Переглядів: 25611

Кафедра історії та культури України

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-88.Коляструк Ольга Анатоліївна доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України.

Народилася 3 лютого 1958 року у м. Вінниці, закінчила Вінницьку середню школу №26. З 1975 до 1979 р. навчалася у Вінницькому державному педагогічному інституті ім. М.Островського, здобула кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства. Працювала учителем історії середньої школи №2 м. Бар, Вінницької обл.

У Вінницькому державному педагогічному університеті працює з 1980 р., розпочинала асистентом на кафедрі всесвітньої історії. 1984-1987 рр. навчалася в аспірантурі Інституту історії АН УРСР, науковий керівник проф. Кульчицький С.В. Кандидатську дисертацію «Преса УСРР у контексті політики українізації (20-30-ті рр. ХХ ст.)» (спеціальність 07.00.01 – історія України) захистила 2003 р. в Інституті історії України НАН України. Доцент кафедри всесвітньої історії ВДПУ з 2005 р.

Відмінник освіти України (2003).

2005-2008 рр. навчалася у докторантурі Київського Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Докторську дисертацію на тему «Повсякденне життя інтелігенції УСРР у 1920-¬ті рр.: сучасний теоретико-¬методологічний та історіографічно-джерелознавчий дискурс» (спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) захистила 2010 р. в Інституті історії України НАН України (наук. консультант – проф. Даниленко В.М., член-кор. НАН України). Професор з 2013 р. по кафедрі філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології.

З грудня 2010 р. очолила кафедру етнології, з вересня 2011 р – завідувач кафедри етнології та спеціальних історичних дисциплін, з травня 2012 р. – завідувач кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології, з вересня 2016 р. – завідувач кафедри історії та культури України.

Дисципліни: історія повсякденності, цивілізаційна історія України, історія світової культури.

Коло інтересів: повсякденна історія, історична антропологія, урбаністика, історія пам’яті.

Має понад 220 публікацій, в тому числі 4 авторські монографії, 4 – у співавторстві, 2 підручники для вищої школи з грифом МОН України (у співавторстві), 1 посібник для вчителів історії України з грифом МОН України (у співавторстві). Учасник міжнародних освітніх проектів. Досвідчений викладач з історії світової культури, історії повсякденності, історичної антропології, української культури.

Серед науковців України є визнаним спеціалістом з соціальної історії українського суспільства ХХ ст., теорії і практики історії повсякденності. Засновник наукової школи з історії радянської повсякденності. Має 3 аспірантів. 2016 р. під керівництвом О.А.Коляструк захистила докторську дисертацію доц. Кароєва Т.Р.

Науковий редактор видавничих серій «Структури повсякденності» (з 2010 р.), «Подільська інтонація» (з 2012 р.) (Харків, вид-во «Раритети України»), «Повсякденність: візії та смисли» (з 2014 р.) (Вінниця, вид-во «Нілан-ЛТД»). Ініціатор, розробник і активний реалізатор просвітницько-виховної програми «Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді» (2011-2016). Автор ідеї, організатор і модератор Всеукраїнського науково-теоретичного семінару з історії радянської повсякденності (2015, 2016, 2017). Лектор Всеукраїнського просвітницького проекту «Відкрита школа історії». Популяризатор української і світової художньої культури у міському креативному центрі «Артинов».


Романюк Іван Миронович - доктор історичних наук, професор.

Народився 20 січня 1962 р. в с. Микуленці, Літинського району, Вінницької області. У 1985р. закінчив з відзнакою історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю «вчитель історії і суспільствознавства». Навчався в аспірантурі і докторантурі НПУ ім.. М. Драгоманова.

В 1994р. в Київському університеті ім. Т. Шевченка захистив кандидатську дисертацію «Сільськогосподарська кооперація в Україні 1921-1924рр», а в 2006р. в Чернівецькому національному університеті ім.. Ю. Федьковича докторську дисертацію на тему «Соціально-економічні та культурні процеси в українському селі в 1950-ті – першій половині 60-х рр..». В 1998р. отримав вчене звання доцента, а в 2008р. – професора.

Дисципліни: історія України

Коло інтересів: аграрна історія України повоєнного періоду

Автор близько 250 наукових та навчально- методичних праць, серед яких: 7 монографій, 3 підручника для загальноосвітніх шкіл України, з грифом МОН України, більше 200 статей у наукових і фахових виданнях.

