Переглядів: 33295

Кафедра історії України

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-88.РОМАНЮК ІВАН МИРОНОВИЧ

РОМАНЮК ІВАН МИРОНОВИЧ

Посада: завідувач кафедри історії України, професор.

Науковий ступінь: доктор історичних наук.

Вчене звання: професор.

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Профіль Web of Science ResearcherID

E-mail: Ivan.Romaniuk@vspu.edu.ua

Освіта: Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут у 1985 р. (нині Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського) історичний факультет з відзнакою). Навчався у аспірантурі та докторантурі НПУ ім. Михайла Драгоманова

Науково-педагогічна діяльність: З 1992 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського.

У 1994 р. в Київському університеті ім. Т. Шевченка захистив кандидатську дисертацію «Сільськогосподарська кооперація в Україні 1921–1927 рр.», а в 2006 р. в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича докторську дисертацію на тему «Соціально-економічні та культурні процеси в українському селі в 1950-ті – першій половині 60-х рр.».

Впродовж 2006–2016 рр. завідував кафедрою історії та культури України університету. Керівник виконання загальної колективної кафедральної теми «Поділля в контексті української історії». Романюк І. М. є членом двох спеціалізованих вчених Рад, заступником голови журі Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості у номінації «Історія України і державотворення», членом журі МОН Всеукраїнських студентських і шкільних турнірів істориків. Він був членом експертної ради ВАК України з історичних наук.

Науковий доробок: Автор понад 430 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: понад 10 монографій, 3 підручника для загальноосвітніх шкіл України, з грифом МОН України, більше 400 статей у наукових і фахових виданнях. Серед них монографії «Українське село у 50-ті-першій половині 60-х рр. ХХ ст.» (2005), «Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932–1933 рр.» (2003), «Історія України»: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. (2008), «История Украины»: учеб. для 8 кл. общеобразовательных учеб. заведений (2008), «Свято-Троїцький Браїлівський жіночий монастир» (2009), «Повсякденне життя та соціальний статус вчительства України повоєнного періоду (1944 – друга половина 1950-х років)» (2015), співавтор колективних праць «Історія українського селянства» (2006, Т. 1, 2), «Вінниця. Історичний нарис» (2007), «Історія України»: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (2011), «Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація» (2018), член редакційних колегій низки фахових періодичних видань та збірників.

Викладає дисципліни: Історія України, дипломатична історія України, архівознавство України, теорія та методологія історії.

Народився 20 січня 1962 р. в с. Микуленці, Літинського району, Вінницької області. У 1985р. закінчив з відзнакою історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю «вчитель історії і суспільствознавства». Навчався в аспірантурі і докторантурі НПУ ім.. М. Драгоманова.

В 1994р. в Київському університеті ім. Т. Шевченка захистив кандидатську дисертацію «Сільськогосподарська кооперація в Україні 1921-1924рр», а в 2006р. в Чернівецькому національному університеті ім.. Ю. Федьковича докторську дисертацію на тему «Соціально-економічні та культурні процеси в українському селі в 1950-ті – першій половині 60-х рр..». В 1998р. отримав вчене звання доцента, а в 2008р. – професора.

Дисципліни: історія України

Коло інтересів: аграрна історія України повоєнного періоду

Автор близько 250 наукових та навчально- методичних праць, серед яких: 7 монографій, 3 підручника для загальноосвітніх шкіл України, з грифом МОН України, більше 200 статей у наукових і фахових виданнях.

