Fb Fb Fb
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
(з міжнародною участю)
«Туризм у ландшафті, ландшафт у туризмі»
25-26 травня 2022 року
Інформаційний лист