КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИПАЛАМАРЧУК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання: З 2008 по нинішній час – асистент кафедри психології, старший викладач кафедри психології, доцент кафедри психології та соціальної роботи, професор кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Дисципліни, що викладає: «Соціальне проєктування», «Теоретичні та методологічні основи в психології», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Екологічна психологія». Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів, кандидатськими дисертаціями.

Детальніше


КЛИБАНІВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент.

Дисципліни, що викладає: «Психологія», «Педагогічна психологія», «Теорія та методика соціальної роботи», «Соціальний менеджмент», «Соціальна екологія».

Email: inka020571@gmail.com

Тел.: 0631043029

Детальніше


ГАБА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи

Дисципліни, що викладає: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Практикум з загальної психології».

Email: gabairina@gmail.com

Детальніше


ЛЯЩ ОКСАНА ПАВЛВНА
ЛЯЩ ОКСАНА ПАВЛВНА

Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, доцент, кафедри психології та соціальної роботи

Дисципліни, що викладає: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психологічний супровід соціальної роботи», «Сімейне консультування», «Психологічні технології іміджмейкінгу та PR»

Детальніше


МЕЛЬНИК ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології та соціальної роботи.

Дисципліни, що викладає: «Психологічне консультування», «Вікова психологія», «Вікове консультування», «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами», «Психологія сім’ї».

Email: yuliagoncharenko.ps@gmail.com

Google scholor

Детальніше


КИЛІВНИК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук (2015 р.), доцент.

Дисципліни, що викладає: «Партнерство в соціальних проєктах», «Загальна психологія», «Соціальна психологія». Здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.

Email: anigvo008@gmail.com

Детальніше


КОЛОМІЄЦЬ ЛЕСЯ ІГОРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: „Психодіагностичний практикум у соціальній роботі”, „Експериментальна психологія”, „Організація психологічної служби”, „Психодіагностика”, „Психологія загальна та вікова”, „Психологія”, „Діагностування потреб місцевої громади”.

Email: kolomiiets_lesia_77@ukr.net

Детальніше


КОМАР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук (2005 р.), доцент.

Дисципліни, що викладає: «Психологічне консультування», «Психологія сім’ї», «Сучасні теорії глибинної психології», «Психологія супервізії». Здійснює керівництво кандидатськими дисертаціями, магістерськими роботами студентів.

Email: tanykomar1234@gmail.com

Детальніше


ШАХОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Асистент кафедри психології та соціальної роботи.

Дисципліни, що викладає «Управління в соціальній сфері»

Детальніше


ШАХОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Професор кафедри психології та соціальної роботи.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор психологічних наук (2008 р.), професор.

Дисципліни, що викладає: «Управління в соціальні сфері «Психологія і педагогіка профільної середньої освіти», «Тенхнології соціальних досліджень». Здійснює керівництво кандидатськими дисертаціями, магістерськими роботами студентів.

Детальніше


САРАНЧА ІРИНА ГРИГОРІВНА

Доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук (2013 р.).

Дисципліни, що викладає: «Основи управління соціальними програмами та проєктами», «Соціальна опіка та піклування», «Менеджмент соціально-педагогічної роботи», «Менеджмент соціальних інституцій, проєктів та програм», «Корекційна робота у процесі соціально-педагогічної реабілітації».Здійснює керівництво курсовими та магістерськими роботами студентів, є керівником практики студентів.

Email: isarancha@gmail.com

Детальніше


ПЕДОРЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

Старший викладач кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук

Дисципліни, що викладає: «Психологічна корекція», «Соціальна психологія», «Політична психологія».

Тел.: 097 348 02 49

Email: pedorenkovalya@ukr.net

Детальніше


ШТИФУРАК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

Доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук

Дисципліни, що викладає: «Психологічне консультування», «Психологічне консультування в соціальній роботі».

Сфера наукових інтересів: психологічне здоров'я особистості, психологія сім'ї, психологія сімейного виховання, психологія спорту, психологія управлінської діяльності, профорієнтаційна робота.

Детальніше


ШУЛЬГА ГАЛИНА БОРИСІВНА

Доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук (2007 р.), доцент (2014 р.)

Дисципліни, що викладає: «Психодіагностика», «Основи психодіагностики», «Вікова психодіагностика», «Психологія раннього та дошкільного дитинства». Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів. Є керівником студентів, які зайняли призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у галузях «Педагогічна і вікова психологія», «Загальна і соціальна психологія», «Гендерна психологія» та Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Психологія».

Детальніше


БЕЗВЕРХИЙ ОЛЕГ СТАНІСЛАВОВИЧ

Доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук (2002 р.).

Дисципліни, що викладає: «Етика управління в соціальній роботі», «Вступ до спеціальності «Соціальна робота», «Організаційна психологія», «Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях». Здійснює керівництво кандидатськими дисертаціями, магістерськими роботами студентів.

Email: bezoleg2016@gmail.com

Детальніше


ЧОРНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Старший викладач кафедри психології та соціальної роботи.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук (2020 р.).

Дисципліни, що викладає: «Загальна психологія», «Диференціальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія мотивації поведінки й діяльності». Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами студентів.

Email: elenachorna77@ukr.net

Детальніше


ЧУХРІЙ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Дисципліни, що викладає: «Вікова психологія», «Спеціальна психологія», «Комплексне соціальне реабілітування», «Психофізіологія», «Вікове консультування». Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів, кандидатськими дисертаціями.

Email: Chukhriiinna@gmail.com

Детальніше


ПОПОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат філософських наук, доцент.

Дисципліни, що викладає: «Історія психології», «Психологія особистості», «Етнопсихологія», «Соціальний маркетинг», «Організація благодійної діяльності». Здійснює керівництво магістерськими і бакалаврськими роботами студентів.

Детальніше


ФУШТЕЙ ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології.

Дисципліни, що викладає: «Історія соціальної роботи», «Соціальна робота з вразливими категоріями населення», «Соціальна робота в різних сферах суспільної практики», «Психологія соціальної роботи», «Технології соціальної роботи», «Статистичні методи в соціальній роботі», «Соціальна робота в громаді», «Соціальні послуги в ОТГ», «Організація діяльності громадських організацій».

Email: fyshtey5@gmail.com

Детальніше


ПОДОРОЖНИЙ ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ

Дисципліни, що викладає: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Патопсихологія та основи психотерапії», «Основи спеціальної психології».

Детальніше


ВІЗНЮК ІНЕССА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор психологічних наук, доцент кафедри психології.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародні соціальні інституції та програми», «Соціально-психологічний супровід в інклюзивному середовищі», «Патопсихологія», «Основи соціально-психологічного реабілітування», «Антропологія та еволюція нервової системи людини», «Сучасні тенденції теорії і практики психології», «Конфліктологія».

Детальніше


МЕЛЬНИК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Aсистент кафедри психології та соціальної роботи

Дисципліни, що викладає: «Психологія сім’ї», «Практикум із загальної психології», «Загальна психологія», «Вступ до спеціальності», «Психофізіологія».

Детальніше


МАЗАЙ ЛАДА ЮРІЇВНА

Асистент кафедри психології та соціальної роботи

Професійна кваліфікація: психолог, організаційний психолог, викладач психології.

Email: lada.mazai@vspu.edu.ua

Детальніше