Факультет мистецької підготовки
 
Факультет мистецької підготовки
     
  головна    структура    спеціальності    наукова робота    студжиття  
     
     
 
Кафедра музикознавства та інструментальної підготовки

Історія становлення кафедри:

Рік заснування - 1974

Завідувачі кафедри:

Старший викладач Кангеларі В.В. (1974)

Доктор мистецтвознавства, професор Іваницький А.І. (1974-1979)

Кандидат педагогічних наук, доцент Лебедєв В.К. (1979-1984)

Доктор педагогічних наук, професор Брилін Б.А. (1984-1989)

Кандидат мистецтвознавства, професор Завальнюк А.Ф. (1989-1998)

Кандидат педагогічних наук, доцент Лебедєв В.К. (з 1998 р.)


За роки становлення на кафедрі сформувались певні традиції, школи. Значний внесок у формування факультету як цілісної фахової школи музично-педагогічної підготовки студентів зроблено історико-теоретичною та інструментальними методичними комісіями. Активні науково-методичні пошуки та виконавські досягнення викладачів вивели кафедру на передові позиції серед педагогічних університетів України.

На кафедрі впроваджено авторські науково-методичні розробки випускниками Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Донецької державної академії імені С.С.Прокоф’єва та ін.

Цілий ряд педагогів-музикантів, науковців, які розпочинали свою педагогічну діяльність на кафедрі, зараз успішно працюють у різних мистецьких та педагогічних навчальних закладах України і зарубіжжя (професор Д.Терентьєв, Заслужена артистка України, професор Алла Кащенко – Національна музична академія України імені П.І.Чайковського; С.Каргапольцев – Оренбурзький державний університет, А.Кречковський – Сумський державний педагогічний університет та ін.).

На кафедрі отримали ґрунтовну музично-фольклористичну підготовку випускники факультету музичного мистецтва, які стали відомими вченими-новаторами, успішно працюють у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України, створили та очолили творчі фольклорні колективи, досліджуючи та активно пропагуючи народнопісенну творчість Поділля (А.Сторожук-Бурса, В.Буко, А.Дзюба, О.Куций, В.Грудін та інші).


Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Історія народної музики, фольклор України, історія української музики, українська музика XX ст., історія західноєвропейської музики, історія слов'янської музики, сучасна зарубіжна музика, гармонія, сольфеджіо, аналіз музичних творів, поліфонія, інструментознавство, методика викладання гри на інструментах, гра на музичних інструментах (фортепіано, баян, домра, струнні інструменти), ансамблева гра, фольклорний ансамбль, керівництво дипломними роботами тощо.

Викладацький склад:

Лебедєв В’ячеслав Кузьмович

Лебедєв В’ячеслав Кузьмович - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Народився у 1947 році у Відні (Австрія).

У 1971 році закінчив музично-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М.Горького, у 1978 році – аспірантуру.

У 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Колективна музична діяльність як засіб формування особистості молодшого школяра".

З 1981 по 1998 р. – декан музично-педагогічного факультету.

У 2005 році отримав нагороду Вінницької облдержадміністрації за плідну педагогічну та наукову діяльність.

Автор навчально-методичних посібників, наукових статей (понад 90 публікацій).

Викладає курси: - oсновний музичний інструмент (баян), иструментознавство, гра на народних інструментах, концертмейстерський клас.

Коло наукових інтересів: - колективна музична діяльність школярів, народне інструментознавство, історія народної інструментальної музики, методика інструментальної підготовки (народні інструменти) майбутніх вчителів музики.

Секція фортепіано

Курков Георгій Володимирович

Курков Георгій Володимирович - завідувач секції.

Заслужений діяч мистецтв України, доцент. Музичну освіту отримав у Київській державній консерваторії ім. П.І. Чайковського та аспірантурі Ленінградської консерваторії ім. Римського Корсакові по класу фортепіано (проф. Т.П.Кравченко), органу (проф. Н.І.Оксентян) та теорії виконавства (проф. С.М.Хентова).

Організатор, художній керівник і диригент камерного оркестру «Arcata», Вінницької обласної філармонії. Активно концертує в Україні та країнах Європи разом з оркестром, як органіст та піаніст. Організатор і художній керівник щорічного Міжнародного органного фестивалю «Музика в монастирських мурах» (з 1999 року). Серед студентів – лауреати республіканських та міжнародних конкурсів.

