головна факультету
головна університету

Адреса кафедри: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, кафедра дошкільної та початкової освіти.
корпус 1, к. № 243., вн.телефон 2-87,
завідувач кафедри: корп. 1, к. 242, вн.телефон 3-63.
E-mail: dpovdpu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/128890884412312/

Кафедра дошкільної та початкової освіти

Кафедра дошкільної та початкової освіти є однією з найпрогресивніших кафедр Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Викладачі кафедри, здебільшого, мають по два дипломи за спеціальностями як «Дошкільна освіта», так і «Початкова освіта», а також практичний педагогічний досвід у закладах дошкільної освіти та загальноосвітній школі першого ступеня, що сприяє ефективному та якісному навчанню студентів. Педагоги кафедри – компетентні науковці в галузі вищої освіти, майстерність яких визнана не тільки на освітянській ниві нашої держави, але й колегами серед близького та далекого зарубіжжя. Викладачами кафедри налагоджуються та підтримуються тісні зв’язки із закладами вищої освіти України та Європи: організація та проведення спільних конференцій (семінарів, форумів, брифінгів, круглих столів, симпозіумів); стажування; організація та участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах тощо.

Процес кадрового зростання кафедри триває і з кожним роком набирає обертів. Так, на кафедрі працюють 6 професорів (К.Л. Крутій, Н.І. Лазаренко, І.М. Лапшина, В.Ю. Годлевська працюють у штаті; І.В. Хом’юк та В.І. Шахов – за сумісництвом), 14 доцентів (О.А. Голюк, Г.Г. Кіт, А.В. Василюк, О.П. Григорович., О.В. Більська, Т.М. Кривошея, Л.А. Присяжнюк, Л.В. Любчак, О.П. Демченко, Н.Ю. Родюк, Н.О. Комарівська, Н.О. Пахальчук, В.І. Імбер, О.В. Шикиринська, О.В. Колосова), 9 асистентів, з яких А.В. Хіля отримала науковий ступінь кандидата наук, 2 асистенти (Т.Д. Сіваш, К. В. Мазур) готуються до попереднього захисту дисертацій, 5 асистентів (І.А. Стахова, Ю. В. Бондар, К.А. Колеснік, І.В. Карук, Т.С. Білик, А. В. Король) навчаються в аспірантурі . Асистент А.В. Король – керівник методичних об’єднань вчителів-логопедів міста Вінниці та керівник громадської організації "ЛогоКлуб".

Кафедра працює над проблемами дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх парадигм, активно займається питаннями інклюзивної освіти, у зв’язку з чим співпрацює із громадськими організаціями, цей зв'язок забезпечує асистент Я.Я. Чезлова, волонтер вчитель-логопед у громадській організації Вінниця Даун Синдром Альтернативний простір розвитку «Сонечко».

кафедра дошкільної та початкової освіти

Сьогодні кафедра ДПО забезпечує викладання більше 100 фахових дисциплін (для бакалаврів, магістрів). Кафедра дошкільної та початкової освіти займається організацією та проведенням Регіональних педагогічних читань, присвячених пам’яті В.Сухомлинського, Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами», Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти», конференції «Актуальні проблеми культури мовлення». Кафедра організовує ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта».Щорічно готує переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів, випускники кафедри цінуються не тільки у закладах освіти, в яких вони працюють, але й в Україні загалом.

Кафедра посідає одне з перших місць серед інших кафедр університету за кількістю виданої наукової та навчально-методичної продукції (монографії, підручники, посібники, методичні матеріали, статті у фахових та зарубіжних виданнях, статті з індексом цитування в наукометричних базах Copernicus, Web of Science, Scopus). Педагогами кафедри велика увага приділяється апробації наукових ідей студентів.

Активно та творчо викладачі кафедри ставляться до виховної роботи зі студентами, організовуючи зустрічі з відомими людьми міста та держави (частими гостями є актор О. Теренчук, співаки В. Бронюк, Т.Тополя, спортсменка – Н. Добровольська та ін.), проводячи бесіди виховної тематики, організовуючи виставки студентської творчості, екскурсії до театрів, музеїв, картинних галерей, ботанічних садів, парків, поїздок до інших міст та ін. Викладачі кафедри з радістю та натхненням готують студентів до факультетських конкурсів «Барви осені», «Новорічна казка», «Міс Університету».

Кафедра дошкільної та початкової освіти є осередком науки, методичної грамотності, професіоналізму, вона працює на розбудову нашої держави, дбає про розвиток інтелектуального, творчого, духовно-ціннісного потенціалу нації.


переглядів: 631742020 ВДПУ