Склад кафедри

Секція германської філології

Поселецька Катерина Андріївна

Поселецька Катерина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології.

Закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» (2007 р.).

Закінчила аспірантуру ВДПУ імені М. Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (2015 р.).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної самореалізації» (2016 р.).

Пройшла онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 6 – Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung (2016 р.); DLL 7 – Prufen, Testen, Evaluieren (2017 р.), DLL 10 - DaF fur Jugendliche (2020).

Має міжнародний сертифікат онлайн-тутора «Online Tutorieren» та тренера з методики «DLL-Trainer» (Мюнхен, 2017 р.).

Пройшла міжнародне стажування у Німеччині: «Sprache, Landeskunde und kulturelles Lernen» (Берлін, 2018),«Sprachforderung in der internationalen Gruppe» (Мюнхен, 2021) .

Має міжнародний мовний сертифікат з німецької мови рівня С2 в Гете-Інституті (м. Київ, 2019 р.).

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2019 р.).

Дисципліни, що викладає: «Методика навчання іноземних мов», «Методика навчання іноземних мов у профільній школі», «Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови», «Країнознавство німецькомовних країн», «Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови». Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів.

«Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови», «Країнознавство німецькомовних країн», «Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови». Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів.

Коло наукових інтересів: професійна самореалізація, методика навчання німецької мови, країнознавство німецькомовних країн.

Google scholar

Ямчинська Тамара Іванівна

Ямчинська Тамара Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов.

Закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю «Англійська мова і література» (1984 р.).

Закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лингвистические особенности текстов рекламных аннотаций художественных произведений современной англоязычной прозы» (1997 р.).

З 1999 по 2002 р. – заступник декана факультету іноземних мов.

З 2003 р. – декан факультету іноземних мов.

Пройшла стажування по міжнародних програмах: Південносхідний університет штату Міссурі (2017 р.), Старопольська вища школа (м. Кельце, 2017 р.), Північноамериканська спілка (NAC: UE), Канада (2017 р.), Гете-інститут (м. Берлін – Гамбург, Німеччина (2018 р.)), США (2019р.).

Голова всеукраїнського об’єднання «Освітня спільнота за доброчесність та справедливість». Експерт з акредитації освітніх програм (2019р.).

Дисципліни, що викладає: «Вступ до загального та германського мовознавства». Здійснює керівництво магістерськими роботами.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, дискурсознавство, лексикологія.

Google scholar

Дробаха Лариса Валеріївна

Дробаха Лариса Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології, заступник декана факультету іноземних мов.

Закінчила з відзнакою магістратуру Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Німецька мова і література» (1997р.).

Закінчила аспірантуру Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (2001 р.).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Національно-культурна специфіка назв птахів в українській та німецькій мовах» (Київ, КНЛУ, 2003 р.).

Вчене звання доцента присвоєно у 2006 році.

З 2007 року – координатор Асоціації германістів України у Вінницькій області.

З 2012 року – заступник декана факультету іноземних мов з наукової роботи.

Пройшла міжнародне стажування в Австрії (м. Відень, 2000 р.), у Польщі (м. Єленя Гура, 2017 р.), у Німеччині (м. Берлін, 2021 р.).

Пройшла онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 4 – Aufgaben, Ubungen, Interaktion (2016 р.); DLL 7 – Prufen, Testen, Evaluieren (2017 р.), DLL 10 - DaF fur Jugendliche (2019 р.); DLL 5 – Lernmaterialien und Medien (2021 р.).

Дисципліни, що викладає: «Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови», «Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови», «Теоретичний курс німецької мови (теоретична граматика, стилістика)», «Теорія і практика перекладу», «Контрастивна лінгвістика». Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів.

Коло наукових інтересів: семантика, зіставне мовознавство, інноваційні технології навчання.

Google scholar

Боровська Олена Олексіївна – старший викладач кафедри німецької філології.

Закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» (2004 р.).

Має міжнародний мовний сертифікат з німецької мови рівня С2 в Гете-Інституті (м. Варшава, 2017 р.).

Закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови (2017 р.).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Партицип і партиципні конструкції у сучасній німецькій мові: семантико-структурний та функційний аспекти».

Пройшла онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 6 - Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung (2016 р.), DLL 7 - Prufen, Testen, Evaluieren (2017 р.), DLL 10 - DaF fur Jugendliche (2019 р.), DLL 2- Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? (2021 p.)

Пройшла міжнародне стажування у Німеччині: «Unterrichtsprojekte im Erwachsenenbereich» (Mannheim, 2014 р.), «Unterrichten mit digitalen Medien fur Fortgeschrittene» (Berlin, 2019).

Має міжнародний міжнародний сертифікат онлайн-тутора «Online Tutorieren» та тренера з методики «DLL-Trainer» (Мюнхен, 2019 р.).

Google scholar

Вишивана Наталія Володимирівна

Вишивана Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології.

Закінчила з відзнакою Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Германська філологія. Німецька мова та література» (1992р.).

Під керівництвом професора Левицького В.В. працювала над дисертацією «Прикметники оцінки у сучасній німецькій мові» на кафедрі загального та германського мовознавства» ЧНУ, яку захистила у національному університеті ім. Шевченка у лютому 2000 р.

З 1994 року працює на фаховій кафедрі Вінницького державного педагогічного університету.

З 2004 року керує Центром німецької мови – акредитованим партнером Гете-інституту, що функціонує на факультеті іноземних мов.

Має міжнародний мовний сертифікат з німецької мови рівня С2 (2008 р.), міжнародний сертифікат онлайн-тутора «Online Tutorieren» (2014 р.) та тренера з методики «DLL-Trainer» (2015 р.), сертифікат вчителя-наставника «Begleitlehrerin» для стипендіатів «Grunes Diplom» (2016 р.), міжнародний сертифікат «Online Moderieren» (2020). Також з 2020 є Гете-тренером, розробляє і проводить семінари з підвищення кваліфікації для вчителів німецької мови.

Брала участь у численних науково-практичних конференціях та навчально-методичних семінарах в Україні та за кордоном (у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Італії), зокрема у Всесвітньому конгресі германістів у 2013 та 2017 роках, міжнародному форумі Центрів німецької мови східної Європи – центральної Азії «Synergien. Lernen. Zukunft. SLZ-Forum OEZA», м. Тбілісі, Грузія (2019 р.), влітку 2021 року пройшла онлайн-стажування у Гете-інституті Берлін “Нове у методиці-дидактиці для досвідчених референтів”

Пройшла онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 4 – Aufgaben, Ubungen, Interaktion, (2016 р.); DLL 7 – Prufen, Testen, Evaluieren, (2017 р.); DLL 6 – Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung (2019 р.).

Туторувала онлайн-курси для вчителів та викладачів України DLL1, DLL4, DLL6, DLL7, DLL 10.

Дисципліни, що викладає: «Лексикологія німецької мови», «Актуальні питання семасіології сучасної німецької мови», «Методика навчання іноземних мов», «Інтерпретація німецькомовного тексту», «Практика усного і писемного мовлення першої та другої іноземної мови».

Коло наукових інтересів: експериментальна семасіологія, лексикологія німецької мови, сучасні підходи і методи у викладанні іноземних мов, лінгвокраїнознавство.

Google scholar

Гапчук Яна Анатоліївна

Гапчук Яна Анатоліївна – асистент кафедри німецької філології.

Закінчила з відзнакою магістратури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальностями «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))» (2018 р.), «Науки про освіту» (2018 р.), «Професійна освіта (Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні. Електронне навчання)» (2018р.).

Пройшла онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 10 - DaF fur Jugendliche (2019 р.); DLL 5 – Lernmaterialien und Medien (2021 р.).

