Аспірантура > Аспіранти > Аспіранти 2-го року навчання

Аспіранти 2-го року навчання


Мальов Сергій Васильович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., ст. викл. Тодосієнко Н.Л.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування естетичної компетентності в учнів молодшого шкільного віку»

Вінтер Маркел Віталійович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Хамська Н.Б.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутнього вчителя до формування професійного іміджу в закладах вищої освіти»

Кириченко Дмитро Олександрович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Опушко Н.Р.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток академічної мобільності у студентів Німеччини й України»

Соболєв Дмитро Олександрович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.пед.н., проф.

Столяренко О.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Виховання в учнів старших класів культурної компетентності у позакласній роботі»

Івашкевич Євген Михайлович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Коломієць Д.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Виховання у майбутніх педагогів культури безпечної професійної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій»

Паранюк Анна Олексіївна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Хамська Н.Б.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування соціальної компетентності старшокласників в освітньому просторі закладу загальної середньої освіти»

Музика Софія Дмитрівна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Давидюк М.О.

Тема дисертаційного дослідження: «Педогогічні умови профілактики булінгу у середовищі закладу загальної середньої освіти»

Музика Юрій Олегович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.пед.н., проф.

Коломієць А.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Інтегрований підхід до організації художньо-хореографічної освіти у позашкільних закладах для дітей та юнацтва»

Бельдій Алла Олександрівна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Волошина О.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування соціальної компетентності майбутніх медичних сестер в освітньому середовищі фахового коледжу»

Зелінський Віталій Юрійович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Волошина О.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування аксіологічної культури майбутніх учителів математики у педагогічних університетах України (кінець ХХ – перша чверть ХХІ століття)»

Пахольчак Євгенія Сергіївна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. пед. н., проф.

Зузяк Т.П.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування змісту хореографічної підготовки молоді в освітньо-культурному просторі Вінниччини (1920-ті-2020-ті роки)»

Дяченко Максим Олегович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. пед. н., проф.

Акімова О.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток професійного мислення майбутніх учителів історії у педагогічних університетах України (кінець ХХ – перша чверть ХХІ століття)»

Риндюк Валентин Валерійович

Спеціальність 014 Середня освіта (математика)

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. пед. н., проф.

Матяш О.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Методичні аспекти використання навчальних платформ у процесі формування математичної компетентності старшокласників»

Ящук Карина Ігорівна

Спеціальність 014 Середня освіта (математика)

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. пед. н., проф.

Матяш О.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток теорії і методики навчання математики в Україні»

Наконечний Ярослав Валерійович

Спеціальність 014 Середня освіта (математика)

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Калашніков І.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів математики у процесі вивчення математики»

Андрієвська Марина Юріївна

Спеціальність 014 Середня освіта (математика)

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. пед. н., доц.

Михайленко Л.Ф.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на уроках математики в умовах змішаного навчання»

Новосадова Анна Анатоліївна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. пед. н., проф.

Мозгальова Н.Г.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування жанрово-стильової компетентності майбутніх учителів музики та хореографії у педагогічних університетах»

Ангелов Ярослав Сергійович

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Уманець В.О.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічно-організаційні умови використання засобів доповненої реальності у професійній підготовці педагога»

Пугачова Катерина Сергіївна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Жовнич О.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх вчителів іноземних мов до застосування візуальних медіа у професійній діяльності»

Подлісовський Вадим Вікторович

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Уманець В.О

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови цифровізації освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами хмарних технологій»

Остаповець Анатолій Сергійович

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Кобися В.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування ключових професійних компетентностей майбутніх монтажників інформаційно-комунікаційного устаткування у фаховій підготовці»

Добровольський Олександр Ігорович

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц.

Уманець В.О.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови застосування імерсивних технологій у фаховій підготовці майбутніх маркетологів»

Любарська Людмила Андріївна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. пед. н., проф.

Фрицюк В.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування креативності майбутніх учителів технологій у фаховій підготовц»

Коваль Людмила Михайлівна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання заочна

Науковий керівник - д. пед. н., проф. Шевченко Л.С.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища»

Мозгальов Андрій Анатолійович

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. пед. н., доц. Кізім С.С.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування цифрової компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти»

Головащенко Роман Олександрович

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. наук з фіз.вих. і спорту, проф. Костюкевич В.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення спеціальних здібностей кваліфікованих боксерів на основі модельно-цільового підходу»

Никитюк Руслан Іванович

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. наук з фіз.вих. і спорту, проф. Асаулюк І.О.

Тема дисертаційного дослідження: «Оптимізація тренувального процесу легкоатлетів на етапі спеціалізованої базової підготовки»

Сікорська Лілія Володимирівна

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к. наук з фіз.вих. і спорту, доц. Драчук А.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування психофізіологічних якостей студентів засобами спортивних ігор в процесі фізичного виховання»

Савостьян Федір Павлович

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. наук з фіз.вих. і спорту, доц. Кульчицька І.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Моделювання тренувального процесу легкоатлетів-спринтерів в підготовчому періоді річного макроциклу»

Межвинський Артем Сергійович

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. наук з фіз.вих. і спорту, проф. Костюкевич В.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Управління тренувальним процесом кваліфікованих футболістів у річному макроциклі на основі методів моделювання»

Демьохін Дмитро Юрійович

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. наук з фіз.вих. і спорту, проф. Асаулюк І.О.

