Fb Fb Fb

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ!

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), а також рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 2 від 10 червня 2020 р. розпочата робота системи електронного декларування.

Система електронного декларування передбачає, що, в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року до 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року, суб’єкти декларування зобов’язані подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Відповідно до підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 3 вказаного Закону до суб’єктів декларування відносяться посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

До посадових осіб Педуніверситету, які наділені повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції, і відповідно, зобов’язані подавати декларацію, належать:

– ректор;

– проректори.

Відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей зазначених в декларації несуть суб’єкти декларування.

Важливо! З метою зазначення достовірних відомостей про сукупний дохід, суб’єкти декларування мають звернутися до Державної фіскальної служби за місцем реєстрації для отримання довідки про доходи за 2020 рік

Роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій, а також відео інструкції стосовно їх заповнення розміщені на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ!

Про відомі факти корупційних правопорушень повідомляти на електронну пошту:

- info@vspu.edu.ua

- письмово ректору Педуніверситету;