В даний час забезпечує викладання навчальних дисциплін: Історія України, Історія України сучасного періоду, Дипломатична історія України. Вибрані наукові та навчально-методичні праці.
Монографії

 1. Українське село у 50-ті – першій половині 60-х років ХХ ст.. –Вінниця: Книга-Вега, 2005. –256с.
Розділи у колективних монографіях і підручниках:
 1. Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932-1933рр. //авт.. колектив: П.П. Панченко (керівник), М.М. Вівчарик, А.І. Голуб, М.А Журба та ін.. /Упорядник І.М. Романюк. –К.: Україна, 2003. –352с.
 2. Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах Т. «. –Розділи 16,17. –К.; Наукова думка 2006. –С. 359-390; 411-476.
 3. Вінниця: Історичний нарис. Гол. редактор проф. Подолиний Л.М. –Вінниця: Книга-Вега 2007. –304 с. іл.
 4. На допомогу наставнику академічної групи: Методичний посібник. –Вінниця, ВДПУ, 2005. –С. 20-35.
 5. Історія України: Підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: «Грамота», 2008. –272с.
 6. История Украины. Учебник для 8-го класса общеобразовательных учебных заведений. –К.: «Грамота», 2008 –272с.
 7. Брайлівський Свято-Троїцький жіночий монастир. Історичний нарис. –Вінниця, 2009. –120с.
 8. Історія України: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень старту, академічний рівень). –К.: Грамота, 2011. –320с.
 9. Повсякденне життя та соціальний статус вчительства України повоєнного періоду (1944-друга половина 1950-х років) –Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015. –220с.

Кароєва Тетяна Робертівна – доктор історичних наук, професор.

Коло дослідницьких інтересів – історичне книгознавство, історична інформатика, історична урбаністика, музеєзнавство, історичне краєзнавство.

Кандидатська дисертація: «Книговидавнича справа Поділля: тенденції розвитку (друга половина ХІХ ст. – перша третина 1930-х рр.)» (2004).

Докторська дисертація «Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства в українських губерніях другої половини ХІХ - початку ХХ ст.» (2016).

Викладає з 2005 р. Забезпечує навчальні дисципліни: історія України, історія науки та техніки, етнологія України, соціокультурна антропологія, історична урбаністика, інформаційні ресурси з історії.

Дисципліни: історія України, етнологія України, соціокультурна антропологія, інформаційні ресурси з історії, історична урбаністика

Коло інтересів: історія України, історія книги, історична урбаністика.

Автор понад 200 наукових публікацій. Експерт з культурної спадщини Поділля. Опікується публічною історією Вінниці та Поділля. Виступає на телебаченні, співпрацює з органами місцевого самоврядування та ЗМІ.

Книжкові видання:
 1. Короткий довідник термінів з музейної справи. – Вінниця, 2004. – 30 с.
 2. Матеріали до книговидавничого репертуару Поділля (1852-1923): бібліогр. покажч. – Вінниця, 2006. – 352 с.
 3. Подільський книжник: альманах. Вип. 1 (2008 р.) – Вип. 9 (2016) / уклад. Т.Р. Кароєва; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2009 – 2017.
 4. Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині (1924-1930) : бібліогр. покажч. – Вінниця, 2011. – 112 с .(у співавт.)
 5. Ювілейна книга до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – 260 с. (упорядкування).
 6. Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : ілюстр. каталог. – Вінниця, 2012. – 16 с. : іл.
 7. Провінція у галактиці Ґутенберґа: книжкова культура подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : монографія. – Вінниця, 2014. – 471 с.
 8. Literascriptamanet : каталог автографів на книгах відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2016. – 88 с.: іл.
 9. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації : довідник. – Вінниця, 2016. – 64 с.

Окремі статті:
 1. Музей під час німецько-фашистської окупації. Доля колекції // Подільська старовина: наук. зб. до 85-річчя з часу заснування Вінниц. обл. краєзн. музею. – Вінниця, 2003. – С. 4-14.
 2. Музей під час німецько-фашистської окупації: Доля співробітників // Подільська старовина: наук. зб. до 85-річчя з часу заснування Вінниц. обл. краєзн. музею. – Вінниця, 2003. – С. 15-23.
 3. Становлення музейної мережі Поділля 1890-1924 рр.: проблеми формування та збереження музейної колекції // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – Київ, 2006. – Вип.33. – С. 17-29.
 4. Становлення державної системи охорони пам’яток історії, культури та природи на Поділлі (1917-1922) // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Київ, 2006. –Вип.2. –С. 139-156.
 5. Шкільні музеї в Україні : тенденції і проблеми розвитку // Історія України (Шк. світ). – 2007. – № 45. – С. 4-6.
 6. Вінницька філія Всенародної бібліотеки України при УАН (ВУАН): створення, діяльність та працівники (1920-1930 рр.) // Вінницькі Мури. Погляд крізь віки: матеріали міжнар. наук. конф. "Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть". – Вінниця, 2011. – С. 309-334.
 7. З історії пам’яткоохоронної діяльності на Вінниччині // Пам’ятки історії та культури Вінницької області: словникова частина. – Вінниця, 2011. – С. 51-71.
 8. 17.Чи була доступна книга подолянам на межі ХІХ–ХХ століть? (соціоекономічний аналіз купівельної спроможності населення Подільської губернії) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. –Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 40-51.
 9. Видання та поширення україномовної книги у Російській імперії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.: комерційна складова // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. Історія. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 90-100.
 10. Книговидавничі практики у поширенні політичних ідей на підросійських українських теренах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Література та культура Полісся : зб. наук. пр. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2014. – Вип. 76 : Сер. : Іст. науки. – С. 308-321.
 11. Чи була в Російській імперії українська книжкова «попса»? [Електронний ресурс] // Historians.in.ua : Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і світі. – URL: http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1331-tetiana-karoieva-chy-bula-v-rosiiskii-imperii-ukrainska-knyzhkova-popsa
 12. Методика реверсивного та презентивного прогнозування в історичних дослідженнях (на прикладі прогнозування рівня письменності населення Подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер. : Іст. науки. – Кам’янець-Поділ., 2014. – Т. 24. – С. 26-37.
 13. Пам’ятки історії у Вінниці. Дослідницькі практики: минуле та сучасне // Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця. – Вінниця, 2016. – С. 18-29.