Тема дисертаційного дослідження: «Диференційований підхід до жінок 35-40 років з порушенням біомеханіки постави в процесі фізкультурно-спортивної реабілітації»

Козловська Світлана Олександрівна

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. наук з фіз.вих. і спорту, проф. Асаулюк І.О.

Тема дисертаційного дослідження: «Побудова профілактико-оздоровчих занять із жінками другого періоду зрілого віку з різними типами та станом постави»

Бабій Людмила Іванівна

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к. іст. н., проф.

Зінько Ю.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Українське село на Вінниччині в умовах румунської окупації в період Другої світової війни (1941-1944 рр.)»

Сердюк В’ячеслав Анатолійович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. іст.н., проф.

Мельничук О.А

Тема дисертаційного дослідження: «Пенсійне страхування робітників та службовців УСРР у 1920-х рр.»

Григоришин Віталій Вікторович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. іст.н., проф.

Мельничук О.А

Тема дисертаційного дослідження: «Медичне обслуговування робітників та службовців в УСРР (1922-1934 рр.)»

Толстенко Денис Вадимович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. іст. н., доц.

Тучинський В.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Молдавська автономна радянська соціалістична республіка у складі УРСР (1924-1940 рр.): історіографія проблеми»

Голіненко Вадим Ігорович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. іст. н., доц.

Неприцький О.А

Тема дисертаційного дослідження: «Формування туристичного та інвестиційного іміджу польських ґмін і воєводств після вступу Республіки Польщі до Європейського Союзу»

Панасюк Михайло Петрович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к. іст. н., доц.

Криворучко О.І

Тема дисертаційного дослідження: «Взаємодія радянської влади і РПЦ на Поділлі в умовах трансформації релігійного життя в 1920-х роках»

Педін Павло Федорович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. іст. н., доц.

Косаківський В.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Іван Іванович Заєць – організатор музейної справи та дослідник археології Східного Поділля)»

Криворучко Федір Олександрович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. іст. н., проф.

Романюк І.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Соціально-економічні та культурні процеси на Поділлі (1944-1953 рр.)»

Коломієць Олег Олексійович

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. псих. н., проф.

Візнюк І.М.

Тема дисертаційного дослідження: «ІТ-технології в контексті формування резильєнтності волонтерів в умовах воєнного часу»

Марцев Олексій Миколайович

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. псих. н., проф.

Візнюк І.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні детермінанти булінгу осіб із особливими потребами»

Нівінська Вікторія Сергіївна

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. псих. н., проф.

Паламарчук О.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості впливу емоційно-вольової стійкості на життєздатності осіб юнацького віку в умовах воєнного часу»

Шевченко Роман Васильович

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. псих. н., проф.

Візнюк І.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Посттравматичне зростання в контексті формування позитивного досвіду волонтерів в інформаційному просторі»

Подолянчук Діана Станіславівна

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. пед. н., проф.

Галузяк В.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Соціально-психологічні чинники формування ціннісних орієнтацій у студентів-учасників волонтерського руху)»

Назаровець Тетяна Іванівна

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. псих. н., проф.

Чухрій І.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Соціально-психологічні особливості професійного вигорання працівників органів і підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій»

Гуменюк Юлію Костянтинівну

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. псих. н., проф.

Чухрій І.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості взаємозв’язку навичок софт скілс та емоційного інтелекту здобувачів вищої медичної освіти»

Лебедовський Артем Володимирович

Спеціальність 103 Науки про Землю

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. геог. н., проф.

Денисик Г.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Дворівневість селитебних ландшафтів: формування, функціонування, раціональне використання (на прикладі Східного Поділля)»

Хіміч Юрій Миколайович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. юрид. н., проф.

Мельничук О.Ф.

Тема дисертаційного дослідження: «Реформування інституту місцевого самоврядування в Україні в умовах євроінтеграції»

Зубенко Денис Вікторович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. юрид. н., проф.

Мельничук О.Ф.

Тема дисертаційного дослідження: «Механізми державного регулювання захисту прав дітей в Україні в контексті європейського досвіду»

Матієнко В’ячеслав Леонідович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. юрид. н., проф.

Мельничук О.Ф.

Тема дисертаційного дослідження: «Механізми державного управління якістю вищої освіти України в контексті європейського досвіду»

Дяків Назар Валерійович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. іст. н., проф.

Кононенко В.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Захист національних інтересів України в умовах впливу інтернет-середовища»

Лазор Мар’ян Олегович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. іст. н., проф.

Кононенко В.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування»

Іськів Іван Зіновійович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. н. з д-ного упр., проф.

Лазор О.Д.

Тема дисертаційного дослідження: «Державні служби у системі центральних органів виконавчої влади України»

Саліхов Олексій Олегович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. юрид. н., проф.

Мельничук О.Ф.

Тема дисертаційного дослідження: «Інститут медіації у системі публічного управління України в умовах євроінтегації»

Івашківська Альона Олександрівна

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. н. з д-ного упр., проф.

Лазор О.Я.

Тема дисертаційного дослідження: «Публічне управління реєстраційною діяльністю в Україні»

Телень Владислав Юрійович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. н. з д-ного упр., проф.

Лазор О.Я.

Тема дисертаційного дослідження: «Функціонування системи управління якістю в органах місцевого самоврядування»