В даний час забезпечує викладання навчальних дисциплін: Історія України, Історія України сучасного періоду, Дипломатична історія України. Вибрані наукові та навчально-методичні праці.
Монографії

 1. Українське село у 50-ті – першій половині 60-х років ХХ ст.. –Вінниця: Книга-Вега, 2005. –256с.
Розділи у колективних монографіях і підручниках:
 1. Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932-1933рр. //авт.. колектив: П.П. Панченко (керівник), М.М. Вівчарик, А.І. Голуб, М.А Журба та ін.. /Упорядник І.М. Романюк. –К.: Україна, 2003. –352с.
 2. Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах Т. «. –Розділи 16,17. –К.; Наукова думка 2006. –С. 359-390; 411-476.
 3. Вінниця: Історичний нарис. Гол. редактор проф. Подолиний Л.М. –Вінниця: Книга-Вега 2007. –304 с. іл.
 4. На допомогу наставнику академічної групи: Методичний посібник. –Вінниця, ВДПУ, 2005. –С. 20-35.
 5. Історія України: Підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: «Грамота», 2008. –272с.
 6. История Украины. Учебник для 8-го класса общеобразовательных учебных заведений. –К.: «Грамота», 2008 –272с.
 7. Брайлівський Свято-Троїцький жіночий монастир. Історичний нарис. –Вінниця, 2009. –120с.
 8. Історія України: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень старту, академічний рівень). –К.: Грамота, 2011. –320с.
 9. Повсякденне життя та соціальний статус вчительства України повоєнного періоду (1944-друга половина 1950-х років) –Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015. –220с.

КРИВОРУЧКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

КРИВОРУЧКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доцент.

Криворучко Олександр Іванович народився 30 жовтня 1962 року в смт Тростянець Тростянецького району Вінницької області в сім’ї робітників. У 1987 році. закінчив з відзнакою історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи Островського Із серпня 1987 року до жовтня 1989 року працював учителем історії Вороновицької СШ Вінницького району Вінницької області.

З жовтня 1989 року розпочав трудову діяльність у Вінницькому державному педагогічному інституті на посаді старшого лаборанта, а з вересня 1990 року асистента кафедри історії УРСР і СРСР.

Впродовж 1991-1994 років навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту ім. О. Горького.16 грудня 1994 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Проблема взаємодії сільської та міської культур в УСРР в 1920-х роках (історичний аспект)» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Даниленко В.М.). Обіймав посади старшого викладача, доцента , проректора з науково-педагогічної роботи. На даний час – доцент кафедри історії та культури України. Член профкому педуніверситету, член Вінницького обласного комітету профспілки працівників світи і науки України.

Дисципліни: історія України.

Коло інтересів: середньовічна історія України, проблеми української культури 1920-х рр, історія Української революції 1917-1921 рр.

Автор понад 70 наукових, навчально-методичних праць з актуальних проблем вітчизняної історії. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою МОН України, Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької ОДА та обласної організації профспілки працівників освіти і науки, Почесною грамотою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Почесною грамотою ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Почесною грамотою президії профспілок Вінницької області(2014р.), Почесними грамотами Вінницької обласної організації профспілок працівників освіти і науки України .

Основні наукові праці:
 1. Український державотворчий процес та становлення національної культури в УСРР в 1920-х рр. через призму політичних дискусій // Україна : минуле, сьогодення, майбутнє : Збірник наукових праць. –К., 1999.
 2. Місце релігійного чинника в політиці Б. Хмельницького // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип. 4. Серія: Історія: Збірник наукових праць.–Вінниця, 2002
 3. До витоків «теорії боротьби двох культур» // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип. 4. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2003
 4. Дискусійні аспекти боротьби Ярослава Володимировича за київський стіл // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип.15. Серія: Історія: Збірник наукових праць. –Вінниця, 2009
 5. Микола Хвильовий – речник Українського Відродження 1920-х років// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип.17. Серія: Історія: Збірник наукових праць. –Вінниця, 2009
 6. Павло Полуботок і Данило Апостол у боротьбі за гетьманську булаву// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип. ХХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. –Вінниця, 2013
 7. Феофан Прокопович і Стефан Яворський: протистояння світоглядів і єдність дій // Виховання молоді на принципах християнської моралі. Збірник матеріалів регіональної наукової конференції. – Вінниця, 2015.
 8. Стаття С. Петлюри «Війна і українці» та її оцінки в історичній літературі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 24. Збірник наукових праць. –Вінниця, 2016
 9. Злука УНР і ЗУНР: очікування і реалії // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Українська державність: тяглість традицій та трансформація сьогодення» (до 25-річчя проголошення незалежності України). – Умань, 2016
 10. Проблема «болоховців» у дослідженні історії південних руських земель ХІІІ століття // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25. Збірник наукових праць.–Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017.

