Участь викладачів кафедри всевітньої історії у
всеукраїнській науково-практичній конференції
«Професорські читання»

30.01.2020 р.

На факультеті історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбулась конференція «Професорські читання», присвячена вшануванню пам’яті професорів-засновників кафедр всесвітньої історії – Миколи Миколайовича Кравця, історії України - Іллі Гавриловича Шульги, етнології – Лідії Семенівни Мельничук. У конференції брали участь знані науковці, зокрема, професори В.К.Борисенко, С.І.Дровозюк, А.Л. Зінченко, Ю.В.Легун, А.Д.Ткаченко, кандидати історичних наук К.В.Завальнюк, С.Л.Калитко, В.П. Перкун та інші.

Модератором конференції виступила завідувач кафедри історії та культури України професор О. А. Коляструк.

Виступаючи з привітанням до учасників наукового форуму, проректор з наукової роботи, професор А. М. Коломієць відзначила актуальність збереження історичної пам’яті про науково-педагогічних працівників педагогічного університету, вагомий внесок яких в розвиток української історичної науки сьогодні маємо можливість належно оцінити.

Виступ професора Ю. А. Зінька – «Засади і традиції наукової і навчально-педагогічної культури на факультеті історії, права і публічного управління» – був присвячений витокам та основним віхам діяльності цієї структурної одиниці університету як важливого осередку розвитку науки про минуле та, зокрема, краєзнавства на Поділлі. У цьому контексті розглянуто діяльність очільників історичного факультету – професорів П. С. Григорчука, О. Г. Лойка, С. І. Дровозюка, наукові здобутки його викладачів, серед яких – М. М. Кравця, І. Г. Шульги, Л. С. Мельничук.

Творчій долі засновника сучасної подільської етнографічної школи були присвячені доповіді В. К. Борисенко «Лідія Мельничук – берегиня народної культури» та Н. В. Жмуд, В. О. Гребеньової і О. А. Коляструк «Справа і спадщина Лідії Мельничук: від подільських контекстів до європейських вимірів».

Також на пленарному засіданні професори О. А. Мельничук, І. М. Романюк представили доповідь «Наукова і педагогічна діяльність професора Іллі Гавриловича Шульги». У ній було наголошено, що І. Г. Шульга зумів зберегти в своїй діяльності кращі традиції вітчизняної історіографії, а до кола його наукових інтересів входили практично всі проблеми минувшини українського народу. Учений значно розширив джерельну базу наукових досліджень з історії України, своїми працями створив певну основу для подальших досліджень в галузі соціально-економічної історії кінця епохи феодалізму, історії голодоморів радянської доби в Україні, дав імпульс для подальших розробок означених проблем своїм учням.

Доценти С. Л. Калитко та О. М. Кравчук представили доповідь «М. Кравець про особистість академіка І. Крип’якевича». У ній автори, проаналізувавши тематику художніх творів та спогадів М. Кравця, опублікованих під псевдонімом у 13-томному Зібранні творів, зробили висновок, що крізь образ академіка І. Крип’якевича, зображеного М. Кравцем, проглядається постать самого професора, адже вони обоє були справжніми вченими, ерудитами, невтомними працелюбами, патріотами України і, трохи, романтиками. «Обоє впродовж життя працювали для народу як це розуміли і як могли», підкреслили науковці.

Переглядів: 1