головна   склад кафедри   наукова робота   вибіркові дисципліни  

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

ПАВЛИКІВСЬКА Наталя Михайлівна - завідувач кафеди, професор, доктор філологічних наук

ПАВЛИКІВСЬКА Наталя Михайлівна - Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.

Освіта

1983 р. – закінчила Чернівецький державний університет.

1989-1991 рр. – аспірант кафедри загального мовознавства Донецького державного університету.

1991 р. – захистила кандидатську дисертацію «Лексико-семантичні та словотвірні типи мікро гідронімів Поділля».

2003 – 2006 рр. – докторант кафедри української мови й загального мовознавства Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. У 2010 р. захистила докторську дисертацію «Українська псевдонімія ХХ століття».

Досвід професійної діяльності

1983-1984 рр. – учитель української мови і літератури Красногвардійської середньої школи Кримської області.

З 1986 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М.Коцюбинського на кафедрі української мови.

2005-2011р. – завідувач кафедри української мови й загального мовознавства.

2011 – серпень 2016 р. – завідувач кафедри української мови.

З 1 вересня 2016 р. - професор кафедри української мови

Громадська активність

Член Вченої ради ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Рецензує автореферати дисертацій, навчальні посібники, навчальні програми, збірники наукових праць; член редакційної колегії фахового видання «Наукові записки. Серія: Філологія» (ВДПУ імені М. Коцюбинського); керує кафедральною науково-дослідною темою «Актуальні проблеми дослідження мовних одиниць сучасної української мови в її загальнонаціональному та регіональному виявах» та науково-теоретичним семінаром «Наукова парадигма: лінгвістичні реалії». Член експертної комісії з координації дисертаційних досліджень 035 «Філологія» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Сфера наукових інтересів

Наукові праці стосуються теорії граматики сучасної української мови, проблем ономастики України, зокрема топоніміки та антропоніміки. Серед них «Словник псевдонімів ОУН-УПА» (2007), монографія «Питання української псевдонімії ХХ століття» (2009), «Словник мікрогідронімів Вінниччини» (2013), монографія «Мікрогідронімія Вінниччини: від емпірики до узагальнення» (2014). Автор 130 публікацій. Брала участь у реалізації держбюджетних тем: «Розробка та впровадження нових (комп’ютерних) технологій у навчальний процес» (1990–1995); «Повнозначні слова української та англійської мов: семантика, функції» (2012, 2014–2015). Координує наукову роботу здобувачів та студентів. З 2015 року керує роботою проблемної групи «Ономастичне портретування Вінниччини».

Навчальна діяльність

Викладає навчальні дисципліни «Сучасна українська літературна мова», «Актуальні питання сучасної ономастики», «Проблемні питання сучасної української ономастики».

2012 р. у співавторстві підготувала навчальний посібник «Граматика української мови. Морфологія. Модульний курс».

Відзнаки й нагороди

Нагороджена грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2009, 2010, 2013, 2014, 2015), була представлена на Дошку пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2011). У 2016 р. нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України.

ПАВЛИКІВСЬКА Наталя Михайлівна - завідувач кафеди, професор, доктор філологічних наук

ПРОКОПЧУК Людмила Володимирівна - Кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта

1990 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний інститут.

1996-1999 р. – аспірант кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету.

2001 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Громадська активність

Читає лекції для слухачів Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області та слухачів Вінницького факультету державної академії кадрів культури і мистецтва.

Сфера наукових інтересів

Проблеми граматики, культури мови, лінгводидактики.

Публікації

Автор понад 100 публікацій, серед яких найбільш вагомими є:

Прокопчук Л.В. Синтаксис української мови : підручник / П.С. Дудик, Л.В. Прокопчук. – Київ : ВЦ «Академія», 2010. – 384 с.

Прокопчук Л.В. Синтаксис сучасної української мови (в таблицях і схемах) : навч. посібник / Л.В. Прокопчук. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2005. – 99 с.

