Природничо-географічний факультет

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

   вул. Острозького 32, м. Вінниця

   (0432) 27-64-66

   Facebook

   Instagram

Положення

   Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського

   Положення про міжнародну академічну мобільність учасників освітнього процесу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

   Положення про організацію самостійної роботи студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

   Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського

   Положення про використання Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського

   Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплі (додаткових спеціальностей, спеціалізацій) у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського

   Положення про внутрішню академічну мобільність учасників освітнього процесу в Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

   Положення про центр втутрішньої системи забезпечення якості освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

   Положення про планування та облік роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (нова редакція)

   Положення про освітню (освітньо-професійну, освітньо-наукову, освітньо-творчу) програму у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського

   Положення про організацію та проведення освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського

   Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського