Fb Fb Fb

Відкрита зустріч учасників освітнього процесу з експертною групою


12.01.2022 р.


Програмою онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за Спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» передбачено відкриту зустріч усіх охочих учасників освітнього процесу з експертною групою.


Відкрита зустріч відбудеться 12 лютого 2022 року о 08:00 в режимі онлайн конференції Zoom


Ідентифікатор конференції: 773 1919 4661

Код доступу: Q51xGQ


Програма візиту