Fb Fb Fb

Підписання Меморандуму про співпрацю

13.09.2021 р.

Між Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського в особі ректора Наталії Іванівни Лазаренко та Господарським судом Вінницької області в особі керівника - в.о. голови суду Сергія Сергійовича Тісецького підписано Меморандум про співпрацю.

Метою Меморандуму є:

Підписаний Меморандум став основою для планування подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії та співробітництва сторін у межах повноважень, визначених ним, Конституцією України та законами України.