Аспірантура > Аспіранти > Аспіранти 3-го року навчання

Аспіранти 3-го року навчання


Мельник Алла Борисівна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. пед.н., проф. Акімова О.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Професійний розвиток магістрантів з освітніх наук у педагогічних університетах України (кінець ХХ - перша чверть XXI століття»

Малик Валентина Миколаївна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання заочна

Науковий керівник - д. пед.н., проф. Герасимова І.Г.

Тема дисертаційного дослідження:  «Виховання іншомовної комунікативної культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у позааудиторній діяльності»

Горяшин Антон Сергійович

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник - д. пед.н., проф. Матяш О.І.

Тема дисертаційного дослідження:  «Підготовка майбутніх викладачів математики та інформатики із застосуванням навчальних платформ в умовах дуальної освіти»

Білик Юлія Петрівна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання заочна

Науковий керівник - д. пед.н., проф. Коломієць А.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до організації дистанційного навчання»

Бурлімова Богдана Миколаївна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Наукові керівники - д. пед.н., проф., акад. Гуревич Р.С., д. пед.н., проф. Іванченко Є. А.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи у вивченні іноземної мови в умовах змішаного навчання»

Пилипенко Ярослава Русланівна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник - д. пед.н., проф. Шевченко Л.С.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі»

Суслов Володимир Володимирович

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання заочна

Наукові керівники - д. пед..н., проф., акад. Гуревич Р.С., д. пед. н., проф. Іванченко Є.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх офіцерів у викладанні загальновійськових дисциплін»

Шліхтенко Юлія Володимирівна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник - д.пед.н., проф. Герасимова І.Г.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови формування лідерських компетентностей майбутнього учителя іноземної мови»

Яслинська Катерина Михайлівна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Наукові керівники - д. пед. н., проф., акад. Гуревич Р.С., д. пед. н., проф. Іванченко Є.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі до вивчення німецької мови як другої іноземної мови»

Гордієнко Юлія Анатоліївна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання заочна

Науковий керівник - д. пед. н., доц. Громов Є.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Індивідуалізація процесу іншомовної підготовки в умовах змішаного навчання у гуманітарних коледжах Європи»

Ланова Лариса Миколаївна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання заочна

Науковий керівник - к.пед.н., доц. Опушко Н.Р.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів технологій до інновацій у педагогічній діяльності»

Іванічкіна Наталія Петрівна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання заочна

Науковий керівник - д. пед.н., проф. Лазаренко Н.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови та соціальні чинники неперервного професійного розвитку педагога ЗЗСО»

Антонюк Андрій Едуардович

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. наук з фіз. вих. і спорту, доц. Асаулюк І.Ю.

Тема дисертаційного дослідження: «Програмування тренувального процесу борців вільного стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки»

Губара Іван Вікторович

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. наук з фіз. вих. і спорту, доц. Богуславська В.Ю.

Тема дисертаційного дослідження: «Вдосконалення теоретичної підготовки плавців на етапі початкової підготовки»

Сенів Мар’яна Володимирівна

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к. наук з фіз. вих. і спорту, доц. Вознюк Т. О.

Тема дисертаційного дослідження: «Підвищення рівня тактичної підготовленості кваліфікаційних баскетболістів на основі ментального тренінгу»

Мельничук Анастасія Владиславівна

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д.н. з фіз.вих. і сп.н. проф. Костюкевич В.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування моделей рухової активності студентів педагогічних коледжів»

Гордієнко Олена Іванівна

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к. іст. н., проф. Зінько Ю.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Історико-краєзнавча та просвітницька діяльність музейних закладів Вінниччини в роки Незалежності України (1991-2021)»

Левченко Богдан Олександрович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – к. іст. н., доц. Тучинський В.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі УРСР 1924-1940 рр: особливості соціально-економічного, політичного та етнокультурного розвитку»

Літинський В’ячеслав Валерійович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. іст. н., проф. Коляструк О.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Феномен виконавців Великого терору 1937-1938 рр. в Радянській Україні: історичні обставини»

Ожарівська Світлана Петрівна

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. псих. н., проф. Паламарчук О.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Еколого-психологічні особливості взаємодії учнів в інклюзивному середовищі ЗОШ»

Дубатовк Вероніка Сергіївна

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. псих. н., проф. Паламарчук О.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Соціально-психологічні чинники формування лідерських якостей молоді в шкільному середовищі»

Грачов Андрій Сергійович

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к. псих. н., доц. Комар Т. О. Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості самореалізації ветеранів ООС / АТО»

Волоха Валентин Григорович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. н. з д-ного упр., проф. Довгань В.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Реалізація державної політики у сфері реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій в Україні»

Дурдас Вадим Васильович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. н. з д-ного упр., проф. Довгань В.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Військова пожежна охорона України як складова сектору безпеки і оборони України»

Коцман Іван Іванович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання денна

Науковий керівник – д. н. з д-ного упр., проф. Довгань В.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Державне регулювання протидії кібезлочинності в Україні»

Намазова Юлія Ісмаїлівна

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Климчук Олександр Васильович

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток державної гендерної політики в Україні в умовах децентралізації»

Нестеров Олег Вікторович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. н. з д-ного упр., проф. Довгань В.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Державне управління логістичним забезпеченням обороноздатності держави»

Страхніцький Ярослав Олександрович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к.н. з д-ного упр., доц. Яременко О.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури»

Усар Ірина Іванівна

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. іст. н., проф. Кононенко В.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості та напрями оптимізації державної політики у сфері вищої освіти України в умовах глобалізації»

Юськов Дмитро Сергійович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. іст. н., проф. Кононенко В.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічної влади в системі управління вищою освітою в Україні»

Довгань Владислав Валерійович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к. н. з д-ного упр., доц. Юник І. Г.

Тема дисертаційного дослідження: «Державне управління розвитком музичної освіти в Україні»

Гамалій Сергій В’ячеславович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д. н. з д-ного упр., проф. Довгань В.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Державне управління розвитком імпортозаміщення в системі забезпечення продовольчої безпеки України»