БАКАЛАВРАТ


Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної

І. Анкетування здобувачів вищої освіти


ІІ. Анкетування здобувачів вищої освіти зі всіх дисциплін І семестру

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

2. Іноземна мова для професійного спілкування

3. Дитяча література з культурою мовлення та виразним читанням

4. Психологія раннього і дошкільного дитинства

5. Психологія загальна

6. Педагогіка загальна зі вступом до спеціальності

7. Педіатрія

8. Економіка

2 курс

1. Філософія

2. Іноземна мова для професійного спілкування

3. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

4. Методика фізичного виховання та валеологічної освіти

5. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

6. Педіатрія

7. Етика та естетика

8. Право інтелектуальної власності

3 курс

1. Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання

2. Основи науково-педагогічних досліджень

3. Дошкільна лінгводидактика з методикою організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ

4. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей

5. Теоретичні та методичні аспекти наступності в організації логіко-математичного розвитку дітей

6. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» і «Суспільствознавство» (Дисципліна додаткової спеціальності «Початкова освіта»)

7. Спеціальна педагогіка з історією (Дисципліна спеціалізації «Логопедія)

4 курс

1. Історія дошкільної педагогіки

2. Педагогічна майстерність з методикою організації ігрової діяльності та проведенням свят у ДНЗ

3. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

4. Теоретичні та методичні аспекти наступності в організації навчально-виховного процесу

5. Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» (Дисципліна додаткової спеціальності «Початкова освіта»)

6. Музичне мистецтво з методикою навчання (Дисципліна додаткової спеціальності «Початкова освіта»)

7. Спеціальна методика розвитку мовлення дошкільників (Дисципліна спеціалізації «Логопедія)

8. Асистування в інклюзивному середовищі (Дисципліна спеціалізації «Логопедія)


Результати анкетування здобувачів вищої освіти зі всіх дисциплін І семестру ОП 012 Дошкільна освіта


Природничо-географічний факультет

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини) (ОП: Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, хімія; Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, географія.)


Факультет фізичного виховання і спорту

017 Фізична культура і спорт (ОП Фізична культура і спорт)

1. Анкетування здобувачів вищої освіти ОП 017 Фізична культура і спорт

2. Результати анкетування здобувачів вищої освіти ОП 017 Фізична культура і спорт