акредитаційних карток працівникам ЗМІ, що виявили бажання висвітлювати вибори ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (додаток 3).

4. На виборах ректора на виборчій дільниці можуть бути одночасно приcутні не більше 3 (трьох) представників ЗМІ, які акредитовані Організаційним комітетом та зареєстровані Виборчою комісією з виборів ректора.

5. Реєстрацію акредитованих представників ЗМІ проводить Виборча комісія на підставі акредитаційної картки, виданої Організаційним комітетом. Відомості про зареєстрованих представників ЗМІ вносять до Журналу реєстрації акредитованих представників ЗМІ на виборах ректора (додаток 4).

6. Представники ЗМІ мають право:

   – перебувати в приміщенні виборчої дільниці під час голосування,

   – спостерігати за діями членів Виборчої комісії з місць, відведених для них, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах ректора, і підрахунку голосів, не заважаючи при цьому членам Виборчої комісії і виборцям;

   - здійснювати фото- та відео фіксацію процесу голосування з місць, відведених для них Виборчою комісією (при цьому забороняється здійснення фото- та відеофіксування і розміщення відеокамер у спосіб, який можна ідентифікувати як конкретне волевиявлення, порушивши таємницю голосування);

   - звертатися до представників Організаційного комітету, Виборчої комісії, кандидатів, спостерігачів, виборців, які беруть участь у процесі голосування на виборах ректора Педуніверситету з пропозицією щодо надання інтерв’ю. При цьому забороняється опитування у спосіб, який може перешкоджати процедурі виборів.

7. Представникам ЗМІ заборонено:

   - втручатися у роботу Виборчої комісії, чинити дії, що порушують громадський порядок або законний хід виборчого процесу або заважати членам Виборчої комісії виконувати свої повноваження;

   - заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах ректора Педуніверситету (у тому числі й на його прохання), бюлетень для голосування, пропонувати таке заповнення, а також надавати зазначеним особам поради чи вказівки з питань щодо голосування;

   - бути присутнім або вести фото- чи відео-зйомку при заповненні особою бюлетеня у кабіні для таємного голосування або по-іншому порушувати таємницю голосування;

   - вчиняти дії, які носять характер, або мають ознаки агітації за або проти певного кандидата;

   – порушувати вимоги щодо соціальної дистанції, масочного режиму та інші карантинні вимоги.

8. У разі порушення представником ЗМІ вимог пункту 7 цього Порядку Виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог пункту 7 Порядку Виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на виборчій дільниці під час проведення виборів ректора або під час підрахунку бюлетенів. Таке рішення приймають не менше ніж половиною голосів членів Виборчої комісії, присутніх на засіданні комісії (відкритим голосуванням).


Погоджено з Профспілковою організацією Педуніверситету (Протокол Президії Профкому Педуніверситету від 22.10.2020 року №9)