Войнаровський Анатолій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент.

Народився 9.05.1971 р. в місті Гнівань Вінницької області. У 1979 - 1986 роках навчався в Погребищенській восьмирічній школі № 6 (ст. Погребище - І, Вінницька область), у 1987 - 1988 рр. завершив здобуття середньої освіти в Погребищенській школі-інтернаті. 1988 – 1989 рр. - отримав спеціальність слюсаря у Вінницькому ПТУ № 13. 1989 - 1991 рр. - служба в армії. 1991 -1992 рр. працював слюсарем в Козятинській дистанції залізниці. 1992 – 1997 рр. - навчання у Вінницькому державному педагогічному інституті імені Михайла Коцюбинського на історичному факультеті. 1997 - 1998 рр. працював учителем історії в Кущинецькій ЗОШ І - ІІІ ступенів Гайсинського району. 1998 – 1999 рр. - викладач суспільно-політичних дисциплін Вінницького училища мистецтв і культури імені Миколи Леонтовича. 1999 – 2002 рр. - викладач кафедри філософії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 2002 - 2004 рр. навчання в аспірантурі історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (спеціальність - всесвітня історія). З 1 листопада 2004 року працював викладачем кафедри історії слов’янських народів до 2011 року. З 2012 року доцент кафедри історії та культури України та заступник декана – директора інституту історії, етнології і права з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Захищена кандидатська дисертація «Встановлення тоталітарного режиму в Польщі у 1944 – 1948 рр.».

Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Історична географія України», «Спеціальні історичні дисципліни», «Історія рідного краю», «Історичне краєзнавство». Бере активну участь у наданні консультацій при підготовці інформаційно-аналітичних програм на регіональних ЗМІ. Розроблено спецкурси: «Актуальні проблеми історії України в роки Другої світової війни», «Польща у роки Другої світової війни».

Дисципліни: історичне краєзнавство, спеціальні історичні дисципліни.

Коло інтересів: активний туризм.

Автор та співавтор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій
 1. Войнаровський А.В.// Вступ до спеціальних історичних дисциплін. Навчально-методичний посібник. Вінниця, 2010. – 96 с.
 2. Войнаровський А.В., Кравченко П.М. Вступна стаття./ Пам’ятки історії та культури Вінницької області./ упорядники Ю.А.Зінько, М.Р. Мудраченко та ін. – Вінниця, 2011.
 3. Історія рідного краю. Вінниччина. Навчально-методичний посібник. Упорядники: А.В. Войнаровський, Т.А. Мельничук, І.В. Хоцянівська. – Вінниця, 2014. – 238 с.

Гребеньова Валентина Олександрівна – кандидат історичних наук, старший викладач.

Народилася 12 квітня 1977 року в м. Вінниця. 1984 р. вступила до загальноосвітньої школи №8 м. Вінниці, яку закінчила у 1994 р. 1994 по 1999 рр. навчалася на факультеті підготовки вчителів початкових класів Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. З червня 1999 р. по серпень 2002 р. працювала вихователем та культорганізатором в «Пансіонаті ластівка» смт. Стрижавка м. Вінниці.З жовтня 2002 р. по серпень 2004 р. працювала вихователем в дитячому навчальному закладі № 26 м. Вінниці.

З серпня 2004 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (2004-2005 рр. – старший лаборант кафедри української і зарубіжної культури; 2005-2011 рр. – методист навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля, 2011-2013 рр. – асистент кафедри етнології, 2014-2016 рр. – старший викладач кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології; 2016-2017 рр. старший викладач кафедри історії та культури України). Успішно закінчила цільову аспірантуру в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2006-2010 рр.), у лютому 2011 р. захистила дисертацію на звання кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

Дисципліни: історія української культури, туристичне краєзнавство, етнографія дитини.

Коло наукових інтересів: дитяча субкультура, роль дітей в календарній та родинній обрядовості, антропоніміка.

Гребеньова В.О. – автор понад 30 наукових праць.


Гусєв Сергій Олексійович – кандидат історичних наук, доцент.

Гусєв Сергій Олексійович народився 27 лютого 1964 року у смт. Літині Вінницької області.