Бурська Олена Петрівна

Бурська Олена Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Молдавську державну консерваторію імені Г.Музическу по класу проф. С.С.Коваленко (1992). У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методичні основи розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі фортепіанної підготовки» (науковий керівник – Людмила Масол).

Коло наукових інтересів: - феноменологія музики, теорія виконавства, методика виконавської підготовки студентів, проблеми розвитку музичної свідомості.

Серед публікацій – навчально-методичний посібник «Теорія та методика розвитку музичного мислення: діалектика музичного логосу та ейдосу» (у співавторстві з Іриною Гринчук, доцентом ТНПУ імені М.Гнатюка).

Мозгальова Наталя Георгіївна

Мозгальова Наталя Георгіївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Харківський інститут мистецтв імені І.Котляревського. Навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування музичного мислення вчителя музики у процесі інструментальної підготовки».

Коло наукових інтересів: - проблеми розвитку музично-творчих здібностей та музичного мислення студентів.

З 2009 р. - навчається у докторантурі КМПУ ім.М.Драгоманова

 

Синіцин Володимир Михайлович - кандидат мистецтвознавства, доцент.

Закінчив музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М.Островського (1972). У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Пути развития фортепианной артикуляции в XVIII веке». Автор наукових праць, серед яких - монографія «Ценности неразменные: духовность, культура, образование» (2008).

Коло наукових інтересів: - дослідження православної культури як освітнього середовища.

Теплова Олена Юріївна

Теплова Олена Юріївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та музично-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна (1983). Навчалась у Саратовській державній консерваторії імені Л.В.Собінова. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності до творчої самореалізації майбутнього вчителя музики». Має більше 35 наукових публікацій.

Коло наукових інтересів: - проблеми формування фахових умінь студентів мистецьких закладів освіти, їх готовності до творчої самореалізації у майбутній педагогічній та виконавській діяльності.

Серед студентів – дипломанти Міжнародних конкурсів молодих виконавців. За популяризацію творчості сучасних регіональних композиторів у 2007 році нагороджена Почесною грамотою Вінницького відділення Музичної спілки України.

Федорчук Світлана Федорівна

Федорчук Світлана Федорівна - зступник декана факультету з виховної роботи.

Закінчила Будапештське музичне училище та музично-педагогічний факультет Дрогобичського педагогічного інституту. Викладає курси «Основний музичний інструмент (фортепіано), концертмейстерський клас, додатковий музичний інструмент.

Грінченко Тетяна Дмитрівна

Грінченко Тетяна Дмитрівна - викладач

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Одеську державну консерваторію імені А.Нежданової (1990). Як концертмейстер Вінницької обласної філармонії займається активною концертною діяльністю. Виступала в залах Збройної палати (м.Москва), Посольства України у ФРН (м.Берлін), Малому залі Московської консерваторії.

Коло наукових досліджень: - проблеми формування мистецького досвіду майбутніх учителів музики.

Секція музикознавчих дисциплін:

Холодкова Людмила Павлівна

Холодкова Людмила Павлівна - завідувач секції, старший викладач.

Закінчила музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М.Островьского (1974). Автор навчально-методичних посібників з грифом МОН України, навчальних програм з музично-теоретичних дисциплін та історії музики.

Коло наукових інтересів: - міжпредметні зв’язки і методика викладання музично-теоретичних дисциплін.

Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна

Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, заступник декана факультету з наукової роботи.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Донецьку музичну академію зі спеціальності «Мистецтвознавство». У 1993 році захистила кандидатську дисертацію «Функціювання старовинних вокально-хорових жанрів в творчості Альфреда Шнітке (Київ, 17.00.03 - музичне мистецтво).

Керує кандидатськими дослідженнями в галузі теорії та історії культури.

Коло наукових інтересів: - проблеми жанру; художні світогляди ХХ-ХХІ ст.; взаємодія світських і релігійних світоглядів у художній культурі; історія культури Поділля; проблеми сучасного музичного мистецтва.

Викладає дисципліни: - Історія західно-європейської музики, Історія зарубіжної культури, Сучасна зарубіжна музика, Аналіз музичних творів.

Розроблені авторські програми (у співавторстві з Холодковою Л.П. та Шатковською І.С.) з Історії української музики ХХ ст., Основ гармонічного мислення, Основ стилістичної гармонізації та ін.

