Facebook Youtube Instagram

Разові спеціалізовані вчені ради > Добровольська Руфіна Олегівна

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Добровольської Руфіни Олегівни

Створена відповідно до наказу МОН України № 1287 від 21.10.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Добровольської Руфіни Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації музично естетичного простору закладів загальної середньої освіти».


Анотація Добровольської Р.О. «Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації музично естетичного простору закладів загальної середньої освіти». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Добровольської Р.О. «Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації музично естетичного простору закладів загальної середньої освіти».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Добровольської Р.О. «Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації музично естетичного простору закладів загальної середньої освіти».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Потапчук Т.В.

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф. Растригіна А.М.


Голова ради:

1. Фрицюк Валентина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Потапчук Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

3. Растригіна Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри музичного мистецтва і методики музичного виховання Центрально український державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

4. Мозгальова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії.

5. Барановська Ірина Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 26.10.2020 р.

Дата захисту: 09.12.2020 р.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спеціалізована вчена рада, корпус 2.