З 1981 по 1985 роки навчався на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи Островського. Працював учителем історії і суспільствознавства у Літинській СШ №1, проходив дійсну військову службу.

З 1987 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри української та зарубіжної культури (1995-2005), декана факультету музичного мистецтва (2005-2010).

З 2010 року по теперішній час - проректор, перший проректор з науково-педагогічної роботи.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Трипільська культура Середнього Побужжя рубежу IV—III тис. до н.е.». Автор понад 100 наукових робіт з археології та давньої історії і культури, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Дисципліни: археологія України, сучасна археологія.


Жмуд Наталка Вікторівна - кандидат історичних наук, доцент.

Народилася 18.12.1976 р. в с. Одая, Тульчинського району Вінницькоїобласті.

У 1984 - 1992 рр. навчалась в Одайській восьмирічній школі. У 1992-1996 рр. – навчання у Вінницькому педагогічному училищі (тепер - педколедж). У 1999 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів. Із 1998 р. по 2001 р. працювала вчителем українознавства у приватній сімейній школі «АІСТ» (м. Вінниця). З 2001 по 2004 рр. навчалася у аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України (м.Київ). У 2005 р. захистила дисертацію з теми «Народна педагогіка як етноформуючий чинник» (спеціальність 07.00.05 – етнологія). З 2004 р. по 2005 р. працювала на посаді мистецтвознавця I категорії в «Українському етнологічному центрі» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України (м. Київ), з 2005 р. по 2006 р. – там же на посаді молодшого наукового співробітника. З 2001 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті. З 2013 р. є директором Музейно-просвітницького центру Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського.

Автор та співавтор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій. Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Етнологія», «Спеціальні етнологічні дисципліни», «Українознавство», «Туристичне краєзнавство». Напрямки наукових інтересів: етнопедагогіка, етнічна психологія, нормативна етнологія, гендерна етнологія.


Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. До питання про становлення української народної педагогіки // Матеріали до української етнології: Зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 3 (6). – С. 42-45.
 2. Етнічні стереотипи статевого виховання та поведінки // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 78-82.
 3. Дітовбивство та звичаєве право: трансформація проблеми // Матеріали до української етнології: Зб. наук. праць.– К., 2004. – Вип. 4 (7). – С. 59-61.
 4. Апотропеїчна функція української народної іграшки // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 17. – С. 111-117.
 5. Традиції сімейного спілкування: гендерні аспекти // Матеріали до української етнології: Зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 5 (8). – С. 12-26.11.
 6. Дитина як архетип етнічної культури українців // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Серія: Історія: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2008. – Вип. 13. – С. 297-302.
 7. Дитячі ініціації на Вінниччині другої половини XX – початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 28. – С. 95-101.
 8. Образ «чужого» в етнічній культурі українців: етнопедагогічний аспект // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2011.–Вип.60: Проблеми філології, історії та культури в сучасних дослідженнях. – С. 78-84.
 9. Когнітивно-антропологічний підхід до вивчення менталітету та етнічного характеру українців: постановка питання // Матеріали до української етнології // Збірник наукових праць. Вип.10 (13). – Київ, 2011. – С. 327-331.
 10. Образ «Чужого» в традиційній зимовій обрядовості українців// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2012. – Вип. 20. – С. 9-12.
 11. «Чужість» у традиційній весільній обрядовості українців// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 82-85.
 12. «Чужий» у весняно-літній обрядовості українців // VI Кирилло-Мефодиевскиечтения: Материалы международной научно-практической конференции. – Уфа: Изд-воУфимского филиала ФГБОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова», 2014. – с. 25-28.
 13. Конструювання образу «чужого» у традиційній похоронно-поминальній обрядовості українців (за схемою «переходу» М.Маєрчик) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2014. – Вип. 23. – С. 72-79.
 14. Образ «чужого» у соціокультурному просторі українців сучасної Вінниччини (за матеріалами польових досліджень) // Гуржіївські історичні читання // Збірник наукових праць. Вип.8-9. – Черкаси, 2014-2015. – С. 156-158.
 15. Конотації «чужого» у сучасній родинній обрядовості українців // Українська культура XX – XXI ст.: соціоантропологічний аспект // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства МОН України. – Київ-Дуліби 2015. – С. 62-73.
 16. Донбас і Поділля у взаємному соціокультурному дискурсі: «свій-чужий-інший» (за результатами етнографічних експедицій)// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – 10 с.
 17. Жебраки як субкультура: методика, рефлексії, польові цитати / Поле: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень : у 5 т. / [ наук. ред. Марина Гримич, упор. О. Брайченко, М. Гримич, С.Жовтий]. – К.: Дуліби, 2016. – Т. 2: Субкультури. – 2016. – 13-22 с.
 18. Радянські світоглядно-поведінкові практики в сучасному житті мешканців Поділля та Донбасу: взаємний дискурс /Радянськість: спроба діагностики крізь призму повсякденності: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-теорет. семінару, 7-8 квітня 2016 р., м. Вінниця / ред. кол. : О. А. Коляструк (відп. ред.), Н. В. Жмуд (відп. секретар), Т. Р. Кароєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбин-ського. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. — с. 39-45.
 19. Культурний ландшафт сучасної Вінниці в контексті антропології простору (за матеріалами польових студій): спроба аналізу та окреслення перспектив // Жмуд Н.В. Донбас і Поділля у взаємному соціокультурному дискурсі: «свій-чужий-інший» (за результатами етнографічних експедицій)// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – с. 241-247.
 20. Неизвестная страница из дневника народной культуры Слободской Украины (Рецензия на книгу: Маховська С. «Ой з-за гори старостоньки…»: Весільні традиції Слобожанщини кінця XIX – початку XXI ст. Киiв: ПП «Фолiант», 2014, 316 с.) /Tradicijairdabartis. Vol 11. – Klaipeda, 2016. – С. 264-269