Завальнюк Анатолій Федорович

Завальнюк Анатолій Федорович - кандидат мистецтвознавства, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, член Національної спілки композиторів України.

У 1967 році закінчив Львівську державну консерваторію імені М.Лисенка, у 1983 – аспірантуру відділу музикознавства ІМФЕ ім. М.Рильського АН України. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Типологія українських обрядових пісень та їх східнослов’янський субстрат".

Автор наукових статей, навчальних посібників, програм з фольклористики та історії української музики – загалом біля 80-ти публікацій. Серед них – "Збірник мелодій для гармонічного аналізу та сольфеджіо" (на матеріалах творів українських композиторів) і "Фольклорна практика". – К., 1992 (рекомендовані Міністерством освіти і науки України); монографія "Микола Леонтович. Дослідження, документи, листи". – Вінниця, 2002; збірка українських народних пісень "Пісня – духовна скарбниця народу" - К., 2003; статті для журналу "Музика" Спілки композиторів України»; навчальний посібник "Українські літні обряди та пісні". – Вінниця, 2008. Друге видання (доопрацьоване і доповнене) монографії "Микола Леонтович: листи, документи, духовні твори", яке вийшло у видавництві Нова книга (м. Вінниця) визнано кращою книгою України на IV Київській міжнародній виставці-ярмарку (2008).

Учасник міжнародних симпозіумів та наукових конференцій. Впродовж багатьох років досліджує життєвий і творчий шлях М.Леонтовича. Автор експозиції та організатор створення меморіального музею біля могили композитора М.Д.Леонтовича в с.Марківка на Вінничині.

 

Шатковська Ірина Станіславівна - cтарший викладач.

Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д.Леонтовича та Львівську державну консерваторію (1985) зі спеціальності «Мистецтвознавство».

Автор наукових праць в галузі історії музики слов’янських композиторів та навчальних програм з музично-теоретичних дисциплін.

Викладає дисципліни: - Історія слов’янської музики, Сольфеджіо, Гармонія.

 

Ліва Наталя Валеріївна - викладач, магістр мистецтв.

Закінчила музично-педагогічний факультет ВДПУ імені М.Коцюбинського та Київську державну академію керівних кадрів культури і мистецтв.

Викладає дисципліни: - Сольфеджіо, Гармонію, Поліфонію, Аналіз музичних форм, основний та Додатковий музичний інструменти (фортепіано).

Коло наукових інтересів: - культура музичного романтизму ХІХ ст., рок-культура.

Секція народних інструментів:

Береза Адам Васильович

Береза Адам Васильович - завідувач секції, заслужений працівник культури України, доцент.

Закінчив Львівську державну консерваторію імені М.Лисенка (клас баяна А.В.Онофрійчука). Автор наукових статей, навчальних посібників та програм з грифом МОН України (більше 50-ти публікацій).

Розробив і викладає лекційний курс «Педагогічні основи виконавської практики» Серед випускників – 16 лауреатів та дипломантів Всесоюзних та Республіканських конкурсів серед студентів-баяністів педагогічних ВНЗ.

Коло наукових інтересів: - проблеми музично-інструментальної підготовки вчителів музики.

Браніцька Тетяна Ромуальдівна

Браніцька Тетяна Ромуальдівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Корнійчука (1990) та аспірантуру ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування музичного інтересу молодших школярів у процесі колективного музикування".

Автор наукових публікацій, програм навчальних курсів.

Коло наукових інтересів: - проблеми формування музичного інтересу, колективне народноінструментальне музикування, психології музичної діяльності.

Серед публікацій – навчально-методичний посібник "Сучасні теорії психології", в співавторстві з доцентом Лойко Л.С.

Нестерович Богдан Іванович

Нестерович Богдан Іванович - cтарший викладач, кандидат педагогічних наук.

Отримав звання методиста (1998), неодноразово нагороджений грамотами МОН України. Закінчив Чернівецьке музично-педагогічне училище (клас баяна К.В.Унгуряна) та та музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М.Островського (клас баяна В.Ф.Поліщука).

Автор близько 50-ти наукових праць (статей, програм, навчальних посібників з грифом МОН України). Автор обробок народних пісень в перекладі для баяна.

Фрицюк Василь Миколайович

Фрицюк Василь Миколайович - викладач.

Закінчив ВДПІ імені М.Островського (1991). Викладач основного музичного інструменту (баян).


На головну університету