Бакалавру


Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма: «Освітні, педагогічні науки. Соціально-виховна і культурно-дозвіллєва діяльність в закладах освіти та громадах

Професійна кваліфікація: «Фахівець з соціально-виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах освіти та громадах»

• Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки

• Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін

• Зразок заяви на вивчення дисципліни вільного вибору загальної підготовки

• Навчальні програми

• Робочі програми

• Програма атестації здобувачів вищої освіти СВО: бакалавр

• Методичні рекомендації з практики

• Методичні рекомендації до написання курсових та захисту кваліфікаційних робіт

• Графік освітнього процесу

• Розклад освітнього процесу

• Освітньо-професійна програма 2020 р.

• Освітньо-професійна програма 2022 р.

• Освітньо-професійна програма 2023 р.

• Навчальний план 2020 р.

• Навчальний план 2022 р.

• Навчальний план 2023 р.

• Рецензії на освітньо-професійну програму

• Таблиця рекомендацій та побажань стейкхолдерів при розробленні ОП.

• Відгуки роботодавців

• Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми

• Анкетування учасників освітнього процесу

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: «Менеджмент. Цифрові технології в менеджменті»

Професійна кваліфікація: «Бакалавр з менеджменту. Менеджер, фахівець цифрових технологій у менеджменті» (2022 р.)

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки

Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін

Зразок заяви на вивчення дисципліни вільного вибору загальної підготовки

Робочі програми

Програма атестації здобувачів вищої освіти СВО: бакалавр

Методичні рекомендації з практики

Методичні рекомендації до написання курсових та захисту кваліфікаційних робіт

Анкетування здобувачів вищої освіти

Програма кваліфікаційного екзамену для атестації здобувачів вищої освіти

Графік освітнього процесу

Розклад освітнього процесу

Освітньо-професійна програма 2022 р.

Навчальний план 2022 р.

Рецензії на освітньо-професійну програму

Таблиця рекомендацій та побажань стейкхолдерів при розробленні ОП.

Відгуки роботодавців

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми

Анкетування викладачів

Результати анкетування викладачів

Рекомендації Центру внутрішнього забезпечення якості освіти


Результати анкетування здобувачів вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Освітній процес

Оцінювання та академічна доброчесність

Дистанційне навчання

Освітнє середовище

Професіоналізм викладачів

Оцінювання якості викладання дисциплін

Статистика респондентів щодо оцінювання якості викладання дисциплін

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: «Менеджмент. Менеджмент в освіті»

Професійна кваліфікація: «Бакалавр з менеджменту. Менеджер у сфері освіти» (2023 р.)

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки

Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін

Зразок заяви на вивчення дисципліни вільного вибору загальної підготовки

Робочі програми

Програма атестації здобувачів вищої освіти СВО: бакалавр

Методичні рекомендації з практики

Методичні рекомендації до написання курсових та захисту кваліфікаційних робіт

Анкетування здобувачів вищої освіти

Програма кваліфікаційного екзамену для атестації здобувачів вищої освіти

Графік освітнього процесу

Розклад освітнього процесу

Освітньо-професійна програма 2023 р.

Навчальний план 2023 р.

Рецензії на освітньо-професійну програму

Таблиця рекомендацій та побажань стейкхолдерів при розробленні ОП.

Відгуки роботодавців

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми

Анкетування викладачів

Результати анкетування викладачів

Рекомендації Центру внутрішнього забезпечення якості освіти


Результати анкетування здобувачів вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Освітній процес

Оцінювання та академічна доброчесність

Дистанційне навчання

Освітнє середовище

Професіоналізм викладачів

Оцінювання якості викладання дисциплін

Статистика респондентів щодо оцінювання якості викладання дисциплін