Косаківський Віктор Афанасійович – кандидат історичних наук, доцент.

Косаківський Віктор Афанасійович, народився 31 січня 1962 року в смт. Чечельник Чечельницького району Вінницької області.

У 1988 р. закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського (спеціальність – вчитель історії та суспільствознавства).

З 1988 по 2000 рік працював у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї на посадах: молодший науковий працівник, науковий працівник, старший науковий працівник, завідувач сектору археології, завідувач сектору археології і етнографії, ведучий науковий працівник. Під час роботи в музеї створив ряд виставок: «Національна символіка Поділля» (1991-1993) в співавторстві з Ю. К. Савчуком, «Ремесла та промисли подолян» (1994-1997), «Живий вогонь» (1996) – персональна виставка Заслуженого майстра народної творчості України гончара О. Г. Луцишина, «Килими Поділля» (1998), «Народний одяг подолян» (2000).

З жовтня 2000 року і до сьогодні працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Нині доцент кафедри історії та культури України факультету історії, етнології і права. Формував етнографічну колекцію та створював етнографічний музей при кафедрі етнології (2000-2003). Також сформував Рукописний фонд студентських польових фольклорно-етнографічних досліджень. Викладає навчальні дисципліни: «Етнографія України», «Історія України», «Етнопам’яткознавство», «Релігієзнавство». Проводить археологічну практику. Веде студентський етнографічно-археологічний гурток, в якому навчає студентів різних видів народних ремесел та проводить наукові дослідження. Викладає «Історію України» на підготовчих курсах, які діють при університеті та «Етнографію України» на курсах підвищення кваліфікації працівників культури.

Дисципліни: етнографія України, етнопам’яткознавство, історія України.

Коло інтересів: археологія, ботаніка, колекціонування, практична етнографія.

Веде активну профорієнтаційну, просвітницьку та науково-популяризаторську роботу на обласному радіо і телебаченні. Очолює науковий етнографічно-археологічний гурток, який уже працює 17 рік (з 2001 р.), спочатку при Народознавчому центрі, а з 2006 р. при кафедрі етнології ІІЕП, а нині при кафедрі історії та культури ФІЕП.

Автор 235 наукових праць, в тому числі монографії «Нариси з історії Чечельника. З найдавніших часів до наших днів» (Вінниця, 2000, у співавт.). Понад 60 наукових праць написано на археологічну тематику, переважна більшість яких присвячена дослідженню трипільської культури, а саме пам’яток Чечельницької локально-хронологічної групи та історії трипільського ткацтва. Є автором статей до ІІ тому «Енциклопедії трипільської цивілізації» : «Білий Камінь», «Чечельник», «Чечельницька група»,«Відбитки текстилю». Співатор публікацій про відомих дослідників археології Поділля – І.І. Зайця та П.І. Хавлюка.

Учасник більше 100 міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських наукових конференцій.


Криворучко Олександр Іванович - кандидат історичних наук, доцент.

Криворучко Олександр Іванович народився 30 жовтня 1962 року в смт Тростянець Тростянецького району Вінницької області в сім’ї робітників. У 1987 році. закінчив з відзнакою історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи Островського Із серпня 1987 року до жовтня 1989 року працював учителем історії Вороновицької СШ Вінницького району Вінницької області.

З жовтня 1989 року розпочав трудову діяльність у Вінницькому державному педагогічному інституті на посаді старшого лаборанта, а з вересня 1990 року асистента кафедри історії УРСР і СРСР.

Впродовж 1991-1994 років навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту ім. О. Горького.16 грудня 1994 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Проблема взаємодії сільської та міської культур в УСРР в 1920-х роках (історичний аспект)» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Даниленко В.М.). Обіймав посади старшого викладача, доцента , проректора з науково-педагогічної роботи. На даний час – доцент кафедри історії та культури України. Член профкому педуніверситету, член Вінницького обласного комітету профспілки працівників світи і науки України.

Дисципліни: історія України.

Коло інтересів: середньовічна історія України, проблеми української культури 1920-х рр, історія Української революції 1917-1921 рр.