Пройшла міжнародне стажування у Німеччині: «Unterrichten mit digitalen Medien fur Einsteiger*innen» (Berlin, 2021).

Пройшла онлайн-стажування від Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. "Blended Learning mit dem vhs-Lernportal" (Берлін, 2021 р.).

Пройшла міжнародне стажування у Німеччині “Seminare zu Thematiken der offenen Gesellschaft” (Берлін, 2021 р.).

Аспірантка кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету.

Дисципліни, що викладає: «Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови», «Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови» «Вчитель іноземної мови нової української школи», «Дигітальна компетентність вчителя іноземної мови нової української школи»

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов, інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології навчання, медіадидактика, порівняльна педагогіка.

Google scholar

Ігнатова Олена Миколаївна

Ігнатова Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької філології.

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Учитель англійської мови і літератури та німецької мови» (2000р.).

Закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (2009р.).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування в майбутніх педагогів умінь роботи з іншомовною літературою засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій» (2009 р.).

Пройшла онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 4 – Aufgaben, Ubungen, Interaktion, (2017 р.) DLL 6 - Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung (2019р.), DLL 7 – Prufen, Testen, Evaluieren, (2020 р.) Пройшла міжнародне стажування у Польщі: (м. Кельце, 2017, 2018 р.), у Німеччині: Projekte im Unterricht (Schwabisch Hall, 2019р.).

Має міжнародний міжнародний сертифікат онлайн-тутора «Online Tutorieren» та тренера з методики «DLL-Trainer» (Мюнхен, 2019 р.).

Дисципліни, що викладає: «Методика навчання іноземних мов у профільній школі», «Країнознавство німецькомовних країн», «Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови», Література німецькомовних країн. Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів.

Коло наукових інтересів: методика навчання німецької мови, країнознавство і література німецькомовних країн, змішане навчання, цифровізації освіти, професійна підготовка вчителів.

Google scholar

Матіюк Дмитро Володимирович

Матіюк Дмитро Володимирович– старший викладач кафедри німецької філології.

Закінчив з відзнакою магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» (2009 р.).

Закінчив в аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток неперервної освіти в німецькомовних країнах Європи кінець 20 - початок 21 століття» (2020 р.).

Пройшов двотижневий мовний курс в Гете-Інституті (м. Дрезден 2011 р.).

Взяв участь у відбірковому семінарі за програмою Carl Friedrich Gordeler-Kolleg fur Good Governance (м. Берлін 2016 р.).

Пройшов онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 4 – Aufgaben, Ubungen, Interaktion (2016 р.); DLL 2 – Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? (2017 р.).

Дисципліни, що викладає: «Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови».

Коло наукових інтересів: освіта в німецькомовних країнах, освіта впродовж життя, методика навчання німецької мови.

Google scholar

Підпала Вікторія Вікторівна

Підпала Вікторія Вікторівна – асистент кафедри німецької філології.

Закінчила з відзнакою магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Мова і література (німецька)» (2015 р.).

Навчається в аспірантурі інституту мовознавства імені О. Потебні НАН України.

Пройшла онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 4 – Aufgaben, Ubungen, Interaktion, (2016 р.); DLL 7 – Prufen, Testen, Evaluieren, (2017 р.).

Взяла участь у навчально-методичних семінарах та курсах підвищення кваліфікації «Erfolgreich unterrichten mit Menschen und Sicher» (м. Одеса, 2017 р.), «Hospitationsprogramm fur SLZ-Lehrkrafte» (м. Запоріжжя, 2017 р.), «Reflexion des Unterrichts nach handlungsorientierten methodisch-didaktischen Prinzipien», «Integration von Landeskunde in den Deutschunterricht unter kommunikativen und interkulturellen Aspekten» (м. Ужгород, 2016 р.).