Прокопчук Л.В. Порівняння в структурі простого речення (семантико-функціональний аспект) / Л.В. Прокопчук. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2005. – 131 с.

Прокопчук Л.В. Культура ділового спілкування : навч. посіб. / Л.В. Прокопчук. – Вінниця : ООО «Планер», 2011. – 112 с.

Прокопчук Л.В. Культура мови. Модульний курс: навч. посіб. для студ. галузі знань 0203 гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і література / Л.В. Прокопчук. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. – 256 с.

Прокопчук Л.В. Риторика : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / Л.В. Прокопчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 173 с.

Прокопчук Л.В. Українська діалектологія. Модульний курс : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / Л.В. Прокопчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 190 с.

Прокопчук Л.В. Українська діалектологія : Тестовий контроль : [зб. завдань] / Л.В. Прокопчук. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 116 с.

Прокопчук Л.В. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / Л.В. Прокопчук, Т.В. Савчук. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 205 с.

Професійні нагороди

Грамота Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області (2006); Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2007, 2016); Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2008); Почесна грамота управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009); Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2012), Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2013), Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу ХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2013).

КУХАР Ніна Іванівна - кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта

1991 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського.

1999-2002 рр. – аспірант кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського.

2005 р. – захистила кандидатську дисертацію.

Досвід професійної діяльності

1991-1992 рр. – учитель української мови та літератури (ЗОШ № 4 м. Вінниці).

З 1992 року працює на кафедрі української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

З 2012 р. – заступник декана факультету філології й журналістики ім. М. Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського з навчальної роботи.

Сфера наукових інтересів

Наукові праці стосуються теорії синтаксису української мови. Автор понад 50 публікацій.

Навчальна діяльність

Викладає навчальні дисципліни «Загальне мовознавство», «Вступ до мовознавства», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Основи прикладної лінгвістики», «Основи комп’ютерної лінгвістики».

Відзнаки й нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2012), грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2013), представлена на Дошку пошани Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2015).


ПАВЛУШЕНКО Ольга Андріївна - kандидат філологічних наук, доцент

ПАВЛУШЕНКО Ольга Андріївна - kандидат філологічних наук, доцент


Освіта

1985 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського;

1992-1995 рр. – аспірант кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського.

1995 р. – захистила кандидатську дисертацію.

Досвід професійної діяльності

1985-1987 – учитель української мови та літератури Погребищенської середньої школи.

З 1987 працює на кафедрі української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського.

Доцент Павлушенко О. А. пройшла закордонне науково-педагогічне стажування на тему: «Педагогічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок» (досвід університету Данубіус, 22–24 березня 2017 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка).

Громадська активність

Щорічно організовує студентську науково-практичну конференцію «Етнос. Мова. Культура», присвячену Міжнародному дню рідної мови. Активно популяризує в середовищі студентської молоді українську мову, національні традиції.

Сфера наукових інтересів

Проблеми вербальної реалізації концептуальної картини світу українців, зокрема подолян. Автор понад 60 публікацій.

Під її керівництвом захищено кандидатську дисертацію («Н.І. Скрипник Вербалізація концептів народної моралі в українському фольклорі», 2014 р.). Керує групою з підготовки до Всеукраїнської олімпіади з української мови.

Навчальна діяльність

Викладає навчальні дисципліни «Сучасна українська літературна мова», «Контекстні параметри граматичних одиниць», «Узагальнювальний курс української мови», «Лінгвістика тексту», «Сучасна українська мова з практикумом».