Автор понад 70 наукових, навчально-методичних праць з актуальних проблем вітчизняної історії. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою МОН України, Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької ОДА та обласної організації профспілки працівників освіти і науки, Почесною грамотою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Почесною грамотою ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Почесною грамотою президії профспілок Вінницької області(2014р.), Почесними грамотами Вінницької обласної організації профспілок працівників освіти і науки України .

Основні наукові праці:
 1. Український державотворчий процес та становлення національної культури в УСРР в 1920-х рр. через призму політичних дискусій // Україна : минуле, сьогодення, майбутнє : Збірник наукових праць. –К., 1999.
 2. Місце релігійного чинника в політиці Б. Хмельницького // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип. 4. Серія: Історія: Збірник наукових праць.–Вінниця, 2002
 3. До витоків «теорії боротьби двох культур» // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип. 4. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2003
 4. Дискусійні аспекти боротьби Ярослава Володимировича за київський стіл // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип.15. Серія: Історія: Збірник наукових праць. –Вінниця, 2009
 5. Микола Хвильовий – речник Українського Відродження 1920-х років// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип.17. Серія: Історія: Збірник наукових праць. –Вінниця, 2009
 6. Павло Полуботок і Данило Апостол у боротьбі за гетьманську булаву// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип. ХХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. –Вінниця, 2013
 7. Феофан Прокопович і Стефан Яворський: протистояння світоглядів і єдність дій // Виховання молоді на принципах християнської моралі. Збірник матеріалів регіональної наукової конференції. – Вінниця, 2015.
 8. Стаття С. Петлюри «Війна і українці» та її оцінки в історичній літературі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 24. Збірник наукових праць. –Вінниця, 2016
 9. Злука УНР і ЗУНР: очікування і реалії // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Українська державність: тяглість традицій та трансформація сьогодення» (до 25-річчя проголошення незалежності України). – Умань, 2016
 10. Проблема «болоховців» у дослідженні історії південних руських земель ХІІІ століття // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25. Збірник наукових праць.–Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017.

Кузьмінець Наталія Петрівна – кандидат історичних наук, доцент.

Кузьмінець Наталія Петрівна народилася 1 березня 1974 р. у м. Вінниці. У 1991 році поступила у Вінницький державний педагогічний університет на історичний факультет.

У 1996 закінчила університет з відзнакою. З 1996 по 2001 рік працювала у Вінницькій середній загальноосвітній школі № 21 вчителем історії та права. З 2001 року по 2004 навчалася у цільовій аспірантурі при Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

З 2004 року працює на кафедрі історіїї України ВДПУ. У грудні 2007 р. захистила кандидатську дисертацію по темі «Діяльність місцевих органів радянської влади Подільської губернії у 1920-1925 роках». Зараз є доцентом кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Автор понад 60 статей та методичних праць. Досліджує історію Поділля у 1920-х роках.


Дисципліни: історія України, історія української культури.

Коло інтересів: історія Поділля, українська культура ХХ століття, аграрна історія.


Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Політика більшовиків в українському селі у 1919-1920 рр. // Український селянин: Збірник наукових праць (За ред. С.В. Кульчицького, А.Г. Морозова). – Вип. 6. – Черкаси, 2002. – С. 89-91.
 2. Більшовицька трансформація політичної системи у першій половині 20-х років ХХ ст.: На матеріалах українського Поділля // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Вип. 13. – Ізмаїл, 2002. – С. 3-6.
 3. Ревкоми на Поділлі 1917-1921 рр. // Наукові записки. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вип. 7. – Вінниця, 2004. - С. 123-126.
 4. Літературно-мистецьке життя на Поділлі на початку 20-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. XIV. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука. – Вінниця, 2008. – С. 369-372.
 5. Створення і діяльність надзвичайних комісій на Поділлі у 20-ті роки ХХ ст. //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія / За заг. ред.проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль, 2009. – Вип.2. – С. 116-119.
 6. Становлення системи охорони здоров’я в Подільській губернії на початку 1920-х років// Наукові записки Вінницького Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 19. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред проф. П.С. Григорчука. – Вінниця, 2011. – С.57-61.
 7. Участь польського населення у соціально-економічних перетвореннях в Україні у 1920-1930-х роках // Матеріали міжнародної наукової конференції “Україна і Польща: історичне сусідство”. – Вінниця, 2012. – С. 426-432.
 8. Охорона здоров’я в Україні в першій половині 1920-х років: історичний аспект // Наукові записки Вінницького Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХХІІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред проф. П.С. Григорчука. – Вінниця, 2014. – С.49-54.
 9. Національні меншини України та їх культурно-освітній розвиток у 1920-і рр. ХХ ст.// Наукові записки Вінницького Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХХІІІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред проф. П.С. Григорчука. – Вінниця, 2015. – С.71-75.
 10. Більшовицький наступ на різні релігійні конфесії на Поділлі на початку 1920-х років // Наукові записки Вінницького Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХХУ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2017. – С. 181-186.

