Разові спеціалізовані вчені ради > Яковишена Людмила Олексіївна

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Яковишеної Людмили Олексіївни

Створена відповідно до наказу МОН України № 1502 від 04.12.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яковишеної Людмили Олексіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін».


Анотація Яковишеної Л.О. «Формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Яковишеної Л.О. «Формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Яковишеної Л.О. «Формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф. Цехмістер Я.В.

Відгук офіційного опонента, к.п.н., доц. Головко М.В.


Голова ради:

1. Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Цехмістер Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

3. Головко Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інститут педагогіки НАПН України.

Рецензенти:

4. Шевченко Людмила Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Пінаєва Ольга Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 14.12.2020 р.

Дата захисту: 26.01.2021 р.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спеціалізована вчена рада, корпус 2.