Автор посібників „Синтаксис сучасної української літературної мови. Просте неускладнене речення. Орієнтири для самостійної роботи. Частина І.” та „Синтаксис сучасної української літературної мови. Просте ускладнене речення. Орієнтири для самостійної роботи. Частина 2.” У співавторстві з Н.І. Кухар підготувала посібник для студентів, що вивчають іноземну філологію „ Сучасна українська літературна мова. Теоретичний блок для самостійної роботи”. У співавторстві із Коваль Л.М. посібник – „Синтаксис сучасної української літературної мови. Тестовий контроль”, «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Лабораторні роботи» – Вінниця, 2010; «Синтаксис сучасної української літературної мови. Просте речення. Самостійна робота» – Вінниця, 2011; «Узагальнювальний курс української мови. Навчальний посібник» – Вінниця, 2014.

Відзнаки й нагороди

Нагороджена грамотами управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2008), департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2012, 2014), Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2012).


ГОРОФ’ЯНЮК Інна Валентинівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

Освіта

2003 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського;

2005–2009 р. – заочна аспірантура Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;

2010 р. – захист кандидатської дисертації.

Досвід професійної діяльності

2002–2003 р. – учитель англійської мови Вінницької ЗОШ № 29.

2004–2005 р. – лаборант кафедри української мови й загального мовознавства Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

З 2006 р. працює на кафедрі української мови на посадах асистента, старшого викладача.

З 2012 р. – заступник директора інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського з наукової роботи.

Доцент Гороф’янюк І. В. пройшла закордонне науково-педагогічне стажування на тему: «Педагогічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок» (досвід університету Данубіус, 22–24 березня 2017 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка).

Громадська активність

Представник Ліги українських меценатів (м. Київ) на щорічному Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика.

Сфера наукових інтересів

Проблеми регіональної лексикології: відповідальний виконавець науково-дослідницької теми кафедри «Лексика Поділля», співорганізатор двох сесій студентської наукової конференції «Мовна палітра Поділля» (2006, 2007), Регіональної студентської конференції «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» (щорічна з 2012 р.).

Анклавна діалектологія: дослідження української переселенської говірки с. Булаєшти Республіки Молдова.

Автор понад 75 публікацій, з них 1 монографія «Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до «Лексичного атласу української мови» (Вінниця, 2012), «Подільський говір: Бібліографічний покажчик» (Вінниця, 2013 р., у співавторсті).

Навчальна діяльність

Забезпечує викладання навчальних курсів «Сучасна українська літературна мова. Фонетика», «Українська діалектологія». Розробила і впроваджує авторський курс «Сучасна регіональна лексикологія» для студентів-філологів.

Співавтор двох навчальних посібників: «Українська фонетика. Модульний контроль» (Вінниця, 2009); «Сучасна українська літературна мова. Інтерактивний курс фонетики. Частина І» (Вінниця, 2011); автор навчального посібника «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (Вінниця, 2013) та методичного посібника «Практикум з української мови» (Вінниця, 2013), автор 5 методичних рекомендацій.

Відзнаки й нагороди

Стипендіат іменної стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (з 2014 р.).

Почесна грамота управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2011 р.), Грамота управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2013, 2014 рр.).


РЯБОШАПКА Олена Вікторівна - Асистент.

Освіта

2002 р. – закінчила Вінницькій державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського.

2016 р. – закінчила Дрогобицький педагогічний університет ім. І. Франка.

2012-2013 - курси польської мови в Університеті М. Кюрі-Складовської.

2016 курси підвищення кваліфікації для вчителів польської мови у Краківському педагогічному університеті

Досвід професійної діяльності

2002 - 2013 р. – викладач у Кооперативному коледжі економіки та права.

2013 – учитель польської мови у Немирівській НВК №2.

2016 - асистент кафедри української мови.

Сфера наукових інтересів

Лексикон сучасної польської мови.


СТЕЦЮРА Аліна Олександрівна - cтарший лаборант кафедри.

Освіта

2019 р. закінчила факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність: 6.030202 Філологія* Українська мова і література. Зараз здобуває ступінь вищої освіти «магістр» за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Досвід професійної діяльності

З серпня 2019 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.Переглядів: 22250


2021 © ВДПУ