Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Вшанування свята покрова пресвятої богородиці та дня українського козацтва кафедрою історії України

14.10.2010 р.

Українське козацтво – один із символів нашого народу. Зародившись наприкінці XV ст., козацтво проіснувало близько трьохсот років, утворивши за цей час унікальну систему військово-політичних, духовних, правових та моральних цінностей. Ці фактори стали підвалинами формування сучасної української нації, ознаками її ідентичності.

У спадок нащадкам козаки передали вірність християнству й традицію надзвичайно шанобливого ставлення до Пресвятої Богородиці, яку вважали своєю захисницею та покровительницею. 14 жовтня у день Покрови Пресвятої Богородиці на Запорозькій Січі завжди збиралася загальна козацька рада – один із найдемократичніших звичаїв козацького життя. Цей день вирізнявся відсутністю сварок та взаємних образ – не кращих складових середовища, де проживають одні чоловіки. Навпаки, у цей святковий день запорожці пробачали один одному попередні кривди, молилися у січовій церкві Пресвятій Богородиці, прохаючи для січового товариства та України її заступництва.


  

У радянські часи було неможливим святкування на державному рівні подій, пов’язаних із українським козацтвом, і тим більше подій релігійного характеру. Лише із проголошенням незалежності України історична справедливість була відновлена: починаючи від 1992 року, 14 жовтня стало Днем українського козацтва. З того часу по всій державі до цієї дати приурочуються наукові конференції, семінари, «круглі столи», історія українського козацтва широко висвітлюється у національних та регіональних засобах масової інформації тощо.

Великою популяризацією козацької історії на Вінниччині займається кафедра історії України нашого університету. Цього року викладачі кафедри традиційно взяли участь чи організували ряд заходів, присвячених Дню українського козацтва. Зокрема, помітною подією міста став науковий семінар, організований краєзнавчим музеєм, за участю викладачів кафедри історії України, під назвою «Українське козацтво: історична спадщина та перспективи сучасного розвитку». У роботі семінару взяли участь отамани крайових козацьких осередків, мистецтвознавці, представники засобів масової інформації й просто небайдужі до історії люди. Особливий інтерес у присутніх викликали доповіді проф. О.К. Струкевича, доц. А.К Лисого, доц. Ю.С. Степанчука. Окремі викладачі кафедри напередодні свята були запрошені до студій обласного телебачення та радіо. Зокрема, проф. О.К. Струкевич та доц. І.П. Мельничук разом із отаманом Вінницького полку ім. І. Богуна В.В. Воловодюком провели науково-просвітницьку програму по обласному радіо на тему «Козацтво як складова громадянського суспільства в минулому та майбутньому».

З-поміж заходів державного рівня вирізняється міжнародна наукова конференція, проведена у самій колисці козацтва – о. Хортиця. Там із науковими доповідями побували завідувач кафедри історії України проф. І.М. Романюк, студенти-історики Анастасія Рогозовська та Ігор Кушко. Серед студентів нашого університету звичаї, традиції та історію козацтва докладно висвітлюють у своїх лекціях доценти О.А. Криворучко, І.В. Мазило, Н.П. Кузьмінець, О.О. Стадник, ст. викладач М.Г. Вороліс та ін.