Мельничук Тетяна Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України.

Народилась 12 липня 1978 року в с. Мельниківці Немирівського району, Вінницької області. У 1995 р. з відзнакою закінчила Мельниківську середню загальноосвітню школу. 1995 – 2000 р. навчалась на історичному факультеті ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

1999 – 2005 працювала вчителем історії та правознавства, а потім заступником директора середньої загальноосвітньої школи № 19, м. Вінниці. 2002 – 2005 навчалась в аспірантурі ВДПУ ім.. М. Коцюбинського. У 2006 захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук з спеціальності «Історія України»

Кандидат історичних наук (2006). З 2008 р. – старший викладач, 2009 р. – доцент кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

Дисципліни: Шкільний курс історії і методика його навчання, методика викладання історії у вищій школі.

Коло інтересів: аграрна історія України, методика викладання історії в школі.

Автор та співавтор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій.

У даний час читає навчальні курси: «Шкільний курс історії та методика його навчання» та «Методика викладання історії у вищій школі».

Наукові та навчально-методичні праці:
 1. Теоретичні аспекти маятникової міграції в сучасних наукових розробках. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред. проф. П. С. Григорчука. / – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 262 – 265.
 2. Динаміка змін національного складу сільського населення України ( 1989 – 2001 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 229 – 234.
 3. Динаміка чисельності та територіального розміщення сільського населення України ( 1989 – 2001 рр. ) //Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. С. В. Кульчицького, А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2004. – Вип. 8. – С. 314 – 315.
 4. Динаміка чисельності сільського населення Житомирської області (1989 – 2001 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. Вип. 2 – Вінниця, 2004. – С. 44 – 47.
 5. Соціальні наслідки міграційних явищ сільського населення України. // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 – 16 квітня 2004 р. Том 3. – К. 2004. – С. 91 – 95.
 6. Вплив аварії на Чорнобильській АЕС на динаміку чисельності сільського населення Житомирської області (1989 – 2001 рр.) // Житомиру – 1120 (884 - 2004): Науковий збірник “ Велика Волинь”: праці Житомирського науково – краєзнавчого товариства дослідників Волині. - Т. 31 / Голов. редактор М. Ю. Костриця. – Житомир., 2004 – С. 445 – 448.
 7. Соціальна структура селянства України за результатами Всесоюзного перепису населення 1989 р. // Наукові записки Вінницького Державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Вип. 9. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред. проф. П. С. Григорчука. / – Вінниця, 2006. – С. 182 – 185.
 8. Історичне краєзнавство в роботі вчителя історії : форми та методи проведення // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. Завальнюк О. М., Войтенко В. І. та ін.. – Камянець-Подільський: Оіюм, 2007. - Т.2. – С.398 – 401
 9. Трансформація форм господарювання у сільській місцевості України (1989 - 2001) // Наукові записки Вінницького Державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Вип. 13. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред. проф. П. С. Григорчука. / – Вінниця, 2008. – С. 168 - 171
 10. Мовна ситуація в сільській місцевості України (1989 – 2001 рр.) // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. С. В. Кульчицького, А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 11. – С. 362 – 364
 11. Памятки історії та культури Вінницької області: словникова частина / упорядники: Ю. А. Зінько, М. Р. Мудраченко та інші.- Вінниця, 2011
 12. Історія рідного краю. Вінниччина: навчально-методичний посібник / Уклад.: А.В. Войнаровський, Т.А. Мельничук, І.В. Хоцянівська, В.В. Кучер; відп. за вип. І.М. Романюк. – Вінниця, 2014. – 238 с.
 13. Вивчення теми «Наш край у роки Великої Вітчизяної війни» у шкільному курсі історії Перша Шаргородська наукова історико-краєзнавча конференція / Матеріали конференції. 17 – 18 жовтня 2014 року. М. Шаргород Вінницької області / Ред.колегія: С. Д. Гальчак(голова), Ю. А. Зінько (співголова), А. В. Войнаровський (відповідальний секретар) та ін.. – Вінниця:ПП Балюк І. Б., 2014. – С. 159 – 161
 14. Реалії розвитку фермерських господарств в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Вінницького Державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Вип. ХХІІІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред. проф. О. А. Мельничука. / – Вінниця, 2013. – 129 - 134.

Стадник Олена Олексіївна - кандидат історичних наук, доцент.

Стадник Олена Олексіївна народилася 19 лютого 1968 р. З 1975 по 1985 р. навчалася у Вінницькій середній школі, яку закінчила із золотою медаллю. З 1985 по 1990 р. навчалася у Вінницькому педагогічному інституті, який закінчила з червоним дипломом. Викладач медичного коледжу. З 1996 р. була у цільовій аспірантурі у ВДПУ. З 2001 року працює на кафедрі історії та культури України. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію по темі: «Подільське село в роки непу: соціально-економічний та політичний розвиток 1921-1928 рр.». З 2011 р. працює на посаді доцента кафедри. Автор понад 50 публікацій.

