Разові спеціалізовані вчені ради > Катеринюк Галина Дмитрівна

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Катеринюк Галини Дмитрівни

Створена відповідно до наказу МОН України № 1287 від 21.10.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Катеринюк Галини Дмитрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Середня освіта (математика)».

Назва дисертаційної роботи: «Формування умінь математичного моделювання в учнів профільної школи».


Анотація Катеринюк Г.Д. «Формування умінь математичного моделювання в учнів профільної школи». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Катеринюк Г.Д. «Формування умінь математичного моделювання в учнів профільної школи».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Катеринюк Г.Д. «Формування умінь математичного моделювання в учнів профільної школи».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., доц. Лов'янова І.В.

Відгук офіційного опонента, к.п.н., доц. Москаленко О.А.


Голова ради:

1. Заболотний Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Лов'янова Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету.

3. Москаленко Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Рецензенти:

4. Мисліцька Наталія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Наконечна Людмила Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 26.10.2020 р.

Дата захисту: 09.12.2020 р.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спеціалізована вчена рада, корпус 2.