КУЗЬМІНЕЦЬ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

КУЗЬМІНЕЦЬ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Посада: доцент кафедри історії України

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Профіль Web of Science ResearcherID

E-mail: natalia.kuzminets@vspu.edu.ua

Освіта: У 1996 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) за спеціальністю «Всесвітня історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

Науково-педагогічна діяльність: Із 1996 по 2001 рр. працювала вчителем історії та права у Вінницькій загальноосвітній школі № 21. Навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету (2001-2004).

З 2004 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті. На посаді старшого викладача з 2004 по 2010 рік, з листопада 2010 року переведена на посаду доцента.

У грудні 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. У 2008 р. отримала диплом кандидата історичних наук. У травні 2012 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента.

Науковий доробок: Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій у галузі історії та культури України, історії Поділля.

Викладає дисципліни: «Історія та культура України», «Історія української культури».


МУХАНОВ ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Коцюбинського. Історичний факультет (1995-2000 рр.), здобув кваліфікацію «Вчитель історії і правознавства» (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). У 2011 році закінчив Інститут післядипломної освіти Вінницького національного аграрного університету та здобув кваліфікацію «Менеджер-економіст».

Науково-педагогічна діяльність: З 29.08.2000 по 20.09.2000 рік працював у Вінницькому ПТУ №19 на посаді викладача історії. 01.09.2001 року був зарахований на посаду асистента, а згодом – старшого викладача кафедри історії України та філософії Вінницького державного аграрного університету (нині Вінницький національний аграрний університет). З 01.08.2020 р. працював на кафедрі права та публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на посаді старшого викладача, з 13.09.21 року – на кафедрі історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

В травні 2014 року успішно захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 00.07.00. «Історія науки і техніки». У 2014 р. отримав диплом кандидата історичних наук.

Науковий доробок: Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій у галузі історії України, філософії та релігієзнавства.


СТАДНИК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

СТАДНИК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Посада: доцент кафедри історії України

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Профіль Web of Science ResearcherID

E-mail: olena.stadnyk@vspu.edu.ua

Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (нині Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. М. Коцюбинського) за спеціальністю «історія», кваліфікація «вчитель історії, суспільствознавства і радянського права».

Науково-педагогічна діяльність: Навчалась в аспірантурі Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка та Вінницького державного педагогічного університету ім. М. М. Коцюбинського (1992 – 1996 рр.).

17 січня 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

На кафедрі історії та культури України працює з 2001 р. на посаді старшого викладача, з 2010 р. – переведена на посаду доцента кафедри.

У травні 2012 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України.

Науковий доробок: Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць у галузі української історії та історії культури України.

Викладає дисципліни: історія України, історія та культура України.


СТЕПАНЧУК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ

СТЕПАНЧУК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ

Посада: професор кафедри історії України

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

E-mail: iiepp@ukr.net

Освіта: Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи Островського у 1996 р. (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) за спеціальністю «Всесвітня історія», кваліфікація «учитель історії та правознавства».

Науково-педагогічна діяльність: Навчався в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (1998-2002).

30 травня 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – Історія України.

На кафедрі історії та культури України працює з 2003 р. на посаді старшого викладача, з 2011 року – доцента кафедри, з 2020 – на посаді професора кафедри історії та культури України.

У січні 2011 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України.

Навчався у докторантурі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2016-2018).

29 березня 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий доробок: Має понад 100 наукових публікацій. У колі наукових зацікавлень перебувають питання формування історичної пам’яті постаті Богдана Хмельницького в сучасній українській, польській та російській історіографії. Автор 3 монографій.

Викладає дисципліни: історія та культура України; історіографія та джерелознавство історії України.


2022 - 2023 © ВДПУ