Основні праці: «Особливості соціально-економічного становища Поділля в початковий період непу»(2012 р.), «Голод 1920-х років на Поділлі» (2014 р.), «Податкові платежі селянства Поділля в роки нової економічної політики» (2013 р.), «Профспілкові організації України як засіб комуністичного впливу на населення в 1920-х – на початку 1930-х рр. ХХ ст.» (2016 р.), «Діяльність сільбуду з формування комуністичної свідомості українських селян» (2011 р.) , «Освітяни Поділля в громадсько-політичному житті краю на початку 20-х рр. ХХ ст.» (2008 р.).

Дисципліни: історія України, історія української культури.

Коло інтересів: історія Поділля, українська культура бароко.


Степанчук Юрій Степанович - доктор історичних наук, професор.

Народився 29 березня 1970 року в селі Кононівка Драбівського району Черкаської області в родині сільськогосподарських працівників. 1985 року закінчив вісім класів Новобілокоровицької середньої школи № 2 на Житомирщині. Навчався в Бабиницькому професійно-технічному училищі № 39. Проходив строкову військову службу, мав звання сержанта.

1996 року закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи Островського. Працював учителем історії та правознавства в школах № 14 та № 2 м. Вінниці. Навчався в аспірантурі, працював на посаді старшого лаборанта та старшого викладача кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2006 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Діяльність громадських і політичних об’єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького режиму в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ століття” (науковий керівник – професор Петро Григорчук).

Із 2006 до 2011 року працював на посаді заступника директора з наукової роботи, а 2011–2015 рр. перебував на посаді заступника директора з навчальної роботи інституту історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2016 року вступив до докторантури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У березні 2019 року успішно захистив докторську дисертацію на тему «Постать Богдана Хмельницького в новітній українській, російській та польській історіографії» (науковий консультант – професор Анатолій Морозов).

Із 2001 року працює у Вінницькому територіальному відділенні Малої академії наук України. За цей період підготував близько п’ятдесяти призерів обласного та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Має нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський», багаторазово був нагороджений Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації, обласної Ради, Управління освіти і науки.

Має понад 100 наукових публікацій. У колі наукових зацікавлень перебувають питання формування історичної пам’яті постаті Богдана Хмельницького в сучасній українській, польській та російській історіографії.

Основні наукові праці:
 1. Богдан Хмельницький у історико-краєзнавчих публікаціях викладачів факультету історії, етнології та права ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вінниччина: минуле та сьогодення // Матеріали XXVII Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року. – С. 30-37.
 2. Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та військова кампанія 1648 року в працях сучасних істориків // Український селянин Збірник наукових праць Черкаського Національного університету ім. Б.Хмельницького. Випуск 16. – Черкаси, 2016. – С. 15-18.
 3. Відродження національної історіографії та фактори зміни образу Богдана Хмельницького на межі 80-90-х рр. XX ст. // Емінак. Науковий щоквартальник № 3 (15) липень-вересень. – том 4. – Київ-Миколаїв 2016. – С. 53-60.
 4. Дискусійні питання військової кампанії Богдана Хмельницького 1649-1651 рр. у сучасній історіографії // Емінак. Науковий щоквартальник № 1 січень-березень. – том 3. – Київ-Миколаїв 2017. – С. 47-52
 5. Характеристика образу Богдана Хмельницького в сучасних історико-краєзнавчих дослідженнях Східного Поділля // Virtus. – Монреаль, Канада. – лютий, 2017. – С. 241-248.
 6. Образ Богдана Хмельницького як фундатора української державності у середині XVII століття // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 березня 2017 року «Людина віртуальна: нові горизонти» / За заг. ред. М. А. Журби. – Україна – Сербія – Азербайджан – Польща – Канада. – 2017. – С. 205-206.
 7. Образ Богдана Хмельницького як військового діяча в матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пилявецька битва в історії України» (до 360-річчя битви під Пилявцями) // Наукові записки ВДПУ ім. М.Коцюбинського: Серія Історія. Випуск XXV. - Вінниця, 2017. – С. 328-332
 8. Роль Богдана Хмельницького у формуванні української національної ідеї у наукових дослідженнях О. І. Гуржія, В. С. Смолія та В. С. Степанкова на початку 1990-х рр. // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Серія: Історичні науки. – 2017. – Вип. 1. – С. 5-13.
 9. Образ Богдана Хмельницького в матеріалах Міжнародної наукової конференції «Берестечко 1651 в історії Польщі та України» // «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія», 2017. – С. 11-17.
 10. Образ Б. Хмельницького в Матеріалах Всеукраїнської історико-краєзнавчої науково-практичної конференції «Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни середини XVII ст.» // Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Хмельниччина: історія та сучасність» присвяченої 80-річчю утворення Хмельницької області. – Хмельницький, 2017. – С. 296-300.

2019 - 2020 © ВДПУ