Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади

19.09.2018 р.


Розвиток спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» у ВДПУ.

19 вересня 2018 року за підтримки швейцарсько-української програми EGAP «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.


Переглядів: 1