Теоретичний семінар на тему
«Контекстний характер змісту занять»

14.02.2018 р.


На кафедрі педагогіки та професійної освіти ВДПУ відбувся теоретичний семінар на тему «Контекстний характер змісту занять» (доповідач к.п.н., ст. викл. Губіна С.І.). У ході роботи семінару обговорювалась Вальдорфська педагогіка з її системою самопізнання і саморозвитку в партнерстві з учителем, методика Марії Монтесорі, де кожна особистість з її можливостями, потребами, системою стосунків проходить індивідуальний шлях розвитку.

Викладачі розглянули різні позиції вітчизняних та зарубіжних науковців щодо індивідуалізації навчання як орієнтації на конкретні освітні потреби студента, його досвід, рівень підготовки, психофізіологічні і когнітивні особливості для створення індивідуальної програми, врахування життєво важливих цілей студентів, спрямованих на виконання ними певних соціальних ролей, а також врахування професійних та соціальних умов.

Центром уваги стали пошуки шляхів реалізації теорії особистісно орієнтованого навчання І.Якиманської, стержнем якого є особистість, її самобутність, самоцінність. Педагоги намагались врахувати погляди відомих психологів на те, що входження особистості в натовп веде до безликості, до того, що індивід стає серійною одиницею, втрачає свої особистісні якості. Він здатен перейматися настроями натовпу і діяти під його впливом, не виявляючи своєї індивідуальності. В натовпі почуття домінують над розумом, зникає почуття особистої відповідальності.

Звісно, що навчання і виховання повинні бути «забарвленими» особистісним смислом. Коли навчання зводиться до того, щоб сприйняти інформацію, то це вказує на відсутність у студентів особистісного смислу засвоєння знань, їх формальний, недієвий характер, що закриває можливість практичних дій. Такі погляди відображені у системі знаково-контекстного навчання А.Вербицького, де метою діяльності стає не оволодіння системою інформації, а формування здібностей до виконання професійної діяльності, коли знання стають не метою навчання, а його засобом.

Викладачі кафедри дійшли висновку про те, що надання змісту занять контекстного характеру означає, що навчання для студента має бути особистісно значуще, кожен повинен пропускати весь матеріал крізь призму свого «Я» завдяки врахуванню під час навчання потреб особистості, розвитку її свідомості, спрямованості на конкретну мету, формування відповідних цінностей, а також – при перетворенні інформаційних знань в практичні,. Завдяки цьому буде ефективніше формуватись особистість майбутнього вчителя.


переглядів: 1