Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

14.10.2010 р.

Літературно-музичний вечір інституту історії, етнології і права,
присвячений дню українського козацтва
"А ми ту козацьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!"