Разові спеціалізовані вчені ради > Кушнір Аліна Сергіївна

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.008 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Кушнір Аліни Сергіївни

Створена відповідно до наказу МОН України № 1287 від 21.10.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кушнір Аліни Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній діяльності».


Анотація Кушнір А.С. «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній діяльності». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Кушнір А.С. «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній діяльності».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кушнір А.С. «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній діяльності».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф. Біда О.А.

Відгук офіційного опонента, к.п.н., доц. Рогульська О.О.


Голова ради:

1. Клочко Оксана Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.

3. Рогульська Оксана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету.

Рецензенти:

4. Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України.

5. Уманець Володимир Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 26.10.2020 р.

Дата захисту: 08.12.2020 р.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спеціалізована вчена рада, корпус 2.