Facebook Youtube Instagram

Шевченко Людмила Станіславівна

Участь у конференціях доцента Шевченко Л.С.

1. V Міжнародна науково-практична конференція. Українсько-польський форум «Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педаго­гічна майстерність, творчість, технології», м. Київ, Київський професійно-пе­дагогічний коледж імені Антона Макаренка, 16-17 травня 2007 р. (очна участь).

2. Міжвузівська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку», м. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 11 жовтня 2007 р. (очна участь).

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців», м. Львів, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти АПН України, 22-23 листопада 2007 р. (очна участь).

4. Наукова конференція «Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій економіки та фундаментальних праць», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 17-18 квітня 2008 р. (очна участь).

5. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 21-23 травня 2008 р. (очна участь).

6. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології навчання», м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 3-5 червня 2008 р. (очна участь).

7. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи трудової та професійної підготовки молоді», м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 17-18 жовтня 2008 р. (очна участь).

8. Наукова конференція «Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 9-10 квітня 2009 р. (очна участь).

9. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 5-7 жовтня 2009 р. (очна участь).

10. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір», м. Рівне, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, грудень 2009 р. (очна участь).

11. VI Международная научно-практическая конференция «Изобразитель­ное искусство в образовании», г. Витебск (Республика Беларусь), Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, 15-16 жовтня 2009 р. (заочна участь).

12. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку технологічної та професійної освіти в Україні в контексті Європейської інтеграції», м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 26-28 квітня 2010 р. (очна участь).

13. Наукова конференція «Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 15-16 квітня 2010 р. (очна участь).

14. X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методо­логія, теорія, досвід, проблеми», м. Вінниця, Вінницький державний педагогіч­ний університет імені Михайла Коцюбинського, 17-19 травня 2010 р. (очна участь).

15. Науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища», м. Кіровоград, 21-22 травня 2010 р.

16. V Міжнародна наукова конференція «Педагогіка вищої школи ХХІ століття та формування національної гуманітарно-технічної освіти» (V Кримські педагогічні читання), м. Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 14-17 вересня 2010 р. (очна участь).

17. Наукова конференція «Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 20-21 квітня 2011 р. (очна участь).

18. V Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», м. Київ, Національна Академія педагогічних наук України, 24-26 листопада 2011 р. (очна участь).

19. Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця», м. Ялта, 22-24 вересня 2011 р. (заочна участь).

20. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 14-16 травня 2012 р. (очна участь).

21. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 12-14 листопада 2012 р. (очна участь).

22. І регіональна науково-практична конференція студентів магістратури, аспірантів і докторантів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 3-5 квітня 2012 р. (очна участь).

23. ІІ регіональна науково-практична конференція студентів магістратури, аспірантів і докторантів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 10-12 грудня 2012 р. (очна участь).

24. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 19 березня 2013 р. (очна участь).

25. І Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 17-18 квітня 2013 р. (очна участь).

26. ХХІІ Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития образования в России», г. Новосибирск (Россия), 20 вересня 2013 р. (заочна участь).

27. VI Кримські педагогічні читання «Нові педагогічні технології в освіті та формування гуманітарно-технічної еліти», м. Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 21-24 травня 2013 р. (очна участь).

28. Науково-практична міжвузівська конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології в сучасній професійній освіті», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 3-4 грудня 2013 р. (очна участь).

29. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 27 березня 2014 р. (очна участь).

30. Наукова конференція викладачів, молодих учених і студентів Інсти­туту магістратури, аспірантури, докторантури «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 17 квітня 2014 р. (очна участь).

31. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 21-23 травня 2014 р. (очна участь).

32. Miedzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja. Zdior raportow naukowych «KNOWLEDGE SOCIETY», m. Warszawa (Polska), 30-31 жовтня 2014 р. (заочна участь).

33. ІІ Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 24-25 листопада 2014 р. (очна участь).

34. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 19 березня 2015 р. (очна участь).

35. Наукова конференція викладачів, молодих учених і студентів Інституту магістратури, аспірантури, докторантури «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 20 квітня 2015 р. (очна участь).

36. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 21-22 жовтня 2015 р. (очна участь).

37. Науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології», м. Київ, Державний університет телекомунікацій, 17-19 листопада 2015 р. (очна участь).

38. ІІІ Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 24-25 листопада 2015 р. (очна участь).

39. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 21 березня 2016 р. (очна участь).

40. Наукова конференція викладачів, молодих учених і студентів Інституту магістратури, аспірантури, докторантури «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 20 квітня 2016 р. (очна участь).

41. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 16-18 травня 2016 р. (очна участь).

42. ІV Международная научно-практическая конференция «Подготовка учителя начальных классов: проблемы и перспективы», г. Минск (Республика Беларусь), Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 27 жовтня 2016 р. (очна участь).

43. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», м. Київ, Східно-європейський інститут психології, 24-26 листопада 2016 р. (очна участь).

44. Навчально-демонстраційна сесія «Інноваційні методи викладання, нав­чання й менеджменту: нові світові та європейські практики», м. Київ, Східно-європейський інститут психології, 24-26 листопада 2016 р. (очна участь).

45. ХІV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької (до 70-річчя до дня народження), м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, 1-2 грудня 2016 р. (очна участь).

46. Перша Всеукраїнська конференція практиків дистанційного навчання ELForum 2016, м. Київ, 15 грудня 2016 р. (очна участь).

47. Навчальний курс для тренерів з е-урядування та е-демократії, м. Київ, Державне агентство з питань електронного урядування України, EGAP, 10-14 квітня 2017 р. (очна участь).

48. ІІІ Міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі», м. Одеса, Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського, 18-21 травня 2017 р. (очна участь).

49. XV International scientific conference «Millennium science», Morrisville, USA, 16 лютого 2018 р. (дистанційна участь).

50. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities», Kaunas, Lithuania, 23 лютого 2018 р. (дистанційна участь).

51. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 15-17 травня 2018р. (очна участь).