Пройшла міжнародне стажування у Німеччині «Methodik/ Didaktik fur den Unterricht mit Erwachsenen», (м. Швебіш-Галль, 2018 р.).

Має міжнародний мовний сертифікат з німецької мови рівня С2 в Гете-Інституті (м. Київ, 2019 р.).

Дисципліни, що викладає: «Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови», «Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови».

Коло наукових інтересів: лінгвостилістика, прагмалінгвістика, теорія дискурсу.

Google scholar

Сольська Тетяна Миколаївна

Сольська Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології.

Закінчила з відзнакою магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» (2008 р.).

Має міжнародний мовний сертифікат з німецької мови рівня С2 (м. Берлін 2010р.).

Закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови (2014 р.).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Модифікаційні процеси німецької орфоепічної норми в Німеччині, Австрії та Швейцарії» (2015 р.).

Має міжнародний сертифікат онлайн-тутора «Online Tutorieren» та тренера з методики «DLL-Trainer» (м. Мюнхен, 2017 р.).

Пройшла онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 4 – Aufgaben, Ubungen, Interaktion (2015 р.); DLL 6 – Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung (2016 р.); DLL 7 – Prufen, Testen, Evaluieren (2017р.); DLL 10 - DaF fur Jugendliche (2020 р.)

Взяла участь у міжнародному форумі Центрів німецької мови східної Європи – центральної Азії «Synergien. Lernen. Zukunft. SLZ-Forum OEZA», м. Тбілісі, Грузія (2019р.).

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2019 р.).

Пройшла онлайн-стажування у Гете-Інституті у Німеччині “Mediendidaktik fur Fortgeschrittene intensiv” (Берлін, 2020 р.).

Пройшла міжнародне стажування у Німеччині “Seminare zu Thematiken der offenen Gesellschaft” (Берлін, 2021 р.).

Дисципліни, що викладає: ”Практична фонетика сучасної німецької мови”, “Теоретичний курс німецької мови”, “Методика навчання іноземних мов”, “Стратегії підготовки до міжнародних мовних екзаменів”.

Коло наукових інтересів: експериментальна фонетика, фоностилістика, соціолінгвістика.

Google scholar

Кравець Вероніка Володимирівна

Кравець Вероніка Володимирівна  – асистент кафедри німецької філології.

Закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))» (2019 р.) та бакалаврат Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Право» (2018 р.).

Закінчила з відзнакою Літню школу «Recht in Deutschland», Національний університет «Києво-Могилянська академія» за програмою DAAD (2018 р.).

Пройшла онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 4 – Aufgaben, Ubungen, Interaktion, (2021 р.).

Пройшла міжнародне стажування у Німеччині за темою: “Offene Gesellschaft” за підтримки dAch (м. Берлін, 2021 р.).

Пройшла онлайн-стажування “Sommerintensivkurs C1 fur Deutschlehrerende” за підтримки Гете Інституту (2021 р.).

Має міжнародний мовний сертифікат з німецької мови рівня С1 в Гете-Інституті (м. Варшава, 2021 р.).

Дисципліни, що викладає: «Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови».

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов, правова система Німеччини.

Google scholar

Балакірєва Ганна Юріївна

Балакірєва Ганна Юріївна - асистент кафедри німецької філології. Закінчила з відзнакою магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю “Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) (німецька, англійська))” (2020 р.) та пройшла повний курс військової підготовки офіцерів запасу на базі Вінницького національного технічного університету за спеціальністю “Експлуатація та ремонт радіотехнічних засобів забезпечення польотів авіації” з присвоєнням військового звання молодший лейтенант запасу (2021 р.).

Пройшла онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 4 – Aufgaben, Ubungen, Interaktion (2018 р.); DLL 6 – Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung (2018 р.).

Дисципліни, що викладає: «Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови».

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов, інноваційні технології навчання, фоностилістика

Google scholar

Паламарчук Наталя Олександрівна – лаборант кафедри німецької філології.
На головну університету