Fb Fb Fb

Закордонне стажування

01.06.2020 р.

Доц. Василевська-Скупа Л.П., ст.викл. Остапчук Л.О., ст.викл.Сідорова І.С. у період із 20 січня по 28 лютого 2020 року в університеті Марії Кюрі-Складовської (Республіка Польща) пройшли науково-педагогічне стажування на тему: «Організація освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС» за фахом "Педагогічні та психологічні науки" в обсязі 6 кредитів (180 годин). За результатами стажування наукові статті викладачів опубліковано у збірнику наукових праць "Organization of educational process in the field of pedagogy and psychology in Ukrain and EU countries" January 20-February 28, 2020 lublin Poland 2020

Доц. Кравцова Н.Є., ст. викл. Білозерська Г.О., ст. викл. Кушнір К.В. у період з 1 березня по 31 травня 2020 року також пройшли науково-педагогічне стажування в університеті управління та адміністрування (м. Ополе, республіка Польща) на тему: «Управління професійною підготовкою студентської молоді у вищих навчальних закладах» в обсязі 180 годин/3 модулі.

Отже, багатовекторність можливостей наукового стажування, і зокрема за кордоном, роблять дану форму підвищення кваліфікації ефективною та дієвою у плані розвитку професійної майстерності викладача вищої школи.